Komisje Wydziałowe

  KOMISJA KADROWO-FINANSOWA
  (przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 12/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

  Przewodnicząca

   

   prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału

   

  Członkowie dr hab. Danuta Kowalska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

  dr hab. prof.UŁ Tomasz Dobrogoszcz, dyrektor Instytutu Anglistyki,

  prof. dr hab. Anna Warda, dyrektor Instytutu Rusycystyki,

  dr hab. Małgorzata Kubisiak, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej,

  dr hab. prof. UŁ Anita Staroń, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej,

  prof. dr hab. Małgorzata Leyko, kierownik Katedry Dramatu i Teatru,

  dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski, kierownik Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych,

  prof.dr hab. Ryszard Kluszczyński, kierownik Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej,

  dr hab. prof. UŁ Agnieszka Izdebska, kierownik Katedry Teorii Literatury,

  prof. dr hab. Grażyna Habrajska, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

  prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow, kierownik Katedry Filologii Hiszpańskiej,

  dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa, kierownik Katedry Filologii Klasycznej,

  dr hab. prof. UŁ Ivan Petrov, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej,

  dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii

  dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, prodziekan Wydziału

  dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski, kierownik Katedry Języków Specjalistycznych oraz komunikacji Międzykulturowej

  mgr Dorota Cieślak

    KOMISJA NAUKOWA
    (przyjęta uchwałą RW z dnia 23.09.2016r. Poszerzona uchwałami RW z dnia 25.11.2016r i 24.02.2017r)

    Przewodniczący

     

    dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, Prodziekan ds. Naukowych

     

    Członkowie 5 pracowników z tytułem naukowym profesora :

    prof. dr hab. Piotr Cap

    prof. dr hab. Małgorzata Leyko

    prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

    prof.dr hab.  Anna Warda

    prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak


    9 pracowników ze stopniem dr hab. :

    dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

    dr hab. prof. UŁ Marta Dynel

    dr hab. prof. UŁ  Agnieszka Izdebska

    dr hab. prof. UŁ Ewa Kobyłecka-Piwońska

    dr hab. prof. UŁ Ivan Petrov

    dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska

    dr hab.prof. UŁ  Piotr Sitarski

    dr hab.prof. UŁ  Joanna Sowa

    dr hab. prof. UŁ Monika Worsowicz

    dr hab. prof. UŁ Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska

    dr hab. prof. UŁ Piotr Pęzik


    2 pracowników ze stopniem dr:

    dr Łukasz Szkopiński

    dr Karol Jóźwiak

    Pozostali pracownicy:

    mgr Alicja Główczyńska

     

      Przewodniczący komisji ds. doktoratów:
      (skład przyjęty  uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 17/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

       

      Komisja literaturoznawcza polonistyczna:

      Przewodniczący prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec
      Zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć
       

      Komisja literaturoznawcza neofilologiczna:

      Przewodniczący dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa
      Zastępca przewodniczącego dr hab. prof. UŁ Dorota Filipczak
       

      Komisja językoznawcza polonistyczna:

      Przewodniczący dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
      Zastępca przewodniczącego dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski
       

      Komisja językoznawcza neofilologiczna:

      Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
      Zastępca przewodniczącego dr hab. prof. UŁ Marek Baran
       

      Komisja nauki o kulturze i religii:

      Przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Leyko
      Zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Jarosław Płuciennik