Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Polonistyka: Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii

Opiekun kierunkowy praktyk zawodowych na kierunku: Logopedia (studia stacjonarne II stopnia)
dr Monika Kaźmierczak

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, pokój 3.68
tel. 42 665-52-24,
e-mail: mon.kaz@o2.pl

Regulamin praktyk dostępny na stronie: http://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-stacjonarne-dzienne/logopedia-studia-stacjonarne-ii/regulamin-praktyk)

Wymiar praktyk: 30 godzin

Praktyki studentów kierunku logopedia odbywają się w placówkach oświatowych (w tym np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach logopedycznych, przedszkolach bądź szkołach z oddziałami integracyjnymi), domach opieki, fundacjach, szpitalach, przychodniach lub innych placówkach zatrudniających logopedę.