Koła naukowe

  Reprezentant Wydziału Filologicznego w Radzie Kół Naukowych UŁ:
  Marta Elżbieta Trębska (metrebska@gmail.com)

   

  Koło Naukowe Krytyczno-Literackie

  Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera

  Koło Naukowe Open Boat

  Językoznawcze Koło Naukowe „Gavagai”

  Koło Naukowe „Humor”

  Psycholinguistic Open Team PLOT

  DISCAS – Discourse Academic Society

  Texts & Codes

  Koło Naukowe Miłośników Literatury Obcej

  Koło Naukowe Glottodydaktyków

  Koło Naukowe Edytorów

  Dialektologiczne Koło Naukowe

  Koło Naukowe Filmoznawców

  Studenckie Koło Naukowe Teatrologów

  Koło Naukowe Teoretyków Kultury UŁ

  Koło Naukowe Antropologów Literatury

  Koło Naukowe im. Św. Cyryla i Metodego

  Koło Naukowe Młodych Klasyków

  Koło Naukowe Antycznej Translatoryki

  Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej

  Koło Naukowe Polonistów

  Koło Naukowe Bibliotekoznawców

  Sterofoniczna pralka od Kręcenia Obrazu

  Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe

  Radiowe Laboratorium Reportażystów

  Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów

  Kulturologiczne Koło Młodych Rusycystów

  Koło Naukowe Tertulia

  Pasjonatów Literatury i Sztuki XIX w.

  Koło Naukowe Romanistów

  Koło Naukowe Germanistów

  Koło Naukowe Germanistów „Mehr Licht”

  Międzywydziałowe/Nie/ normatywne „Na marginesie”

  Koło Naukowe „Badaczy Gier”

  Koło Naukowe „Deshine”

  Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Sportowego

  Studenckie Koło Naukowe Badaczy Nowych Mediów

  Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Media-Art.-Society

  Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej

  Koło Naukowe Językoznawców

  Studenckie Koło Naukowe Italianistów „ItaliAMO”

  Studenckie Koło Naukowe Neologów „Je tchatche”

  Studenckie koło GIROL’AMO

  Studenckie Kolo „Note du traducteur”

  Koło Naukowe Miłośników Oświecenia

  Studenckie Koło Naukowe Logopedyczne

  Koło Młodych Klasyków

  Koło Antycznej Translatoryki