Studia doktoranckie
Informacje

Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ  prof. Joanny Sowy w sem. zimowym roku akademickiego 2017/2018 będą się odbywały w czwartki w godz. 14.00 – 15.00 w pokoju 3.24.

Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

UWAGA!!!
Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ogłoszenia 

Plany zajęć

W roku akadem. 2017/2018 w sem. zimowym wykłady z filozofii będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17.15-18.45 w sali 312 na Wydziale Filozoficzno – Historycznym. Pierwszy wykład odbędzie się 9 października 2017r.

 

Łódzkie szkoły i tradycje badawcze – wykłady dla II roku

UWAGA! Wykład z dn. 21 listopada 2017 r. zostaje przeniesiony na dzień 16 stycznia 2018 r. Godzina i sala pozostają bez zmian.

UWAGA! Wykład z cyklu: „Szkoły i tradycje badawcze Łodzi”, który miał odbyć się dnia 5 grudnia br z prof. J. Płuciennikiem zostaje przeniesiony na dzień 12 grudnia br.

Zajęcia obowiązkowe:

Finansowanie nauki:
poniedziałek godz. 13.30-15.00  (sala 1.48)  zajęcia rozpoczynają się 16.10.br.   Zajęcia z 13.11.br odbędą się w sali 1.47

Współczesne tendencje w badaniach dyscypliny:
„Najnowsze tendencje w badaniach literackich”  środa godz. 15.15  (sala 1.47)   Zajęcia rozpoczynają się 18 października br.
„Uniwersytet w dobie wyzwań kultury cyfrowej” czwartek  godz. 18.00  (sala 0.42). Zajęcia rozpoczynają się 19 października br.

Metodyka nauczania: wtorek godz. 13.30  (sala 1.10). Zajęcia rozpoczynają się 17.X. br.

Zajęcia do wyboru:

Warsztat badacza:
Językoznawstwo korpusowe – środa godz. 11.45   (sala 0.11)
Językoznawcze prezentacje naukowe  – czwartki (9.11; 16.11; 23.11; 7.12; 14.12) godz. 15.15 sala 0.01
Rekonstrukcje i dekonstrukcje w badaniach genealogicznych i biograficznych – czwartek godz. 15.15  (sala: 2.06)
Dokumentowanie zasobów informacji wykorzystanych w pracy naukowej – czwartek godz. 15.15  (sala: 0.14)
Sztuka wystąpień publicznych – środa godz. 17.00  (sala: 0.39)

Dydaktyka szkoły wyższej:
Cyfrowa humanistyka w dydaktyce i autoprezentacji. Jak korzystać z nowych metod uczenia się i komunikacji – poniedziałek godz. 18.00 (zajęcia rozpoczynają się od 16 października)  sala 0.42
Praca w grupie metodą projektu – środa godz. 18.45 (sala: 02)

Konwersatoria specjalistyczne:
Linguistics in practice. Issues in communication form a theoretical pragmatic perspective  – wtorek godz. 13.30  (sala 0.06). Zajęcia rozpoczynają się 17.X. br.
Wiersze i prozy Mirona Białoszewskiego jeszcze nie i już (prze)czytane – wtorek  godz. 15.15 (sala: 0.40)
Od Homera do… Śladami piśmiennictwa antycznego w nowożytnych literaturach Europy – poniedziałek godz. 15.15 (sala: 0.42)

Wyklady mistrzowskie:
Language and migration – Wykłady odbędą się w dniach: 14.11 (wtorek); 17.11 (piątek); 21.11 (wtorek); 24.11 (piątek); 28.11 (wtorek)  w sali: 27  od godz. 15.15.

e-Learning

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak, tel. 663-188-966, e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ, hepldesk@uni.lodz.pl tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89

 

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w UŁ

Formularz zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus

 

Formularze
 
  • Arkusz oceny doktoranta

    Pobierz

    UWAGA!!! Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Studiów Doktoranckich

 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie nr 131 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 131 Rektora UŁ: Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ: Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 

Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dobra Uniwersytetu Łódzkiego