Studia doktoranckie

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Anny Bednarczyk w semestrze zimowym 2016/2017 będzie odbywał się w środy w godz. 13.30 – 14.30 w pokoju 3.24.

Ogłoszenia i informacje

Plany zajęć

Semestr letni 2016/2017

Formularze