Czasopisma punktowane

Aktualna punktacja czasopism Wydziału Filologicznego UŁ (stan na 07.01.2020 r.):
1. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica – 20 punktów
2. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica – 20 punktów
3. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica – 20 punktów
4. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Romanica – 20 punktów
5. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców – 20 punktów
6. Collectanea Philologica – 20 punktów
7. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze – 20 punktów
8. Lodz Papers in Pragmatics – 20 punktów
9. Research in Language – 40 punktów
10. Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture – 70 punktów
11. e-Scripta Romanica – 20 punktów
12. Replay. The Polish Journal of Game Studies – 20 punktów
13. Prace Polonistyczne – 40 punktów
14. Zagadnienia Rodzajów Literackich – 20 punktów
15. Studia Ceranea – 20 punktów
16. Logopaedica Lodziensia – 20 punktów

Scopus – przedstawienie procesu oceny czasopism oraz wymogów
Scopus – przedstawienie bazy
Scopus – Content Coverage Guide

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (20.12.2019)

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016

Czasopisma Wydziału Filologicznego
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica

    

   Wydawca: WUŁ
   Rocznik

   Strona internetowa: http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/ (PL)


   Redakcja:

   Redaktor naczelny: dr Witold Sadziński
   Z-ca Redaktora Naczelnego: dr Marcin Gołaszewski
   Redaktor tematyczny: prof. zw. dr hab. Roman Sadziński
   Sekretarz: dr Małgorzata Żytyńska

   Kontakt:
   w_sadzinski@yahoo.de
   foliagermanica@uni.lodz.pl

  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

     


    Wydawca: WUŁ
    Półrocznik

    Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum”.

    Opracowania redakcyjnego Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu, Katedry Informatologii i Bibliologii oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

    W latach 1989-2001 funkcję redaktora naczelnego pełniła Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski, Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją Jadwigi Koniecznej.

    Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska.

    Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik.

    Problematyka artykułów publikowanych w „Folia Librorum” skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii:

    • teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa
    • prasoznawstwo
    • ruch wydawniczo-księgarski
    • biografistyka księgoznawcza
    • wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych
    Strona internetowa: –


    Redakcja:

    Redaktor naczelny: dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

    Kontakt:
    maj-74@uni.lodz.pl

   • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

      


     20 punktów

     Wydawca: WUŁ
     Rocznik

     Strona internetowa: http://linguistica.online.uni.lodz.pl/ (PL/EN)


     Redakcja:

     prof. dr hab. Ewa Woźniak
     prof. dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
     Sekretarz: dr Agnieszka Wierzbicka

     Kontakt:
     awierzbicka@uni.lodz.pl

    • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

       


      Wydawca: WUŁ
      Półrocznik

      Idea utworzenia seryjnego pisma Folia Linguistica Rossica zrodziła się w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki już dawno. Projekt uruchomienia omawiano wielokrotnie za zebraniach Katedry. Pismo powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji rady Wydawniczej UŁ.

      Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym.

      Pismo specjalizować się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. Będą prezentowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwersyteckiej.

      Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane w języku rosyjskim i języku polskim.

      Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej – filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

      Strona internetowa: http://www.linguisticarossica.cba.pl/ (PL)


      Redakcja:

      Redaktor naczelny: prof. Jarosław Wierzbiński
      Sekretarz: dr Agata Piasecka

      Kontakt:
      jarekw@uni.lodz.pl 
      piasaga@poczta.onet.pl

     • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

        


       20 punktów

       Wydawca: WUŁ
       Kwartalnik

       Strona internetowa: http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/ (PL/EN)


       Redakcja:

       Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec
       Zastępca, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa: dr hab. Monika Worsowicz 
       Sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa: dr Marta Szymor-Rólczak 
       Sekretarz ds. numerów dziennikarskich: dr Joanna Bachura-Wojtasik 

       Kontakt:
       marzenaw@uni.lodz.pl
       mowors@wp.pl
       martaszymor@wp.pl

      • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

         


        20 punktów

        Wydawca: WUŁ
        Rocznik

        Strona internetowa: http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/ (PL)


        Redakcja:

