Office 365

Zachęcamy do skorzystania z usługi Office 365 dla studentów UŁ

Warunkiem korzystania z Usługi O365  jest posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Łódzkiego, akceptacja Regulaminu oraz posiadanie aktywnego konta w systemie Active Directory.

Aktywacji konta w systemie Active Directory należy dokonać na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl/migrationad/migrationad.jsp.

Po pomyślnej aktywacji konta można zalogować się do usługi Office 365, za pomocą loginu i hasła Active Directory, wygenerowanych w poprzednim kroku.

 

Uwaga! Od momentu aktywacji konta AD logowanie do wszystkich serwisów UŁ korzystających z Centralnego Systemu Logowania (CAS) odbywać się będzie poprzez login i hasło Active Directory.  Poprzedni login będący numerem PESEL zostanie zablokowany.

Przy pierwszym logowaniu na pocztę Outlook przez stronę https://outlook.com/unilodz.eu konto jest jeszcze w trakcie tworzenia  i przydzielania przestrzeni dyskowej w chmurze SkyDrive.

Czas pełnej aktywacji konta w systemie to zazwyczaj około kilku do kilkunastu minut, ale może się wydłużyć do 5 godzin.

 

Dzięki aktywacji konta uzyskujecie państwo również dostęp do bezprzewodowej sieci „eduroam” na terenie całej uczelni oraz uczelni zagranicznych uczestniczących w projekcie. Zasięg sieci eduroam na świecie

Ustawienia niezbędne do zalogowania się do sieci Eduroam z telefonu komórkowego / tabletu:

Metoda EAP: PEAP
Uwierzytelnianie Phase 2: MS-CHAP v2
Wymagana jest akceptacja certyfikatu (jeśli wystąpi zapytanie).