Współpraca z zagranicą

Zakład Współczesnego Języka Polskiego utrzymuje liczne kontakty z naukowcami spoza naszego kraju. Współpraca Zakładu z zagranicznymi ośrodkami akademickimi ma długą tradycję. Najwcześniej pracownicy Zakładu nawiązali kontakty z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen i z Uniwersytetem Języków Obcych w Pekinie. Z obu uczelniami współpracują już ponad 25 lat. Przygotowywane i wydawane są zbiory artykułów niemieckich slawistów, łódzkich rusycystów i polonistów, Polacy biorą udział w sympozjach organizowanych przez Slawistów JULU, Niemcy — w konferencjach organizowanych przez Katedrę. Studenci niemieccy przyjeżdżają do Łodzi na jednomiesięczne zajęcia uzupełniające kształcenie slawistyczne.

Częściej, z oczywistych powodów, dochodziło dotychczas do spotkań w Giessen i w Łodzi, ale ostatnio dzięki Internetowi ożywiły się znacznie kontakty między Zakładem i pracownikami pekińskiego UJO a także odbywającymi dawniej część studiów w Łodzi chińskimi polonistami spoza tego Uniwersytetu. Dzięki Internetowi Zakład utrzymuje też stały kontakt z jej byłym studentem z Wietnamu, dzisiejszym tłumaczem polskiej literatury na język wietnamski. Wspólnie z kolegami z Pekinu przygotowywany był nowy słownik polsko–chiński, obszerniejszy od wydanego z naszym udziałem w SJPdC Małego słownika polsko–chińskiego opracowanego przez Tadeusza Jeromina i panią Din Wei.

Zakład Współczesnego Języka Polskiego utrzymuje żywe kontakty  z uniwersytetami czeskimi (w Budziejowicach, Usti n. L.) i słowackimi (w Bańskiej Bystrzycy, w Bratysławie, w Preszowie). Na konferencje organizowane przez Zakład przyjeżdżają również koledzy z Pragi, Kijowa, Mińska, Grodna, Błagojewgradu. Ich prace drukowane są w  zbiorowych wydawnictwach Zakładu, natomiast pracownicy Zakładu publikują swoje artykuły w zagranicznych zbiorach. Ponadto od 2013 roku Zakład rozpoczął także współpracę z Uniwersytetem Smoleńskim. We wrześniu 2014 r. zorganizowana została dla studentów tej uczelni letnia szkoła języka polskiego.