Stypendia
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

   Komunikat dotyczący stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

   W roku akademickim 2017/2018 nie zmieniły się zasady składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

   Wprowadzony w ubiegłych latach generator wniosków w systemie USOSweb również w tym roku jest jedyną płaszczyzną składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

   Pracownicy Dziekanatów będą sprawować kontrolę nad składanymi wnioskami, a także będą koordynować przyjmowanie wniosków, które następnie zostaną przesłane wraz z rankingiem do COS-SBS w celu rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję Stypendialno-Socjalną Studentów UŁ.

   Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 119 Rektora UŁ z dnia 22.07.2016 r. w zakresie przepisów dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów paragraf 28-32 oraz załącznikiem nr 11 do Regulaminu (dot. osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych).

   W roku akademickim 2017/2018 należy w terminie 25.09.-15.10.2017 r. wypełnić wniosek w formie elektronicznej w systemie USOSweb, zakładka „Dla Wszystkich”> „Wnioski”.

    

   Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Centrum Obsługi Studenta UŁ – https://cos.uni.lodz.pl/

    

  • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
    Wnioski o stypendium MNiSW na rok akademicki 2017/2018 należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta w dwóch egzemplarzach w terminie do 22 września 2017 r.
    Szczegółowe informacje oraz wniosek o stypendium ministra w załącznikach:
    Wniosek
    Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków
   • Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego