dr Katarzyna Badowska

fot-a-cytacka2adiunkt

e-mail: katarzyna.badowska@uni.lodz.pl

 

 

 

Główne zainteresowania naukowe:

 • literatura Młodej Polski (w  kontekście europejskim) z jej nowatorskimi rozwiązaniami, przede wszystkim w obszarze prozy
 • problematyka nowoczesnej podmiotowości jako temat literatury przełomu XIX i XX wieku
 • fenomen modernistycznego ujmowania miłości jako siły metafizycznej, wiodącej ku poznaniu, łączącej jednostkę z wszechnaturą i siłami Kosmosu, wszechwładnej, odsłaniającej tajniki nieświadomości, twórczej i niszczącej jednocześnie;problematyka modernistycznego erotyzmu w jego bogatych odcieniach, także sadystycznym, kazirodczym i nekrofilskim

 

Jest członkiem redakcji rocznika „Czytanie Literatury” wydawanego od 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŁ.

Została wybrana do grona członków Rady Wydziału Filologicznego UŁ w kadencji 2016–2020.

Wypromowała dotychczas 27 prac licencjackich.

 

 

MONOGRAFIE:

 • „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 303.

i-godzina-cudu-milosc-i-erotyzm-w-tworczosci-stanislawa-przybyszewskiego

Tomy pod redakcją:

 • Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911), red. K. Badowska, D. Samborska-Kukuć, Łódź 2022, ss. 190.

 • Liryka Młodej Polski. Interpretacje, red. B. Mazan, K. Badowska, Łódź 2017, ss. 288.

liryka-mlodej-polski

 • Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych, red. K. Badowska, Łódź 2014, ss. 298.

przeklenstwo-i-harmonia-nieskonczonego

 • Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, pod red. K. Badowskiej i A. Janiak-Staszek, Łódź 2013, ss. 320.

Ulica2

Redakcja numerów monograficznych czasopism:

 • Lektury (naj)nowsze – 4. numer rocznika „Czytanie Literatury”, 2015, ss. 391, red. tematyczny: K. Badowska.
 • Światopoglądy modernizmu. Literatura lat 1890–1918 – „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 3, ss. 360, redakcja tematyczna: K. Badowska, K. Kołodziej

Artykuły naukowe:

 • W objęciach Persefony. O dwóch wierszach miłosnych księdza Antoniego Szandlerowskiego, [w:] Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911), red. K. Badowska, D. Samborska-Kukuć, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, s. 131-148. 
 • Między Polakiem a człowiekiem. Brzozowski – Żeromski: dwie strategie pisarskie z mitami w tle, „Prace Polonistyczne” 2019, seria LXXIV, s. 147–171.
 • W martwym wirze. O jednostce we wczesnych powieściach Stanisława Brzozowskiego, [w:] Dylematy epoki postyczniowej. Księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Domagalska, D. Samborska-Kukuć, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 375–401.
 • Antropocentryzm – egotyzm – absenteizm. Wokół wiersza Wacława Rolicza-Liedera „Trzydziestolecie”[w:] Poezja Wacława Rolicza-Liedera, red. A. Czabanowska-Wróbel, U.M. Pilch, M. Stala, Kraków 2017, s. 59–73.
 • Próba otwarcia bram raju. Jan Kasprowicz, „Przy szumie drzew”, [w:] Liryka Młodej Polski. Interpretacje, red. B. Mazan, K. Badowska, Łódź 2017, s. 25–50.
 • Nieznane dusze i fermentujące „ja” – Władysław Reymont o modernistycznych tożsamościach popękanych [w:] „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. nauk. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017, s. 89–113.
 • Eros et Musica – „Pieśń tryumfującej miłości” jako opowieść o klęsce wyzwolin z egzystencjalnej pustki. Próba lektury przez pryzmat orfizmu,  [w:] Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, red. nauk. M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017, s. 379–406.
 • Rozterki modernistycznego (nie)istnienia – „ja” entropiczne w prozie Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 3, s. 137–154.
 • Energia witalna versus podmiotowość: „Homo sapiens” Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Młodopolski witalizm, modernistyczne witalizmy, red. A. Czabanowska-Wróbel, U. Pilch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 77–90.
 • Męki Adama. Topos edenu a egzystencja współczesnego podmiotu w (re)interpretacji Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Przybyszewski. Re-wizje i filiacje, red. Gabriela Matuszek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 89–106.
 • Człowiek ze skazą. Bohater Żeromskiego w poszukiwaniu „ja” (o „Urodzie życia”), [w:] Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, red. Z.J. Adamczyk, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach, Kielce 2015, s. 182–197.
 • Dekadencja i dandyzm w wydaniu kobiecym. O „Pani El” i „Faunessach” Marii Jehanne Wielopolskiej, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863–1914, red. Krzysztof Fiołek, Universitas, Kraków 2014, s. 287–300 .
 • „Ja” wiecznie niegotowe. Zagadnienie podmiotowości w prozie Cecylii Walewskiej, [w] Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych, red. Katarzyna Badowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 130–155.
 • Mapowanie Łodzi, „Czytanie Literatury” 2014 (3), s. 329–357.
 • Sobowtórowość, bliźniaczość, podwójność – „ja” wobec „ja” w małych formach prozatorskich Stefana Grabińskiego, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1, s. 102–115.
 • Złe miasto czy zło egzystencji? O ulicy w prozie Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, pod red. K. Badowskiej i A. Janiak-Staszek, Łódź 2013, s. 65–100.
 • „Bo mi się wciąż zdaje, gdy spojrzy na mnie, że widzi… nawet lepiej od innych… Że mnie do cna przeziera…” Symboliczne znaczenie motywów ślepoty w dramacie młodopolskim, [w:] Jacek Malczewski i symboliści, red. K. Stępnik, M. Gabryś-Sławińska, Lublin 2012, s. 317–333.
 • Autoplotka w służbie autokreacji. Casus Przybyszewskiego, „Melée” 2008, nr 4, s. 77–87.
 • Czy tylko erotomania? Zmysły, ciało i gesty w relacjach miłosnych i erotycznych bohaterów Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, R. 8, s. 185–205.
 • „W kobiecie kocham siebie”, czyli kobieta jako lustro dla mężczyzny w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Burta, Siedlce 2006, s. 221–226.
 • Pan, sługa i stwórca. Szkic o rolach, jakie przyjmują wobec kobiet mężczyźni w  utworach Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, R. 7.

