Studia doktoranckie
Informacje

We wrześniu roku akademickiego 2017/2018 dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ  prof. Joanny Sowy odbędą się w dniach 11 i 18 września w godz. 14:00 – 15:00, oraz 27 września w godz. 10:00 – 11:00 w pokoju 3.24.

UWAGA!
Zapisy (drogą elektroniczną) na zajęcia fakultatywne na rok akademicki 2018/2019 będą odbywać się poprzez USOSweba od 20 września br. od godz. 19:00 do 12 października br. do godz. 23:59.


Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

UWAGA!!!
Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ogłoszenia 

Plany zajęć

Semestr letni r. akadem. 2017/2018

Aksjologia nauk humanistycznych (prof. Konrad Tatarowski)
Zajęcia odbywać będą się w drugiej części semestru w czwartki o godz. 15:00 w sali 2.33.
Terminy zajęć: 12.04., 19.04., 26.04., 10.05., 17.05., 24.05., 07.06.

Etyka i prawo autorskie (dr hab. prof. UŁ T. Hoffmannem)piątki (16 marca; 13 kwietnia; 18 maja) w godz. 11.45 – 15.00 sala 2.48

– Współczesne tendencje w badaniach dyscypliny – moduł językoznawczy – Interdyscyplinarność we współczesnych badaniach językoznawczych (prof. dr hab. P. Stalmaszczyk) – środa godz. 15.15 – 16.45, sala 0.08.

Moduł fakultatywny:

– warsztat badacza:

Academic research in English (z dr hab. prof. UŁ M. Dynel) – wtorek godz. 15.00-16.45, sala 2.39

Językoznawstwo korpusowe (dr P. Pęzik) – czwartek od godz. 13.30

– konwersatoria specjalistyczne:

Językoznawstwo:

Linguistics in practice: Issues in communication ((dr hab. prof. UŁ M. Dynel) – wtorek, godz. 16.45 – 18.15 (zajęcia te zostaną uruchomione przy większej liczbie chętnych)

Tekst i gatunek w perspektywie lingwistyczno – kulturowej (dr hab. M. Pietrzak) – wtorek, godz. 17:00 – 18:30, sala 1.17

Filozofia języka (dr hab. prof. nadzw. Uł I. Witczak – Plisiecka – środa, godz. 17.00,  sala 2.07,

Literaturoznawstwo:                                         

Empatyczne strategie lektury. Postulat czy szantaż? (dr hab. prof. nadzw. UŁ K. Pietrych) wtorek godz. 10.00 – 11.30  sala 1.17

Najnowsze tendencje w badaniach literackich (dr hab. prof. nadzw. UŁ D. Szajnert) – poniedziałek godz. 15.15 – 16.45, sala 2.04

Współczesne rozumienie nowoczesności (dr hab. W. Pietrzak) – wtorek godz. 10.00 – 11.30, sala 4.21

Narracje antysemickie i przemoc filosemicka w literaturze i źródłach kultury XIX i XX wieku. (dr hab. M. Domagalska) – wtorek godz. 15.15 – 16.45, sala 2.05 Zajęci rozpoczynają się od 27 lutego br.

Poważne i niepoważne gry sztuki z metafizyką II (dr hab. prof. nadzw. UŁ D. Samborska – Kukuć) – czwartek godz. 13.30 – 15.00, sala 2.54

Kulturoznawstwo:          

Performatywne wymiary kultury (dr hab. M. Bartosiak) – poniedziałek godz. 13.30 – 15.00

– dydaktyka szkoły wyższej:

Cyfrowa humanistyka w dydaktyce i autoprezentacji. Jak korzystać z nowych metod uczenia się i komunikacji. (prof. dr hab. J. Płuciennik) – poniedziałek godz. 18.00 – zajęcia na platformie cyfrowej

 

W roku akadem. 2017/2018 w sem. zimowym wykłady z filozofii będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17.15-18.45 w sali 312 na Wydziale Filozoficzno – Historycznym. Pierwszy wykład odbędzie się 9 października 2017r.

Łódzkie szkoły i tradycje badawcze – wykłady dla II roku

UWAGA! Wykład z dn. 21 listopada 2017 r. zostaje przeniesiony na dzień 16 stycznia 2018 r. Godzina i sala pozostają bez zmian.

UWAGA! Wykład z cyklu: „Szkoły i tradycje badawcze Łodzi”, który miał odbyć się dnia 5 grudnia br z prof. J. Płuciennikiem zostaje przeniesiony na dzień 12 grudnia br.

Zajęcia obowiązkowe:

Finansowanie nauki:
poniedziałek godz. 13.30-15.00  (sala 1.48)  zajęcia rozpoczynają się 16.10.br.   Zajęcia z 13.11.br odbędą się w sali 1.47

Współczesne tendencje w badaniach dyscypliny:
„Najnowsze tendencje w badaniach literackich”  środa godz. 15.15  (sala 1.47)   Zajęcia rozpoczynają się 18 października br.
„Uniwersytet w dobie wyzwań kultury cyfrowej” czwartek  godz. 18.00  (sala 0.42). Zajęcia rozpoczynają się 19 października br.

Metodyka nauczania: wtorek godz. 13.30  (sala 1.10). Zajęcia rozpoczynają się 17.X. br.

Zajęcia do wyboru:

Warsztat badacza:
Językoznawstwo korpusowe – środa godz. 11.45   (sala 0.11)
Językoznawcze prezentacje naukowe  – czwartki (9.11; 16.11; 23.11; 7.12; 14.12) godz. 15.15 sala 0.01
Rekonstrukcje i dekonstrukcje w badaniach genealogicznych i biograficznych – czwartek godz. 15.15  (sala: 2.06)
Dokumentowanie zasobów informacji wykorzystanych w pracy naukowej – czwartek godz. 15.15  (sala: 0.14)
Sztuka wystąpień publicznych – środa godz. 17.00  (sala: 0.39)

Dydaktyka szkoły wyższej:
Cyfrowa humanistyka w dydaktyce i autoprezentacji. Jak korzystać z nowych metod uczenia się i komunikacji – poniedziałek godz. 18.00 (zajęcia rozpoczynają się od 16 października)  sala 0.42
Praca w grupie metodą projektu – środa godz. 18.45 (sala: 02)

Konwersatoria specjalistyczne:
Linguistics in practice. Issues in communication form a theoretical pragmatic perspective  – wtorek godz. 13.30  (sala 0.06). Zajęcia rozpoczynają się 17.X. br.
Wiersze i prozy Mirona Białoszewskiego jeszcze nie i już (prze)czytane – wtorek  godz. 15.15 (sala: 0.40)
Od Homera do… Śladami piśmiennictwa antycznego w nowożytnych literaturach Europy – poniedziałek godz. 15.15 (sala: 0.42)

Wyklady mistrzowskie:
Language and migration – Wykłady odbędą się w dniach: 14.11 (wtorek); 17.11 (piątek); 21.11 (wtorek); 24.11 (piątek); 28.11 (wtorek)  w sali: 27  od godz. 15.15.

e-Learning

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak, tel. 663-188-966, e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ, hepldesk@uni.lodz.pl tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89

 

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w UŁ

Formularz zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus

 

Formularze
 
  • Arkusz oceny doktoranta
    Pobierz

    UWAGA!!! Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Studiów Doktoranckich

 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie nr 131 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 131 Rektora UŁ: Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ: Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 

Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dobra Uniwersytetu Łódzkiego