Rekrutacja
   

  Informator rekrutacyjny

  Uwaga! Nowy kierunek – Lingwistyka dla biznesu

  Kierunki studiów prowadzone przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

  Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system

  Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ

  dostępny pod adresem https://rekrutacja.uni.lodz.pl