dr Karolina Kołodziej

Karolina_Kolodziejadiunkt

e-mail: karolina.kolodziej@uni.lodz.pl

 

Karolina Kołodziej (ur. 21 IV 1976) w roku 2005 obroniła doktorat pt. Obraz Łodzi w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, który ukazał się drukiem w  roku 2009 (Wydawnictwo Piktor). Jest współautorką książek Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Przewodnik literacki po Łodzi, a także autorką przewodnika dla dzieci Odkryj Łódź. Bardzo twórcza książka o  niezwykłym mieście.

Główne zainteresowania naukowe:

– literatura drugiej połowy XIX wieku oraz literatura modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Łodzi (przełomu wieków) na mapie literackiej

– gazetowa powieść popularna w dwudziestoleciu międzywojennym

– życie i twórczość Ludwika Starskiego

 

Monografie:

Obraz Łodzi w piśmiennictwie pozytywistyczno-młodopolskim, wyd. Piktor, Łódź 2009, ss. 262.

ObrazLodzi1

Artykuły naukowe:

 • „W zapomnieniu tkwi cały tragizm poety, który za życia nie będąc zrozumianym – po śmierci został zapomniany”. Ksiądz Antoni Szandlerowski według prasy łódzkiej, [w:] Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911), red. K. Badowska, D. Samborska-Kukuć, Łódź 2022, s. 47-62. 
 • Miejska przestrzeń pisarzy i literatury. Casus Piotrkowskiej, [w:] Ścieżkami pisarzy, tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców, red. A. Grochowska, M. Mus, Kraków 2015, s. 67-78.
 • Trudny zachwyt – o Łodzi w literaturze XIX i XX wieku, [w:] Kulturowy obraz zachwytu, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Pruszcz Gdański- Piotrków Trybunalski 2014, s. 45-56.
 • Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w  publicystyce i prasie warszawskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, R. 10, s. 253–272.
 • Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i  prasie warszawskiej, cz. 2, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, R. 13.
 • Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell „Mary Barton”) i Łodzi (M. Gawalewicz „Wir”, K. Laskowski „Lokaut”), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, R. 9, s. 187–201. 
 • [współautor: B. Cieślik-Wolski], Na co chorowali i jak się leczyli bohaterowie Reymonta, [w:] Sposoby leczenia dawniej a dziś w świetle literatury i medycyny, cz III, red. E. Łoch, G. Wallnera, Lublin 2006 ,s. 86-107.
 • Kwestia żydowska w piśmiennictwie poświęconym Łodzi (przełom XIX i XX wieku), [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, Warszawa 2004.
 • Łódź w „Kronikach” Bolesława Prusa, [w:] Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.
 • Oryginalny dokument literacki z życia dawnej Łodzi — cykl Antoniego Sygietyńskiego „Znasz-li ten kraj?”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteria Polonica” 2003, R. 5.

Publikacje popularnonaukowe:

 • Przewodni literacki po Łodzi, Łódź 2017, ss. 383; książka napisana wspólnie z Katarzyną Badowskąokladka-przewodnik1

Inne publikacje:

 • Odkryj Łódź. Bardzo twórcza książka o niezwykłym mieście, Regio, Łódź 2014.

odkryj-lodz

 • A. Jonas, K. Kołodziej, M. Kronenberg, Spacerkiem po Łodzi, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2013.

spacerkiem-okladka

 • K. Kołodziej, M. Kronenberg, Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. Primum Verbum, Łódź 2010, ss. 125.

Inne prace redakcyjne:

Współredakcja – wraz z Katarzyną Badowską – publikacji Odkrywanie Tuwima, zawierającej inspirowane twórczością Juliana Tuwima wiersze i ilustracje dzieci oraz młodzieży

odkrywanie-tuwima

 

 

Udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych:

Kultura literacka Łodzi do 1939 roku. Nr projektu nadany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: 0100/NPRH4/H1a/83/2015. Data rozpoczęcia: jesień 2015, czas trwania: 60 miesięcy.

Celem projektu jest zintegrowany opis wielojęzycznej i wieloetnicznej kultury literackiej Łodzi od drugiej połowy XIX wieku, kiedy zaczął się dynamiczny rozwój przemysłu, a wraz z nim także kultury, po wybuch II wojny światowej, gdy swobodny rozwój kulturalny miasta został przerwany i nie odrodził się już w tej postaci. Efektem prac będzie m.in. monumentalny wieloautorski słownik tematyczny. Kierownik grantu: dr hab. prof. UŁ Krystyna Radziszewska.

 

Promotorstwo w pracach licencjackich i magisterskich:

Ilość wypromowanych prac licencjackich: 11.