Registration

To register, please fill in the Registration form and e-mail it to accents@uni.lodz.pl. The fee, which covers organization costs, conference materials, lunches, refreshments and conference dinner, is 600 PLN for participants working at Polish institutions and 250 Euro for participants from other countries. The deadline for registration and bank payments is October 21st, 2019. We will be able to refund 50% of the fee (in case of resignation) before November 15th, 2019 and after that date no refunds will be possible. The fee should be transferred to the following bank account (bank transfer charges are the responsibility of the payer). Please notice that while on-site registration is possible, the payments can be made in cash only.

The payments:

Please make payments to the university bank account: (NOTE: please remember to specify your name and the name of the conference – Accents 2019 – with the payment).

IBAN: PL 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

BIC/Swift: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A., II Oddział w Łodzi

Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

Participants from Poland make payments in PLN


For participants from Poland – additional financial information

Osoby, które będą potrzebowały faktury, prosimy o dokonanie płatności przelewem najpóźniej do 21.10.2019 i przesłanie danych do faktury na adres accents@uni.lodz.pl. Z uwagi na termin konferencji (koniec roku rozliczeniowego), nie będzie możliwe wystawienie faktur za płatności dokonane w późniejszym terminie. Przypominamy, że faktury wystawiane są na autora przelewu, nie jest zatem możliwe wystawienie faktury na uczelnie przy płatności przelewem z prywatnego konta bankowego.

 

Dane do faktury dla uczestnika konferencji ‘Accents’

Imię i nazwisko:

Nazwa i adres instytucji:

NIP Instytucji:

Upoważniam Uniwersytet Łódzki w Łodzi do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu:

Data i czytelny podpis: