Koło naukowe

Przy Zakładzie działa Koło Pasjonatów Literatury i Sztuki XIX wieku, koordynowane przez dr Aleksandrę Mikinkę. Spotkania służą odkrywaniu klimatu dziewiętnastego stulecia poprzez kontakt z jego spuścizną literacką, malarską i muzyczną.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wymiany poglądów na temat znanych oraz zapomnianych dzieł romantyzmu, realizmu, naturalizmu i modernizmu.

Na Facebooku znajdziesz nas tutaj: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Pasjonat%C3%B3w-Literatury-i-Sztuki-XIX-wieku-108045967343760

Spotykamy się co miesiąc w sali 3.59 lub w formie online! Nasze  spotkania w 2021 r. dotyczyły m.in.:

  • opowiadania Henry’ego Jamesa pt. W kleszczach lęku i filmu z 1961 r. na jego podstawie
  • poematu Michaiła Lermontowa pt. Demon
  • opowiadania Mikołaja Gogola pt. Portret
  • motywów wampirycznych w prozie przełomu wieków, w tym porównania Wampira Władysława St. Reymonta z Salamandrą Stefana Grabińskiego