        Redaktor serii: dr Ewa Sadzińska
        Sekretarz serii: dr Aleksandra Szymańska

        Kontakt:
        evasz@interia.pl
        aleksandra.shimanska@yandex.com

       • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

          


         20 punktów

         Wydawca: WUŁ
         Rocznik

         Strona internetowa: http://romanica.uni.lodz.pl/ (FR/EN/PL)


         Redakcja:

         Redaktor naczelny: prof. Witold Pietrzak
         Sekretarz: dr Magdalena Koźluk

         Kontakt:
         flromanica@gmail.com 
         witold.pietrzak@uni.lodz.pl
         magdalena.kozluk@uni.lodz.pl

        • Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

           


          20 punktów

          Wydawca: WUŁ
          Rocznik

          Strona internetowa: http://www.kpc.uni.lodz.pl/ (PL)

          Podawany tytuł angielski: „Studies in Teaching Polish to Foreigners”

          Redakcja:
          Redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
          Redaktor statystyczny: dr Barbara Busiakiewicz (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ)
          Redaktor językowy: dr hab. Beata Grochala 
          Redaktor tematyczny: dr Grzegorz Rudziński
          dr Michalina Biernacka
          dr Iwona Dembowska-Wosik
          prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
          dr hab. Edyta Pałuszyńska

          Kontakt:
          kpc.uni.lodz.pl@wp.pl

         • Collectanea Philologica

            


           20 punktów

           Wydawca: WUŁ
           Rocznik

           COLLECTANEA PHILOLOGICA jest periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z szeroko pojętą literaturą, językiem, historią i filozofią świata starożytnego oraz recepcją antyku w kulturze nowożytnej. Autorzy publikowanych w nim artykułów naukowych oraz recenzji wydawniczych stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Prezentowany materiał dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom.

           COLLECTANEA PHILOLOGICA jest rocznikiem, w którym publikowane prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów zostało napisanych w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia, periodyk dostępny jest też dla uczonych oraz szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerszego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.

           Collectanea wzięła udział w Konkursie MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

           Strona internetowa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/ (PL)


           Redakcja:

           Redaktor naczelny: prof. Jadwiga Czerwińska
           Z-ca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny: prof. Joanna Sowa
           Z-ca redaktora naczelnego: prof. Richard Buxton
           Sekretarz redakcji: dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
           Redaktor tematyczny: dr Katarzyna Chiżyńska
           Redaktor językowy: Magdalena Ebert

           Kontakt:
           collectanea@op.pl

          • Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze

             


            20 punktów

            Wydawca: WUŁ
            Rocznik

            Strona internetowa: https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury (wersja PL)


            Redakcja:

            Redaktor naczelny: prof. Krystyna Pietrych
            Z-ca redaktora naczelnego: dr hab. Maria Berkan-Jabłońska
            Sekretarz: dr Agnieszka Kałowska
            dr Katarzyna Badowska
            dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Cieślak
            dr Monika Kaźmierczak
            dr hab. prof. UŁ Michał Kuran
            dr Magdalena Lachman
            mgr Anna Mateusiak

            Kontakt:
            czytanieliteratury@gmail.com

           • Lodz Papers in Pragmatics (LPP)

              


             20 punktów

             Wydawca: De Gruyter Mouton
             Półrocznik

             Strona internetowa: https://www.degruyter.com/view/j/lpp (wersja EN)


             Redakcja:

             Paul Chilton (Lancaster University, University of Warwick, UK)
             dr Monika Kopytowska

             Kontakt:
             LPP@degruyter.com
             mkopytowska@uni.lodz.pl

            • Research in Language

               


              40 punktów

              Wydawca: WUŁ
              Kwartalnik

              Strona internetowa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/research-in-language/ (wersja PL)


              Redakcja:

              Redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Ewa Waniek-Klimczak
              Zastępca redaktora naczelnego: Jan Majer
              Zastępca redaktora naczelnego: Iwona Witczak-Plisiecka
              Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

              Kontakt:
              ril@uni.lodz.pl

             • Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture

                


               70 punktów

               Wydawca: WUŁ
               Rocznik

               Strona internetowa: http://text-matters.net/ (wersja EN)


