Koło Naukowe

Koło Naukowe Językoznawców

Koło Naukowe Językoznawców założone zostało w 2013 roku z inicjatywy dr Elwiry Olejniczak, mgr Katarzyny Burskiej i studentów polonistyki. Zebrania poświęcamy dyskusjom o języku, lokując je w rozmaitych kontekstach lingwistycznych.

Centrum naszych zainteresowań stanowi poetycka funkcja tekstu. Na spotkaniach nie tylko przyglądamy się kreatywnym sposobom wykorzystania języka, lecz także rozwijamy pisarskie umiejętności. Służą temu cykliczne spotkania z językoznawcami, dziennikarzami, pracownikami PR, którzy chętnie odkrywają przed nami tajniki zawodowego warsztatu. Dzięki udziałowi w festiwalach naukowych podnosimy nasze kompetencje dydaktyczne. Pisząc pierwsze artykuły naukowe, rozwijamy zdolność analitycznego i krytycznego myślenia.

Organizujemy studencko-doktoranckie konferencje poświęcone kreatywności językowej i uniwersyteckie dyktanda. Bierzemy udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Jesteśmy przekonani, że językoznawstwo, z jego bogatą paletą subdyscyplin, jest niezwykłym, inspirującym obszarem wiedzy, godnym zainteresowania i eksploracji.

 

Zarząd KNJ

Przewodnicząca mgr Aleksandra Kujawiak

Wiceprzewodniczące mgr Agnieszka Banach i mgr Beata Kacperska

Sekretarz Weronika Pabich

Opiekunowie: dr Bartłomiej Cieśla, dr Katarzyna Burska

e-mail: knj.lodz@gmail.com

https://www.facebook.com/knjul

https://www.instagram.com/knj_ul/

Leave a Comment