Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Anglistyka: Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

Pełnomocnik Dziekana d/s kierunkowych praktyk pedagogicznych: dr Anna Parr-Modrzejewska

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, pok. 4.04
e-mail: anna.parr@uni.lodz.pl

 

Wymiar praktyk (zgodny z rozp. MNiSW z 17. Stycznia 2012):

na studiach I stopnia – 60 godzin praktyk pedagogicznych ciągłych i 30 godzin praktyk opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych;

na studiach II stopnia – 60 godzin praktyk pedagogicznych ciągłych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Wszelkie informacje na temat praktyk można uzyskać na stronie:

http://www.anglistyka.uni.lodz.pl/praktyki_pedagogiczne__faq.