Studia doktoranckie
Informacje

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ prof. Joanna Sowa w semestrze letnim 2016/2017 będzie odbywał się w środy w godz. 11.00 – 12.00 w pokoju 3.24. Pierwszy dyżur odbędzie sie 8 marca.

Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

Ogłoszenia 

Plany zajęć

Semestr letni 2016/2017

e-Learning

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak, tel. 663-188-966, e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ, hepldesk@uni.lodz.pl tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89

 

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w UŁ

Formularz zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus

 

Formularze