Rekrutacja
   

  Informator rekrutacyjny

  Uwaga! Nowy kierunek – produkcja teatralna i organizacja widowisk

  Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system

  Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ

  dostępny pod adresem https://rekrutacja.uni.lodz.pl