dr Aleksandra Mikinka

Dr Aleksandra Mikinka de domo Seliga, ur. 24 stycznia 1989 r. w Radomsku. Filologię polską na UŁ (specjalizacje: edytorska i nauczycielska) ukończyła z wyróżnieniem w 2012 r. obroną pracy magisterskiej pt. Steampunk – fantasmagoryczna przeszłość. Estetyka steampunkowa w powieści Lód Jacka Dukaja.

Za wyniki w nauce otrzymała Listy Gratulacyjny, a za dokonania na studiach przyznano jej medal „Za chlubne studia”. W 2012 r. rozpoczęła studia doktoranckie, które zwieńczyła (w 2015 r.) obroną wyróżnionej dysertacji Kapłan-literat, wykwintny ksiądz-esteta. Jan “Łada” Gnatowski (1855-1925) – kaznodzieja nieprowincjonalny. Od 2018 r. zatrudniona jako pracownik naukowy w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.

W kręgu zainteresowań naukowych dr Mikinki znajduje się rekonstruowanie biografii XIX-wiecznych pisarzy minorum gentium, wpływ religii i filozofii Wschodu (szczególnie hinduizmu) na młodopolską twórczość artystyczną, literatura kobieca, XIX-wieczna literatura dziecięca i dydaktyczna (w tym elementarze dla dzieci) oraz odnajdywanie archetypu Wielkiej Bogini (Magna Mater) w literaturze przełomu XIX i XX wieku.

Dr Mikinka jest także koordynatorem studenckiego Koła Pasjonatów Literatury i Sztuki XIX wieku.

Kontakt: aleksandra.mikinka@filologia.uni.lodz.pl

 

 

Monografie:

 • A. E. Mikinka, Aleksander Szczęsny (1885-1929) Poeta – baśniopisarz – patriota, Łódź 2020. 
 • A. E. Mikinka, Kapłan-literat, wykwintny ksiądz-esteta. Jan „Łada” Gnatowski (1855-1925) – kaznodzieja nieprowincjonalny, t. I, Twórczość artystyczna, Łódź 2016.

Prace edytorskie:

 • „Obok praw człowieka są jeszcze jego obowiązki”. Wybór publicystyki ks. Jana Gnatowskiego z lat 1879-1909. Wstęp i oprac. A. E. Mikinka, Łódź 2019, ss. 426.

Artykuły naukowe:

 • A. E. Mikinka, Kobiecość uległa i kobiecość tryumfująca w dramatach Antoniego Szandlerowskiego , [w:] Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911), red. K. Badowska. D. Samborska-Kukuć, Łódź 2022, 97-110.
 • A. E. Mikinka, “Wilderness which emerged from the forest only yesterday”: Polish-Ukrainian Borderlands and the colonial imaginary in the fiction of Aleksander Groza, „Postcolonial Text” 2022, vol 17, no 1.
 • A. E. Mikinka, Wiedźmy, wojowniczki, opiekunki – bohaterki polskiej „fantastyki słowiańskiej”, „Annales Universitatis Paedagogicae CracoviensisStudia de Cultura” 2021, nr 13(3), s. 114-127.
 • A. Mikinka, „Hiszpania! Jakież czarodziejskie słowo, jakże uroczo brzmi ten wyraz!” Obraz Hiszpanii na przełomie XIX i XX wieku w polskich listach z podróży, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2021, nr 21, s. 131-146.  
 • Aleksandra Ewelina Mikinka, Powrót chłopomanii. O fascynacji folklorem we współczesnej polskiej prozie fantastycznej, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2021, nr 2 (11), s. 23-36. 
 • A. Mikinka, Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w twórczości Aleksandra Grozy (1807–1875) na przykładzie Starosty Kaniowskiego, „Acta Polono-Ruthenica” 2021, XXVI/2 s. 39-51.
 • A. Mikinka, Metafizyczne wędrówki ku źródłom poznania w zapomnianych baśniach Aleksandra Szczęsnego, [w:] Sacrum w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Kraków 2021, red. A. Nosek, s. 257-272.
 • A. E. Mikinka, Retteling mitów i legend w słowiańskiej fantastyce, „Ruch Literacki” 2020, R. LXI, Z. 5 (362), s. 545-558.
 • A. E. Mikinka, „Mistyczna gorączka”. Okultyzm, spirytyzm i szaleństwo – wzajemne związki trzech motywów w literaturze przełomu XIX i XX wieku, [w:] W kręgu szaleństwa, red. P. Znojek, Kielce 2020, s. 91-108. 
 • A. E. Mikinka, Zofia Bukowiecka i Jadwiga Chrząszczewska. W kręgu mniej znanych twórczyń literatury dziecięcej XIX wieku, „Literaturoznawstwo” 2020, nr 13, s. 8-18.
 • A. E. Mikinka, Jadwiga Chrząszczewska (1853-1935). Wybrane wątki życia i twórczości, „Wiek XIX” 2020, R. LV, s. 131-146.
 • A. E. Mikinka, Metafizyka codzienności w poezji Aleksandra Szczęsnego, „Studia Filologiczne UJK” 2019, t. 32, s. 23-27.
 • A. E. Mikinka, „Ta dziewka to wiedźma, jak kraj długi i szeroki ze wszystkich największa!” – kreacje czarownic w literaturze fantastycznej Jana „Łady” Gnatowskiego, [w:] Czarownice. Studia z kulturowej historii fenomenu, Katowice 2017, s. 123-128.
 • A. E. Seliga, „Społeczeństwo kupujące sobie niewolnicę” – figura samotnej matki w XIX-wiecznej literaturze europejskiej, na przykładzie „Marty” Elizy Orzeszkowej i „Nędzników” Wiktora Hugo, [w:] Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2015, s. 171-178.
 • A. E. Seliga, Rola tańca rytualnego we współczesnych inicjacyjnych religiach misteryjnych (na przykładzie Czarownictwa Tradycyjnego), [w:] Świat Zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze, red. S. Góra, J. Kulczycka, Kraków 2014, s. 201-213.
 • A. E. Seliga, Czas, wola i kreacja podmiotu (filozoficzne inspiracje obecne w „Lodzie” Jacka Dukaja), „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2012/2013, nr 41/47, s. 138-144.
 • A. E. Seliga, „Za wszystkie te, co zginęły” – feminizm w twórczości Eriki Jong na przykładzie książki „Czarownice”, [w:] Tekst-Tworzywo-Twórca, red. J. Niedbała, J. Podwysocka-Modrzejewska, B. Prokopczyk, J. Rozwandowicz, Łódź 2011, s. 149-158.

