Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Polonistyka: Katedra Edytorstwa

Opiekun kierunkowy praktyk zawodowych: dr Anna Petlak
Pomorska 171/173 pok. 3.87
e-mail: anna_petlak@interia.pl

Program praktyk – studia stacjonarne I stopnia
Program praktyk – studia stacjonarne II stopnia
Regulamin
Wykaz instytucji