O katedrze

Przedmiotem naukowych badań prowadzonych w Katedrze jest literatura polska 2. połowy XIX oraz początku XX wieku.
W centrum zainteresowań oraz prac i planów badawczych są główne problemy oraz techniki literackie pozytywizmu i Młodej Polski, rozpatrywane całościowo i cząstkowo, np. poprzez takie zagadnienia jak:

 • dziewiętnastowieczność;
 • pozytywizm warszawski i światopogląd pozytywistyczny;
 • estetyka modernizmu;
 • poetyka milczenia, cenzura, język ezopowy i „drugi obieg piśmienniczy”;
 • nieznane aspekty dążeń niepodległościowych;
 • literackie i kulturowe zjawiska osobne i pograniczne (np. protorealizm, rodzimy biedermeier, bowaryzm, problematyka relacji polsko-żydowskich na przełomie XIX i XX wieku oraz funkcjonowanie i migracja reliktów polskości na obszarach północno-wschodnich dawnej Rzeczpospolitej);
 • przeobrażenia realizmu i naturalizmu;
 • wybitni twórcy w nowym oświetleniu i rewaloryzacja autorów/pism niesłusznie zapomnianych;
 • aktywność kobiet-pisarek, pisma dla kobiet;
 • kwestia żydowska i kobieca (w tym problematyka rodziny) z rozgałęzioną motywiką (np. antysemityzm), w ujęciu tradycyjnym i z perspektywy najnowszych metodologii;
 • motywika miłości i erotyzmu;
 • problematyka modernistycznej podmiotowości;
 • literacka przeszłość Łodzi i regionu;
 • nurt religijny i topika biblijna;
 • fantastyka i utopia literacka;
 • egzotyzm i orientalizm, zwłaszcza związany z Dalekim Wschodem;
 • konfrontacje i zbliżenia kultur;
 • filiacje różnych tworzyw (np. multimediów, malarstwa i muzyki) z dziełem literackim;
 • epistolografia i edytorstwo;
 • dzieje szkolnictwa.