Plany zajęć
– plik typu DOC / DOCX
– plik typu PDF
– link do strony na serwerze wydziałowym
– link do strony zewnętrznej

informacja w środowisku cyfrowym, informatologia z biznesowym językim angielskim
plan publikowany jest na stronie internetowej Katedry Informatologii i Bibliologii

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
plan publikowany jest na stronie internetowej Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

filologia angielska, L4B
plan publikowany jest na stronie internetowej Instytutu Anglistyki

filologia germańska
dziennikarstwo międzynarodowe
niemcoznawstwo
studia polsko – niemieckie
plan publikowany jest na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej

 


filologia hiszpańska
plan zajęć
obciążenie sal
plan dla wykładowców

filologia klasyczna
plan zajęć

filologia polska
plan zajęć
obciążenie sal
plan dla wykładowców

blok B
blok N
blok S

tygodnie A i B
oferta seminariów magisterskich


filologia romańska
plan zajęć
plan dla wykładowców

filologia rosyjska
plan dostępny na stronie internetowej Instytutu Rusycystyki

filologia słowiańska
plan publikowany jest na stronie internetowej Katedry Filologii Słowiańskiej

italianistyka
plan zajęć

Instytut Kultury Współczesnej (wszystkie kierunki)
plan wszystkich kierunków prowadzonych przez Instytut publikowany jest na stronie internetowej IKW

logopedia z audiologią (studia I stopnia)
logopedia (studia II stopnia)
plan publikowany jest na stronie internetowej logopedii

– plik typu DOC / DOCX / XLS / XLSX
– plik typu PDF
– link do strony na serwerze wydziałowym
– link do strony zewnętrznej

informacja w środowisku cyfrowym, informatologia z biznesowym językim angielskim
plan dostępny na stronie internetowej Katedry Informatologii i Bibliologii

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia stacjonarne I stopnia I rok
studia stacjonarne I stopnia II rok
studia stacjonarne I stopnia III rok
studia stacjonarne II stopnia I rok
studia stacjonarne II stopnia II rok


filologia angielska, L4B
plan dostępny na stronie internetowej Instytutu Anglistyki

filologia germańska
dziennikarstwo międzynarodowe
niemcoznawstwo
studia polsko – niemieckie

 

plan dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki

filologia hiszpańska
plan zajęć obciążenie sal plan dla wykładowców

filologia klasyczna
plan dostępny na stronie internetowej Katedry Filologii Klasycznej

filologia polska
plan zajęć
obciążenie sal
plan dla wykładowców
blok B
blok S
blok N
tygodnie A i B
oferta seminariów dyplomowych


filologia romańska
plan zajęć
obciążenie sal
plan dla wykładowców

filologia rosyjska
plan dostępny na stronie internetowej Instytutu Rusycystyki

filologia słowiańska
plan dostępny na stronie internetowej Katedry Filologii Słowiańskiej

italianistyka
plan zajęć

obciążenie sal plan dla wykładowców

kulturoznawstwo
plan dostępny na stronie internetowej kulturoznawstwa

logopedia z audiologią (studia I stopnia)
logopedia (studia II stopnia)
plan publikowany jest na stronie internetowej logopedii