 

Książki popularnonaukowe:

Przewodnik literacki po Łodzi, Łódź 2017, ss. 383; książka napisana wspólnie z Karoliną Kołodziej

okladka-przewodnik1

 

Inne publikacje (wybór):

 • „Łódź Bagdadem jest bajecznym” [art. o łódzkich miejscach związanych z J. Tuwimem], „Gazeta Wyborcza” (dodatek łódzki), nr z 27-28 grudnia 2003.
 • Jest nas tylko dwoje [rozmowa z  Joanną Modrzejewską, prawnuczką Marii Konopnickiej], „Gazeta Wyborcza” (dodatek łódzki), nr z 19 lutego 2004, s. 6.
 • Dzieci i ich książki [art. o rynku książki dziecięcej], „Gazeta Wyborcza”, nr z 4 stycznia 2005, s. 14.
 • Jak brzydkie kaczątko [art. O H.Ch. Andersenie], „Gazeta Wyborcza”, nr z 27 kwietnia 2005, s. 16.
 • Brzydkie kaczątko to on, „Gazeta Wyborcza” (dodatek łódzki), nr z 2-3 kwietnia 2005, s. 7.
 • Podróż do źródeł tożsamości [art. dot. książki L. Appignanesi Żegnając umarłych], „Gazeta Wyborcza” (dodatek łódzki), nr z 11 stycznia 2007, s. 6.
 • Sienkiewicz w Pałacu Poznańskich, „Gazeta Wyborcza” (dodatek łódzki), nr z 26 stycznia 2007, s. 10.
 • Kosińskiego akty i fakty, „Gazeta Wyborcza”, nr z 27 czerwca 2007, s. 15.
 • Wyczulony na brzmienie języka [art. poświęcony powieści Mefisto J. Banville’a i jej tłumaczowi Z. Batce], „Gazeta Wyborcza” (dodatek łódzki), nr z 19 grudnia 2008, s. 10.
 • Chińczycy czytają Prusa, Sienkiewicza i Gombrowicza, „Czytamy w Łodzi” (dodatek do „Gazety Wyborczej”), 25 listopada 2011, s. 4.
 • Czytanie miasta, czyli lit-trip po łódzku, „Wielkie czytanie (w) Łodzi” (dodatek do „Gazety Wyborczej”), 9 maja 2014, s. 4–6.

Recenzje naukowe:

 • Wiele twarzy Belmonta [rec. książki Dariusza Kiszczaka, Twórczość publicystyczna i literacka Leo Belmonta, wyd. Primum Verbum, Łódź 2012], „Czytanie Literatury” 2013, s. 458–464.

Inne prace redakcyjne:

Współredakcja – z Karoliną Kołodziej – publikacji Odkrywanie Tuwima, zawierającej inspirowane twórczością Juliana Tuwima wiersze i ilustracje dzieci oraz młodzieży

odkrywanie-tuwima

 

 

 

Udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych:

Kultura literacka Łodzi do 1939 roku. Nr projektu nadany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: 0100/NPRH4/H1a/83/2015. Data rozpoczęcia: jesień 2015, czas trwania: 60 miesięcy.

Celem projektu jest zintegrowany opis wielojęzycznej i wieloetnicznej kultury literackiej Łodzi od drugiej połowy XIX wieku, kiedy zaczął się dynamiczny rozwój przemysłu, a wraz z nim także kultury, po wybuch II wojny światowej, gdy swobodny rozwój kulturalny miasta został przerwany i nie odrodził się już w tej postaci. Efektem prac będzie m.in. monumentalny wieloautorski słownik tematyczny. Kierownik grantu: dr hab. prof. UŁ Krystyna Radziszewska.

 

Edycja krytyczna dzieł Stanisława Przybyszewskiego – serie A i B (utwory literackie).  Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Numer projektu: NPRH K/PMI/000356. Data rozpoczęcia: 01.05.2018. Kierownik grantu: prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec.

 

Uczestnictwo w naukowych stowarzyszeniach, komisjach, redakcjach, kolegiach redakcyjnych, recenzenckich itp.:

 • członek redakcji rocznika literaturoznawczego „Czytanie Literatury”

 

Doświadczenie we współpracy z zagranicą (staże, wykłady, konferencje itp.)

 • wykłady w ramach programu Erasmus+ w Ołomuńcu w Czechach (marzec 2015)