Specjalizacja nauczycielska

Przydatne adresy dotyczące specjalizacji nauczycielskiej:

Filologia angielska:  http://filolog.uni.lodz.pl/tefl/
Filologia germańska:  http://germanistyka.uni.lodz.pl/studenci/praktyki-nauczycielskie
Filologia hiszpańska:  http://filhiszp.uni.lodz.pl/praktyki-pedagogiczne
Filologia włoska:  http://www.italianistyka.uni.lodz.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna
Filologia polska: www.metodycy.uni.lodz.pl
Filologia romańska:  http://romanistyka.uni.lodz.pl/praktyki.htm
Filologia rosyjska:  http://www.filros.uni.lodz.pl/specjalizacja-nauczycielska