               Redakcja:

               Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŁ Dorota Filipczak

               Kontakt:
               text.matters@uni.lodz.pl

              • Slavica Lodziensia

                 

                Wydawca: WUŁ
                Rocznik

                Strona internetowa: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/index (wersja EN)

                Redakcja:
                Redaktor naczelny: Anetta Buras-Marciniak
                Sekretarz: Katarzyna Bednarska
                Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
                Agnieszka Zatorska
                Sabina Giergiel (Opole)
                Sanjin Kodrić (Sarajewo)
                Diliana Danczewa (Sofia)

                Kontakt:
                anetabur@gmail.com 

               • e-Scripta Romanica

                  


                 20 punktów

                 Wydawca: WUŁ
                 Rocznik

                 Strona internetowa: http://www.e-scripta.uni.lodz.pl/ojs/index.php/escriptaromanica/index (wersja ES)


                 Redakcja:

                 Redaktor naczelny: dr Łukasz Szkopiński
                 Współredaktor: Soledad Llano Berini (Universidade de Santiago de Compostela)

                 Kontakt:
                 e.scripta.romanica@gmail.com

                • Replay. The Polish Journal of Game Studies

                   


                  20 punktów
                  Wydawca: WUŁ

                  Rocznik

                  Strona internetowa: http://www.replay.uni.lodz.pl/ (wersja EN)


                  Redakcja:

                  Redaktor naczelny: Pawel Grabarczyk
                  Zastępca redaktora naczelnego: Maria B. Garda
                  Redaktor: Stanisław Krawczyk
                  Sekretarze redakcji: Marcin M. Chojnacki, Dominika Staszenko

                  Kontakt:
                  replay@uni.lodz.pl

                 •  

                 • Translatorica & Translata

                    


                   Aktualnie niepunktowane

                   Wydawca: WUŁ

                   Strona internetowa: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tt (PL, EN, ES, IT, DE, RU)

                   „Translatorica & Translata” jest czasopismem naukowym poświęconym przekładowi i jego teorii w obrębie indoeuropejskich języków współczesnych, starożytnych (łacina, greka, sanskryt), a także sztucznych (np. esperanto). Powstało z myślą o filologach zajmujących się tłumaczeniami zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W czasopiśmie „Translatorica & Translata” jest miejsce dla prac podejmujących problematykę wszelkich form tłumaczenia, a także dla przekładów nietłumaczonych dotąd tekstów o szczególnych walorach literackich, naukowych czy specjalistycznych.

                   Redakcja:
                   Redaktor naczelny: dr Tamara Roszak
                   Artur Gałkowski
                   Iwona Witczak-Plisiecka
                   Maria Judyta Woźniak

                   Kontakt:
                   translatorica@uni.lodz.pl

                  • Prace Polonistyczne

                     


                    40 punktów

                    Wydawca: ŁTN

                    Strona internetowa: http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=67 (PL)


                    Redakcja:

                    Redaktor naczelny i redaktor tematyczny: prof. nadzw. dr hab. Marzena Karwowska 
                    Zastępca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny: prof. dr hab. Wiesław Pusz 
                    Sekretarz redakcji i redaktor językowy: dr Marta Szymor-Rólczak 
                    Redaktor tematyczny: prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski
                    Redaktor tematyczny: dr Lidia Ignaczak
                    Redaktor tematyczny: prof. dr hab. Maria Wichowa
                    Redaktor językowy: dr Joanna Raźny
                    Redaktor językowy: dr Katia Vandenborre (native speaker, Uniwersytet w Brukseli)
                    Redaktor językowy: Kevin King (native speaker, Uniwersytet Łódzki)

                    Kontakt:
                    biuro@ltn.lodz.pl
                    marzenakarwowska@poczta.onet.pl
                    jwp1@wp.pl 
                    martaszymor@wp.pl

                   • Zagadnienia Rodzajów Literackich

                      


                     20 punktów

                     Wydawca: ŁTN

                     Strona internetowa: https://zagadnienia.wordpress.com/ (EN)


                     Redakcja:

