Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

 

   e-mail: litstar@uni.lodz.pl

 

POKÓJ 3.63

 tel.   (42) 665 52 34

KIEROWNIK   dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska

 dr hab. Michał Kuran

 

POKÓJ 3.61

tel.  (42) 665 53 90

  prof. zw. dr hab. Maria Wichowa

dr Katarzyna Kaczor-Scheitler

 

POKÓJ 3.62

tel.  (42) 665 52 36

dr hab. Agnieszka Kobrzycka

dr Magdalena Kuran

dr Małgorzata Mieszek

 

DOKTORANCI

mgr Kamila Kulesza

mgr Katarzyna Ossowska

mgr Paulina Poterała

mgr Michał Sadowski

 

Do końca roku 1991/1992 kierownikiem Katedry był jej założyciel, prof. dr Jerzy Starnawski

 

Do końca roku 2009/2010 pracował z nami

prof. zw. dr hab. Jan Okoń

 

Do końca roku 2014/2015 pracował z nami

dr Marcin Bauer

 

Katalog programów i lektur

 

 Lista lektur z literatury staropolskiej

 

 Godziny konsultacji pracowników

 

Konferencje naukowe

 

Tematyka badań naukowych

 

 Publikacje Katedry (wybór)

 

Przydatne strony internetowe

 

Ogłoszenia dla studentów

 

Kongres naukowy

Piotr Skarga – w czterechsetlecie śmierci

 

Oprac. M. Bauer 2004-2014 uzupełnienia i modyfikacje M. Kuran 2015-