Studia doktoranckie
Informacje

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ prof. Joanna Sowa w semestrze letnim 2016/2017 będzie odbywał się w środy w godz. 11.00 – 12.00 w pokoju 3.24. Pierwszy dyżur odbędzie sie 8 marca.

Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

Ogłoszenia 

Plany zajęć

Semestr letni 2016/2017

Formularze