Konferencja

Konferencja „Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)”

Koło Naukowe Językoznawców w dniach 25-26 marca 2014 r. zorganizowało w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ ogólnopolską interdyscyplinarną studencko-doktorancką konferencję naukową „Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)”. Do uczestnictwa w konferencji zgłosiło się ponad 80 prelegentów z 21 ośrodków naukowych z całej Polski.

Temat kreatywności słownej nie został dotąd wyczerpująco omówiony, konferencja stanowiła okazję do przyjrzenia się temu problemowi zarówno w aspekcie lingwistycznym, jak i kulturowym. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy językoznawców, literaturoznawców, medioznawców, kulturoznawców, filozofów i socjologów. Zależało nam, aby wskazany temat przedstawić na tle szerokiego kontekstu kulturowego.

Tematyka referatów koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
• przejawy kreatywności leksykalnej, gramatycznej i genologicznej;
• funkcje kreatywności językowej;
• kreatywność słowna a typ dyskursu;
• kreatywność językowa a gatunek;
• kreatywność wypowiedzi literackich i paraliterackich;
• kreatywność słowna w środkach masowego przekazu i public relations;
• łączenie obrazu i słowa w komunikacji internetowej;
• mechanizmy tworzenia nazw własnych;
• techniki budowania dowcipów językowych;
• kreatywność w idiolektach i socjolektach;
• językowe środki perswazji i manipulacji.

Program konferencji

IMG_7104  IMG_7119IMG_7117IMG_7114IMG_7199  IMG_7222 IMG_7255 IMG_7277 IMG_7304 IMG_7339 IMG_7370 IMG_7436 IMG_7452 IMG_7463 IMG_7501 IMG_7509 IMG_7516 IMG_7517 IMG_7524IMG_7376

Aby obejrzeć więcej zdjęć, kliknij poniżej

konferencja Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)

Zachęcamy też do wysłuchania materiałów radiowych nt. naszej konferencji.

Radio Eska

Radio UL (autor: Katarzyna Żądło)