Konferencja 2015

Program konferencji 

Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ
serdecznie zaprasza na konferencję naukową
KICZ W JĘZYKU/KOMUNIKACJI,
która odbędzie się w dniach 19 i 20 maja w Łodzi.

Komitet naukowy:
prof. nadzw. UŁ dr hab. Barbara Kudra
prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
dr hab. Katarzyna Jachimowska

Sekretarze konferencji:
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla

Podczas naszej kolejnej konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad pojęciem kiczu, jego rolą oraz przejawami w języku/komunikacji i kulturze.

„Sentymentalny, rzewny, tandetny”; „połączenie przerostu i niedowładu”; „zjawisko patologiczne, za którym stoi jednak potężny żywioł społeczny”; „zjawisko ponadstylowe i międzystylowe, którym rządzą zasady niedostosowania, kumulacji, synestezji, przeciętności i komfortu”; „wytwór kultur rozbitych, opanowanych zamętem; nieszczęsne dziecko zagubione w świecie wartości kultury” – między innymi tak pisał o kiczu kilkadziesiąt lat temu Abraham Moles w monografii „Kicz, czyli sztuka szczęścia”.

Dziś wygląd, design, wizerunek zdają się rządzić komunikacją. Czy kicz obecny jest jeszcze w naszej kulturze, czy też przeminął? A może zmienił swój zakres występowania i sposób wyrazu? Czy tabloidyzacja i „youtubizacja” komunikacji noszą znamiona kiczu? Czy blogowanie i stałe komunikacyjne uczestnictwo w mediach społecznościowych, mające pozór oryginalności, choć najczęściej oparte na kompilacji, szablonie, „przeroście i niedowładzie”, to dzisiejsza „sztuka szczęścia”?

Do udziału w konferencji zapraszamy m.in. językoznawców, literaturoznawców, historyków sztuki, socjologów, medioznawców, kulturoznawców.

Proponujemy bliżej przyjrzeć się następującym zagadnieniom:

 • względność pojęciowa kiczu; redefinicje i reinterpretacje pojęcia; perspektywa semiotyczna kiczu; metajęzyk kiczu,
 • kicz – antykicz – kamp – stylizacja,
 • polimodalność, polifunkcyjność, interdyscyplinarność, transgeniczność kiczu,
 • kicz jako inna sztuka; kicz jako miejski i wiejski glamour; kicz jako bełkot kulturowy,
 • kicz a kontekst społeczno-kulturowy i komunikacyjny,
 • kicz a genologia,
 • kicz w mediach, literaturze, filmie, kampaniach reklamowych, w zachowaniach i postawach ludzi,
 • kicz wizualny, fabularny, strukturalny, językowy…,
 • kicz kabaretowy, religijny, polityczny, patriotyczny…,
 • kicz empatyczny, terapeutyczny, autopromocyjny, adaptacyjny…,
 • kicz – problem estetyczny czy etyczny?

Prosimy o nadsyłanie zgłoszenia uczestnictwa do 31 marca 2015 roku. Planowany maksymalny czas poszczególnych wystąpień to 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Pokrywa ona uczestnictwo w sesjach referatowych, przerwy kawowe, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz druk materiałów konferencyjnych. Nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.

Zgłoszenie udziału w konferencji oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać do sekretarzy konferencji, dr Katarzyny Burskiej i dra Bartłomieja Cieśli, w formie elektronicznej: kasiab1@poczta.onet.pl lub bartlomiej.ciesla@gmail.com (lub: kwjpul@uni.lodz.pl) bądź listownie: Wydział Filologiczny UŁ, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź.

Do pobrania:
Konferencja UŁ_19_20_maja_2015
Konferencja UŁ_formularz zgłoszeniowy 2015