Studia III stopnia
   

   

  Wydział Filologiczny UŁ prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w zakresie
  językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa

  Limit przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 – 20 osób.
  Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  a) rozpoczęcia i zakończenia elektronicznej rejestracji:  26 czerwca – 13 lipca 2017 r.

  b) składania dokumentów w formie papierowej:  3 lipca – 14 lipca 2017 r.

  Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 14-15 września 2017 r.

  Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18

  Wskazówki dotyczące organizacji dokumentacji
  Afiliacja dorobku naukowego
  Kwestionariusz osobowy
  Deklaracja mobilności
  Afiliacja dydaktyki