Studia III stopnia
   

   

  Wydział Filologiczny UŁ prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w zakresie
  językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa

  Limit przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 – 20 osób.
  Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  a) rozpoczęcia i zakończenia elektronicznej rejestracji:  25.06.2018 r. – 12.07.2018 r.

  b) składania dokumentów w formie papierowej:  2.07.2018 r. – 13.07.2018 r.

  Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 13.09.2018 r. – 14.09.2018 r.

  Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19

  Wskazówki dotyczące organizacji dokumentacji
  Afiliacja dorobku naukowego
  Kwestionariusz osobowy
  Deklaracja mobilności
  Afiliacja dydaktyki