Publikacje

Wykaz publikacji pracowników Katedry Współczesnego Języka Polskiego

  Katarzyna Burska, Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 366.
  Bartłomiej Cieśla, Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 322.
  Beata Burska-Ratajczyk, Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 282.
  Katarzyna Jachimowska, Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 248.
  Katarzyna Sitkowska, Słowo w komunikacji telewizyjnej. Układy nadawczo-odbiorcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss.237.
  Elwira Olejniczak, Obraz Łodzi w tekstach reportaży z tygodnika „Odgłosy” (1958-1992), Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2011, s. 217.
  Ewa SzkudlarekŚmiechowicz, Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura — spójność — funkcjonalność, Łódź 2010, ss. 354.
  Izabela Różycka, Kształtowanie się mieszczańskich i chłopskich nazw osobowych na terenie parafii Rzgów i Dłutów w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, ss. 91.

 

Publikacje prof. dr hab. B. Kudry

Publikacje_prof. dr hab. E. Szkudlarek-Śmiechowicz

Publikacje dr hab. B. Burskiej-Ratajczyk

Publikacje dr K. Jachimowskej

Publikacje dr K. Burskiej

Publikacje dra B. Cieśli

Publikacje dr E. Olejniczak

Publikacje dr I. Różyckiej

Publikacje dr K. Sitkowskiej

Publikacje dr A. Sokół-Klein

Publikacje dr A. Wierzbickiej