                     Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
                     Sekretarz redakcji: mgr Anna Zatora
                     Sekretarz redakcji: mgr Michał Rozmysł (Uniwersytet Lubelski)
                     Redaktor:dr hab. prof. nadzw. UŁ Agnieszka Izdebska 
                     Redaktor: prof. Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar, France) 
                     Redaktor: dr Michał Wróblewski 
                     Redaktor językowy: Stephen Dewsbury (Cambridge,UK; Opole)
                     Redaktor językowy: Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar, Francja)
                     Redaktor językowy: Reinhard Ibler (Giessen, Niemcy)
                     Redaktor językowy: Viktoria Majzlan (Wiedeń, Austria)

                     Kontakt:
                     problems.zrl@uni.lodz.pl
                     jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl 

                    • Rozprawy Komisji Językowej ŁTN

                       


                      8 punktów

                      Wydawca: ŁTN
                      Rocznik

                      Strona internetowa: http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103 (PL/EN)

                      Redakcja:

                      Redaktor naczelny: dr hab. prof. nadzw. Irena Jaros
                      Redaktor tematyczny i sekretarz redakcji: dr hab. Katarzyna Sicińska
                      Sekretarz redakcji: mgr Aleksandra Ciarkowska
                      Redaktor językowy: mgr Monika Poradecka

                      Kontakt:
                      rozprawyltn@uni.lodz.pl
                      irena.jaros@uni.lodz.pl  
                      katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

                     • Studia Ceranea

                        


                       20 punktów

                       Wydawca: WUŁ
                       Rocznik

                       Strona internetowa: https://ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea (PL/EN)

                       Rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” stanowi organ wydawniczy Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.

                       Periodyk ma charakter międzynarodowy, zatem publikuje prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski). Dotyczą one tematyki basenu Morza Śródziemnego oraz Słowiańszczyzny i zamykają się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie. Jako czasopismo interdyscyplinarne, „Studia Ceranea” wykraczają poza wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną, a publikowane w nich artykuły dotyczą zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, filozofia, nauki o sztuce czy nauki o kulturze i religii. W rezultacie rocznik otwiera się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną.

                       Aktualnie „Studia Ceranea” indeksowane są w następujących bazach: Web of Science™ Core Collection (Emerging Sources Citation Index): USA; EBSCOhost Research Databases: USA; Google Scholar Bibliographic Database: USA; Publishers International Linking Association Inc. (Crossref): USA; Network of Library Content and Services (WorldCat): USA; Slavic Humanities Index: Canada; European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS): Norway; Central and Eastern European Online Library (CEEOL): Germany; Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): Spain; Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): Poland; Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH): Poland; Index Copernicus Journals Master List (IC): Poland; Polish Scientific and Professional Electronic Journals (ARIANTA): Poland; Scientific Communication Portal (INFONA): Poland; University of Łódź Repository: Poland; Polish Scholarly Bibliography (PBN): Poland; Pol-Index: Poland; Bielefeld Academic Search Engine (BASE): Germany; UlrichsWeb: USA; Biblioteka Nauki – Centrum Otwartej Nauki (CeON): Poland; Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD): ISSN International Centre and Unesco; Public Knowledge Project (PKP Index): Canada.

                       Redakcja:
                       Redaktor naczelny: prof. dr hab. Georgi Minczew
                       Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Mirosław J. Leszka
                       Redaktor tematyczny: dr Agata Kawecka
                       Sekretarz naukowy: dr Kirił Marinow 
                       Sekretarz naukowy: dr Małgorzata Skowronek
                       Redaktor tematyczny: dr Andrzej Kompa
                       Sekretarz: dr hab. Ivan Petrov

                       Kontakt:
                       s.ceranea@uni.lodz.pl

                      • Logopaedica Lodziensia

                         


                        20 punktów

                        Wydawca: WUŁ
                        Rocznik

                        Strona internetowa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/logopaedica-lodziensia/ (PL)


                        Redakcja:

                        Redaktor naczelny: prof. dr hab. Irena Jaros
                        Sekretarz redakcji: dr Renata Gliwa
                        Sekretarz redakcji: dr Monika Kaźmierczak

                        Kontakt:
                        irena.jaros@uni.lodz.pl