Materiały dla Wykładowców

Linki do najnowszych materiałów są zaznaczone wytłuszczoną czcionką.

Materiały do przekazania studentom:
Nauka w Moodle (PL)
Nauka w Moodle (EN)
Nauka w Teams (PL)
Nauka w Teams (EN)

Prawo i rozporządzenia:
Art. 27 Ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Lex Lege)
Interpretacja Art. 27 — dozwolony użytek w edukacji (Centrum Cyfrowe)
Wytyczne i instrukcje do przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń online (UŁ)

Teams:
Wideokonferencje w Teams — poradnik rozszerzony (UŁ)

Instrukcja obsługi programu do wideokonferencji Microsoft Teams (YouTube UŁ)
Microsoft Teams — instrukcja w formacie .pdf (UŁ)
Teams for Blended Learning and e-learning (nagranie szkolenia)
Teams w nauczaniu zdalnym i mieszanym (nagranie szkolenia)
Wytyczne do pracy zdalnej (UŁ)
Poradnik pracy zdalnej (YouTube UŁ)

Wideo samouczki:
Jak nagrywać i udostępniać prezentacje w PowerPoint (Wydział Filologiczny)
Nagrywanie filmów (z prezentacji) i dzielenie się nimi przez Moodle/Office 365 (Wydział Filologiczny)
Sprawdzanie prac pisemnych i przesyłanie informacji zwrotnej — Moodle + Office 365 (Wydział Filologiczny)

Moodle:
Praca z Moodle — pierwsze kroki (udostępnianie kursu + rejestracja studentów) (UŁ)
Tworzenie i konfiguracja testów w Moodle (UŁ)
Samouczek (klucz dostępu: PWUL) (UŁ)
Moodle FAQ (Wydział Filologiczny)
Dziennik ocen w Moodle (UŁ)
Import treści do nowych kursów (Wydział Filologiczny)