Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Instytut Kultury Współczesnej

Literaturoznawstwo międzykulturowe:
Opiekun praktyk: dr Natalia Lemann

Twórcze pisanie:
Opiekun praktyk: dr Leszek Karczewski

Teatrologia , Promocja sztuki, Produkcja teatralna:
Opiekun praktyk: mgr Katarzyna Wielechowska

Filmoznawstwo:
Opiekun praktyk: dr Ewa Ciszewska

Nowe media:
Opiekun praktyk: dr Blanka Brzozowska

 

Więcej informacji na stronie: http://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl/dla-studentow/praktyki-zawodowe