Organizatorzy

Posted on by

Patronat honorowy

 


Rada Programowa:

prof. Jonathan Locke Hart (Uniwersytet Zachodniego Ontario, Kanada)
prof. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. María Ángeles Llorca Tonda (Uniwersytet Alicante, Hiszpania)
prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Pierre Michel (Uniwersytet Angers, Francja)
prof. dr hab. Wiesław Pusz (Uniwersytet Łódzki)

Organizatorzy:

dr hab. Mariusz Gołąb (Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Joanna Raźny (Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

Sekretarze:

 

(dla uczestników z Polski oraz francuskojęzycznych z zagranicy)
dr hab. Anita Staroń (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Sebastian Zacharow (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

(dla uczestników anglojęzycznych z zagranicy)
mgr Katarzyna Dyniak (Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
mgr Joanna Włodarczyk-Bulska (Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Kontakt:
minor_fr_pl@uni.lodz.pl (dla uczestników z Polski oraz francuskojęzycznych z zagranicy)
minor_eng@uni.lodz.pl (dla uczestników anglojęzycznych z zagranicy)