Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk pedagogicznych na Wydziale Filologicznym UŁ
dr hab. Jolanta Fiszbak

Kontakt:
Pomorska 171/173, pokój 3.70
tel.: 883-707-076
e-mail:jfiszbak@gmail.com

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk zawodowych i specjalizacyjnych na Wydziale Filologicznym UŁ
dr Zbigniew Gruszka

Kontakt:
Pomorska 171/173, pokój 2.13

tel. 42 635 53 94
e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl

 

Zarządzenia Rektora UŁ związane z praktykami studenckimi dostępne są na stronie https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/praktyki-studenckie

 

Najważniejsze miejsca realizacji praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Filologicznego UŁ