Władze Wydziału Filologicznego UŁ w kadencji 2020-2024

Studenci mogą przychodzić na dyżury, gdy sprawy nie da się załatwić mailowo lub telefonicznie. Student powinien umówić się mailowo na wizytę u Prodziekana – na konkretny dzień i godzinę.

W terminie dyżuru istnieje możliwość umówienia się z Prodziekanami Wydziału na rozmowę on-line za pośrednictwem Microsoft Teams. W tym celu należy wysłać na adres Prodziekana odpowiedzialnego za dany kierunek studiów wiadomość mailową z adresu w domenie unilodz.eu (prośby wysyłane z innej poczty nie będą rozpatrywane).

O terminie i godzinie spotkania on-line decyduje Prodziekan w porozumieniu ze studentem. 

joanna-jablkowska
prof. dr hab. Joanna JABŁKOWSKA

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ
joanna.jablkowska@uni.lodz.pl

pok. 3.19

Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie Dziekana.

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:

Wtorek – godz. 10:00-11:30
Czwartek – godz. 10:00-11:30

Pierwszy dyżur 1 marca.

42 635 6873
sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl

Artur Galkowski

dr hab. Artur GAŁKOWSKI, prof. UŁ
 

Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. naukowych oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym

artur.galkowski@uni.lodz.pl
42 635 6876

pok. 3.23

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:

Środa – godz. 9:45-11:45

Irena Jaros
dr hab. Irena JAROS,
prof. UŁ
 

Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. dydaktycznych

kierunki:

 • filologia polska,
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim,
 • informacja w środowisku cyfrowym,
 • logopedia z audiologią,
 • logopedia

oraz studiów podyplomowych i spraw socjalno-bytowych

irena.jaros@uni.lodz.pl
42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:

Środa– godz. 10:00-11:30

michal-lachman
 
dr hab. Michał LACHMAN, prof. UŁ

Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. dydaktycznych

kierunki:

 • filologia angielska,
 • lingwistyka dla biznesu,
 • translatoryka.

oraz studentów zagranicznych i ruchu studenckiego na Wydziale

michal.lachman@uni.lodz.pl
42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:

Środa 12:00 – 13:30

 
dr hab. Monika WORSOWICZ, prof. UŁ

Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. dydaktycznych

kierunki:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dziennikarstwo międzynarodowe,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych,
 • kulturoznawstwo,
 • nowe media i kultura cyfrowa,
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk,
 • twórcze pisanie.

oraz promocji Wydziału i współpracy ze szkołami

monika.worsowicz@uni.lodz.pl
42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:

Środa – godz. 9:45-11:15 (dyżur stacjonarny)

 
dr hab. Ewa KOBYŁECKA-PIWOŃSKA, prof. UŁ

Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. dydaktycznych na kierunkach neofilologicznych (z wyłączeniem kierunków: filologia angielska, lingwistyka dla biznesu i translatoryka) oraz projektów

ewa.kobylecka@uni.lodz.pl
42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022:

Wtorek – godz. 8:45-9:45 i 15:10-15:40