Publikacje

Wykaz publikacji pracowników Katedry Współczesnego Języka Polskiego

Agnieszka Wierzbicka, Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, ss. 254.

Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, red. Katarzyna Burska, Elwira Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Anna Sokół-Klein, Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 296.

Katarzyna Burska, Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 366.

Bartłomiej Cieśla, Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 322.

Beata Burska-Ratajczyk, Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 282.

Katarzyna Jachimowska, Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 248.

Katarzyna Sitkowska, Słowo w komunikacji telewizyjnej. Układy nadawczo-odbiorcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss.237.

Elwira Olejniczak, Obraz Łodzi w tekstach reportaży z tygodnika „Odgłosy” (1958-1992), Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2011, s. 217.

Ewa SzkudlarekŚmiechowicz, Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura — spójność — funkcjonalność, Łódź 2010, ss. 354.

Izabela Różycka, Kształtowanie się mieszczańskich i chłopskich nazw osobowych na terenie parafii Rzgów i Dłutów w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, ss. 91.