Czasopisma punktowane

Listy z dnia 23 grudnia 2015r. (źródło: MNiSW):

Lista czasopism MNiSW „A”
Lista czasopism MNiSW „B”
Lista czasopism MNiSW „C”

Wykaz czasopism wydziałowych uwzględnionych na listach B i C

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/