Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Germanistyka: Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Opiekun praktyk: dr Sylwia Rapacka-Wojtala