Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Katedra Informatologii i Bibliologii

 

Opiekun praktyk pedagogicznych:
dr hab. Mariola Antczak

Opiekun praktyk specjalizacyjnych na studiach magisterskich:
dr Zbigniew Gruszka

Opiekun praktyk zawodowych na kierunkach Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (magisterskie) oraz Informacja w środowisku cyfrowym:
dr Jacek Ladorucki

Praktyki na specjalizacji Broker informacji (studia magisterskie)
Praktyki na specjalizacji Zarządzanie instytucjami książki (studia magisterskie)