Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Ważne informacje dotyczące praktyk w trakcie pandemii:

 • Praktyki pedagogiczne

  Studenci realizujący praktyki pedagogiczne mogą zapoznać się z zasadami ich przeprowadzania w sytuacji pandemii w linku poniżej. Wszelkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia praktyk dostępne są u koordynatorów kierunkowych, z którymi prosimy się kontaktować. Poniżej podajemy również listę koordynatorów kierunkowych.

  Zasady odbywania i zaliczania praktyk śródrocznych, ciągłych oraz opiekuńczo-wychowawczych w okresie kwarantanny

  Informacja dotycząca realizacji praktyk zawodowych i specjalizacyjnych w okresie nauczania zdalnego

  Opiekunowie kierunkowi:

  filologia angielska – dr Anna Parr-Modrzejewska
  filologia germańska – dr Dorota Wesoła
  filologia hiszpańska  – mgr Agnieszka Kruszyńska
  filologia polska – prof. Adam Mazurkiewicz
  filologia romańska – mgr Joanna Kopeć
  filologia rosyjska – dr Irina Pirożak-Dziuk
  filologia włoska – dr Joanna Ciesielka
  logopedia – dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza

 • Praktyki zawodowe
  Poniżej podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk zawodowych. Dalej znajdą Państwo zasady odbywania praktyk zawodowych w czasie pandemii w pliku do pobrania, a na końcu listę opiekunów kierunkowych praktyk zawodowych.
   

  Pytania i odpowiedzi związane z realizacją praktyk zawodowych:

  W jaki sposób rozpocząć zdalne praktyki zawodowe?
  W pierwszym kroku należy napisać e-mail do firmy z pytaniem, czy realizacja takiej praktyki jest możliwa. Warto dodać, ile godzin ma trwać praktyka oraz czemu ma być poświęcona (można załączyć regulamin i program praktyki). Po uzyskaniu zgody należy napisać do opiekuna kierunkowego praktyk z prośbą o przekazanie zeskanowanego skierowania, które należy przekazać do firmy w celu ustalenia terminu praktyki i jej opiekuna. Na podstawie odesłanego skanu przygotowywane jest porozumienie (umowa) – przekazywane  do podpisu również drogą elektroniczną. Zwrot zeskanowanej umowy z podpisem umożliwia rozpoczęcie realizacji praktyki. Dokumentacja praktyki będzie się odbywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

  Co w sytuacji, gdy nie mogę znaleźć zdalnej praktyki zawodowej?
  W sytuacjach problemowych pomocą służą opiekunowie kierunkowi, z którymi należy się skontaktować. W zależności od sytuacji będą oni wyjaśniać wszystkie pojawiające się trudności .

  Prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę realizować praktyki zawodowe?
  Prowadzoną przez studenta działalność gospodarczą albo wykonywaną  pracę zawodową można uznać za realizację praktyki zawodowej pod warunkiem, że realizowane na zadania są zgodne z efektami uczenia się przypisanym praktykom na kierunku. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo właściwy prodziekan na podstawie udokumentowanej prośby studenta zaopiniowanej przez opiekuna kierunkowego praktyk.

  Jak dokumentować zdalną praktykę zawodową?
  Praktykę zdalną należy dokumentować wpisując do elektronicznego dziennika wszystkie czynności zlecone elektronicznie przez praktykodawcę.

  Do kiedy należy rozliczyć się ze zdalnej praktyki zawodowej?
  Każdy z kierunków ustala własne terminy rozliczenia praktyki. Szczegóły dotyczące rozliczenia praktyki znajdują się w regulaminie praktyk.

  Czy niezrealizowanie praktyk kierunkowych rodzi jakieś konsekwencje?
  Program praktyk oraz sylabus praktyk kierunkowych obowiązują także po przejściu na kształcenie zdalne, w związku z czym realizacji praktyk nie można pominąć.

   

   
   

  Opiekunowie kierunkowi – praktyki zawodowe:

  dziennikarstwo – dr Przemysław Szews, dr Zofia Władyka-Łuczak
  filologia angielska – dr Paulina Pietrzak
  filologia germańska – dr Joanna Bednarska-Kociołek
  filologia hiszpańska – dr Witold Sobczak
  filologia klasyczna – dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
  filologia polska – dr hab. Beata Grochala, dr Elwira Olejniczak, dr Anna Petlak
  filologia romańska – mgr Dobromiła Szczygielska
  filologia rosyjska – mgr Ewa Bojanowska
  filologia słowiańska – dr Marek Majer
  filologia włoska – dr Anna Miller-Klejsa
  Informacja w środowisku cyfrowym oraz Informatologia z biznesowym językiem angielskim – dr Zbigniew Gruszka
  kulturoznawstwo – dr Izabella Adamczewska-Baranowska, dr hab. Blanka Brzozowska, dr Michał Pabiś-Orzeszyna ,dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, dr Katarzyna Wielechowska
  lingwistyka dla biznesu – dr Katarzyna Bednarska
  logopedia – dr Ewelina Zając


Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk pedagogicznych na Wydziale Filologicznym UŁ
dr Anna Parr-Modrzejewska

Kontakt:
e-mail:anna.parr@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk zawodowych i specjalizacyjnych na Wydziale Filologicznym UŁ
dr Zbigniew Gruszka

Kontakt:
Pomorska 171/173, pokój 2.09

tel. 42 635 53 86
e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl

 

Zarządzenia Rektora UŁ związane z praktykami studenckimi dostępne są na stronie https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/praktyki-studenckie

 

Najważniejsze miejsca realizacji praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Filologicznego UŁ