Nasi Goście

Posted on by

Patronat honorowyMagdalena Środa
– prof. UW, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN.
Była członkini Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu.
Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie
Etyk, filozof, publicystka, feministka, zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą.