Konsultacje

PRACOWNICY POKÓJ E-MAIL TERMINY KONSULTACJI W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022
dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ
Kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego
3.80 ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl
dr hab. Beata Burska-Ratajczyk 3.78 beata.burska@uni.lodz.pl
dr hab. Katarzyna Jachimowska, prof. UŁ
3.81 katarzyna.jachimowska@uni.lodz.pl konsultacje na MS TEAMS
czwartki 16:00-17:30
dr hab.  Agnieszka Wierzbicka, prof. UŁ
3.78 agnieszka.wierzbicka@uni.lodz.pl spotkania bezpośrednie wtorki 14:00-15:00
lub za pośrednictwem MS Teams (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
dr Katarzyna Burska 3.80 katarzyna.burska@uni.lodz.pl spotkania bezpośrednie wtorki 15:00-16:00
lub za pośrednictwem MS Teams (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
dr Bartłomiej Cieśla 3.81 bartlomiej.ciesla@uni.lodz.pl spotkania bezpośrednie
środy 12:00-13:00
dr Elwira Olejniczak 3.79 elwira.olejniczak@uni.lodz.pl urlop
dr Izabela Różycka 3.78 izabela.rozycka@uni.lodz.pl
dr Katarzyna Sitkowska 3.79 katarzyna.sitkowska@uni.lodz.pl urlop
dr Anna Sokół-Klein 3.79 anna.klein@uni.lodz.pl zwolnienie lekarskie
mgr Beata Kacperska 3.79 beata.kacperska@uni.lodz.pl spotkania bezpośrednie
wtorki 13:30-14:30
mgr Aleksandra Kujawiak 3.79 aleksandra.kujawiak@uni.lodz.pl spotkania bezpośrednie lub za pośrednictwem MS Teams (po wcześniejszym uzgodnieniu)
środy 12:00-13:00