Studia doktoranckie
Informacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ  prof. Joanny Sowy będą się odbywać we wtorki w godz. 12:30 – 13:30 w pokoju 3.24.

UWAGA!
Zapisy (drogą elektroniczną) na zajęcia fakultatywne na rok akademicki 2018/2019 będą odbywać się poprzez USOSweba od 20 września br. od godz. 19:00 do 12 października br. do godz. 23:59.


Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

UWAGA!!!
Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ogłoszenia 

Plany zajęć

Semestr zimowy r. akadem. 2018/2019:

Metodyka nauczania (dr Łukasz Salski) – poniedziałek, godz. 10.00, sala: 0.33

Współczesne tendencje w badaniach dyscypliny:

– moduł językoznawczy:

Interdyscyplinarność w badaniach językoznawczych (prof. dr hab. P. Stalmaszczyk)  wtorek, godz. 11.45, sala 1.14. Zajęcia rozpoczynają się od 9 października br.

– moduł kulturoznawczy:

Uniwersytet w dobie wyzwań (prof. dr hab. J. Płuciennik) – wtorek, godz. 17.00 – 18.30, sala 0.12; zajęcia rozpoczynają się 16-ego października                              

– moduł literaturoznawczy:

Najnowsze tendencje w badaniach literackich (dr hab. prof. nadzw. UŁ A. Izdebska) – wtorek, godz. 17.00 -18.30, sala: 2.46.  (pierwsze zajęcia: 23 października br.)

Finansowanie nauki (dr hab. prof. nadzw. UŁ K. Prykowska-Michalak) – poniedziałek, godz. 15.00, (pierwsze zajęcia: 15-ego października br.), sala 1.18

 

Zajęcia fakultatywne:

 

——————————————————————————————————————-

Poważne i niepoważne gry sztuki z metafizyką III (prof. Dorota Samborska-Kukuć)

wtorek, godz. 13.30, sala 2.21   (pierwsze zajęcia 09.10 br.)

———————————————————————————————————————

 

 Literatura polska wobec ludobójstwa (dr hab. prof. nadzw. UŁ Arkadiusz Morawiec – wtorek godz. 10.00-11.30, sala 2.21

———————————————————————————————————————

 

Od pieśni dziadowskiej i dumy do horroru postbiologicznego. Historia kultury grozy (dr hab. Adam Mazurkiewicz   poniedziałek, godz. 10.00, sala 2.49.

—————————————————————————————————————–

Publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych (dr hab. prof. nadzw. UŁ Marta Dynel         wtorek od godz. 13.30, sala 2.36   Zajęcia rozpoczynają się 9.10.2018 r.

—————————————————————————————————————-

Pragmatyczne i filozoficzne aspekty języka dla nie-językoznawców (dr hab. prof. nadzw. UŁ Marta Dynel)       wtorek od godz. 15.00, sala 2.39  Zajęcia rozpoczynają się 9.10.2018 r.

—————————————————————————————————————–

MODUŁ: WARSZTAT BADACZA – Dokumentowanie zasobów informacji wykorzystanych w pracy naukowej oraz opracowanie jej pod względem formalnym  (prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak)      5 spotkań (od połowy semestru) – poniedziałek 18.45-20.15, sala 1.51

MODUŁ: WARSZTAT BADACZA  –2. Sztuka wystąpień publicznych (prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak)    – poniedziałek godz. 17.00, sala: 1.51.

MODUŁ: DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ –  Praca w grupie metodą projektu  (prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak) – 7-8 spotkań (do połowy semestru) – poniedziałek 18.45-20.15, sala: 1.51

————————————————————————————————————————–

 1. Temat zajęć:

Działanie za pomocą języka w perspektywie teorii językoznawczych (Iwona Witczak-Plisiecka (dr hab., prof. UŁ)     wtorek, godz. 10.00, sala: 0.08

——————————————————————————————————————————–

 1. Temat zajęć:

            Glokalne interakcje kulturowe a kształtowanie tożsamości (dr hab. Mariusz Bartosiak)     poniedziałek, godz. 15.15, sala: 0.02

___________________________________________________________________________

 

 1. Temat zajęć: Reprezentacja historii w filmie/Historical Representation in Film (dr hab. prof. nadzw. UŁNatasza Korczarowska) wtorek, godz. 17.00-18.30, sala: 2.56

___________________________________________________________________________

 

 1. Temat zajęć: Arcydzieła literatury europejskiego oświecenia. (dr hab. Agnieszka Kobrzycka) wtorek, godz. 15.15, sala: 2.57

___________________________________________________________________________

 1. Temat zajęć:

W stronę Pana Cogito. Kreacje bohatera-podmiotu wierszy Zbigniewa Herberta

(dr hab. Jerzy Wiśniewski [Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii]    wtorek godz. 11.45-13.15, sala: 2.44
Zajęcia rozpoczynają się 9 października 2018 r.

—————————————————————————————————————-

 1. Temat zajęć: Niestandardowe metody dydaktyki akademickiej (dr Zbigniew Gruszka) wtorek godz. 15.15-16.45, sala: 1.51
  Zajęcia rozpoczynają się 9 października 2018 r.

—————————————————————————————————————-

Cyfrowa humanistyka w dydaktyce i autoprezentacji. Jak korzystać z nowych metod uczenia się i komunikacji. (prof. dr hab. Jarosław Płuciennik) – e-learning – poniedziałek, (zajęcia rozpoczynają się 15-ego października br.), godz. 17.00, sala: 1.04.

—————————————————————————————————————-

Temat zajęć: Literatura audialna wobec wyzwań współczesnej kultury – wzajemne oddziaływanie i genologiczne konsekwencje (dr Joanna Bachura-Wojtasik) – czwartki, godz. 15.15-16.45, sala: 2.33.

e-Learning

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak, tel. 663-188-966, e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ, hepldesk@uni.lodz.pl tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89

 

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w UŁ

Formularz zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus

 

Formularze
 
 • Arkusz oceny doktoranta 2017/2018
  Pobierz

  UWAGA!!! Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

 • Arkusz oceny doktoranta 2018/2019
  Pobierz

  UWAGA!!! Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Studiów Doktoranckich

 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie nr 131 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 131 Rektora UŁ: Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ: Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 

Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dobra Uniwersytetu Łódzkiego