Z zakresu kultury (teatr, muzyka, film):

 • A. Seliga, Czary-mary, „Kalejdoskop” 2015, nr 5, s. 62.
 • A. Seliga, Latające babcie, „Kalejdoskop” 2015, nr 3, s. 54.
 • A. Seliga, Będzie nowocześnie, „Kalejdoskop” 2015, nr 3, s. 46.
 • A. Seliga, Nagie mury dla kultury, „Kalejdoskop” 2014, nr 12, s. 18-19.
 • A. Seliga, Działanie zamiast czekania, „Kalejdoskop” 2014, nr 6, s. 20.
 • A. Seliga, Nowa dzielnica Łodzi, „Kalejdoskop” 2014, nr 2, s. 54.
 • A. Seliga, Ciuchy z metką made in Lodz, „Kalejdoskop” 2014, nr 1, s. 44.
 • A. Seliga, Artyści do tramwajów!, „Kalejdoskop” 2013, nr 10, s. 38.
 • A. Seliga, Bieda art, „Kalejdoskop” 2013, nr 7/8, s. 24.
 • A. Seliga, Odkrywanie teatru, „Kalejdoskop” 2013, nr 3, s. 15.
 • A. Seliga, Po czerwonym dywanie, „Kalejdoskop” 2013, nr 2, s. 42.
 • A. Seliga, Zachęta na nowo, „Kalejdoskop” 2013, nr 1, s. 41-42.
 • A. Seliga, Miasto dla młodych?, „Kalejdoskop” 2013, nr 1, s. 24.
 • A. Seliga, Taniec z gwiazdami, „Kalejdoskop” 2012, nr 12, s. 10.
 • A. Seliga, Generacja NIC…, „Kalejdoskop” 2012, nr 10, s. 11.
 • A. Seliga, Będzie królem?, „Kalejdoskop” 2012, nr 10, s. 15.
 • A. Seliga, Brawo!, „Kalejdoskop” 2012, nr 5, s. 14.
 • A. Seliga, Maluje, żeby żyć, „Kalejdoskop” 2012, nr 4, s. 36.
 • A. Seliga, Dotknijcie teatru, „Kalejdoskop” 2012, nr 3, s. 18.
 • A. Seliga, A jednak EURO u nas, „Kalejdoskop” 2012, nr 2, s. 14.
 • A. Seliga, Upiór oswojony, „Kalejdoskop” 2012, nr 1, s. 29.

 

Konferencje naukowe (udział, wystąpienie, publikacja w tomie pokonferencyjnym)

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej, ONLINELublin 9–10 grudnia 2021 roku
 • Sacrum w literaturze dziecięcej – konferencja ONLINE, Białystok 2020
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szaleństwo – Kielce 2019
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sprzeciw, bunt, niezgoda – Kraków 2019
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czarownice – Chorzów 2016
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modele kobiecej samotności – Siedlce 2014
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Świat zmysłów w kulturze – Kraków 2012
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tekst. Tworzywo. Twórca – Łódź 2011