Granty uzyskane przez Wydział Filologiczny
Kultura literacka Łodzi do 1939 roku
Projekt nr 0100/NPRH4/H1a/83/2015 finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem badań jest zintegrowany opis wielojęzycznej i wieloetnicznej kultury literackiej Łodzi od jej początków po wybuch II wojny światowej. Projekt ma charakter zdecydowanie innowacyjny, ponieważ stanowi bodaj jedyną w skali kraju próbę ujęcia wspólnej historii kultury literackiej wszystkich najważniejszych narodów tworzących łódzką społeczność przy uwzględnieniu wzajemnych wpływów, inspiracji, ale też tego, co osobne.

W skład zespołu badawczego wchodzą historycy literatury polskiej, niemieckiej, żydowskiej i rosyjskiej, związani głównie z Uniwersytetem Łódzkim, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.

Wynikiem prac zespołu będzie wieloautorski słownik tematyczny Kultura literacka Łodzi do 1939 roku oraz publikacja zebranej bibliografii podmiotowej i internetowe udostępnienie opracowanych źródeł. Badanie obejmie literaturę piękną wszystkich rodzajów literackich poświęconą miastu (dziejącą się w jego przestrzeni, odnoszącą się do jego historii oraz realiów społecznych i obyczajowych); biografie i aktywność artystyczną twórców z nim związanych; lokalne instytucje kultury; stowarzyszenia; wydawnictwa; gazety codzienne i periodyki publikowane w Łodzi w najważniejszych językach, którymi posługiwali się mieszkańcy, a także konkretne miejsca na planie miasta ważne dla literatury „łódzkiej”. Ważnym elementem będzie rozbudowana bibliografia źródłowa, obejmująca, najczęściej dotąd rozproszony lub niedostępny, materiał źródłowy dotyczącego kultury literackiej Łodzi od jej początków po wybuch II wojny światowej oraz jego dotychczasowe opracowania badawcze. Planowane jest międzynarodowe rozpowszechnienie wyników badań, wraz z tłumaczeniem słownika na języki związane z kulturą powstającą w XIX i XX wieku Łodzi oraz na angielski, a także przygotowanie jego wersji elektronicznej (e-book i strona internetowa).

Wykonawcy projektu:

Kierownik: Krystyna Radziszewska,

Zespół badawczy: Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Adam Karpiński (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków), Karolina Kołodziej, Monika Kucner, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Anna Warda.

Studenci i doktoranci: Adam Hemer, Yewgenia Kretowa (Uniwersytet w Petersburgu), Magdalena Stefańska, Ewa Wiatr.

http://literackalodz.uni.lodz.pl

Słownik tańca XX i XXI wieku
Projekt na lata 2015-2019

Realizowany przez Katedrę Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego projekt „Słownik tańca XX i XXI wieku” to ambitny plan opracowania pierwszego polskiego kompendium wiedzy na temat tańca – jego estetyki, form, technik i twórców. Termin taniec jest rozumiany przez autorów projektu szeroko i obejmuje wszelkie zjawiska z zakresu artystycznego tańca scenicznego, baletu, tańca estradowego, a także inne formy ekspresji ruchowej i artystyczne praktyki cielesne: teatr tańca, teatr ruchu, improwizacja kontaktowa, parcour, taniec konceptualny, performans itp.

W centrum uwagi wykonawców projektu pozostaje rozwój tańca artystycznego w Polsce od początku XX wieku, zarówno jego system terminologiczny, odmiany gatunkowe, jak i twórcy – tancerze i choreografowie, a także teoria tańca jako nowa gałąź wiedzy. Ten obszar sztuki i kultury polskiej nigdy nie został objęty systematycznymi badaniami naukowymi; do dziś nie istnieje monografia całościowo ujmująca dwudziestowieczne dzieje i współczesność polskiej kultury tanecznej oraz jej przedstawicieli. Pozyskanie wiedzy na ten temat możliwe będzie dzięki opracowaniu materiałów źródłowych – przede wszystkim prasy i dokumentów archiwalnych, do których dotarcie będzie mieć pierwszorzędne znaczenie także dla przyszłych badań w tym zakresie. W Słowniku ujęte zostaną także zjawiska zagraniczne, które miały istotny wpływ na rozwój tańca w Polsce.

Szerokie grono autorów opracowania składa się z badaczy tańca reprezentujących najważniejsze polskie ośrodki naukowe: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Wykonawcy projektu:

Kierownik: Małgorzata Leyko

Sekretarz projektu: Tomasz Ciesielski

Rada redakcyjna: Julia Hoczyk, Anna Królica, Jadwiga Majewska, Joanna Szymajda

Pozostali członkowie zespołu:
Lilianna Bieszczad, Sandra Frydrysiak, Katarzyna Gardzina-Kubała, Juliusz Grzybowski, Jagoda Ignaczak, Gabriela (Gaja) Karolczak, Wojciech Klimczyk, Małgorzata Komorowska, Grzegorz Kondrasiuk, Tomasz Nowak, Jacek Owczarek, Katarzyna Pastuszak, Hanna Raszewska, Katarzyna Słoboda, Magdalena Zamorska

http://slowniktanca.uni.lodz.pl/