Prof. zw. dr hab. Piotr Cap

Ur. 3 października 1970 roku w Łodzi

Kierownik Zakładu Pragmatyki Językowej
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ

 

Zainteresowania

Pragmatyka języka naturalnego; pragmatyka kognitywna; socjo-pragmatyka; teoria i metodologia językoznawstwa; (Krytyczna) Analiza Dyskursu; lingwistyka polityczna; komunikacja medialna

Znajomość języków obcych

angielski, niemiecki, czeski – bardzo dobra
rosyjski, hiszpański, portugalski – podstawowa

Stopnie naukowe i tytuł naukowy

– profesor nauk humanistycznych 10/2007; językoznawstwo; książka Legitimization in Political Discourse: A Cross-Disciplinary Perspective on the Modern US War Rhetoric
– doktor habilitowany nauk humanistycznych 09/2003; językoznawstwo; rozprawa Analytic Determinism of the Study of Persuasive Discourse: Inductive and Deductive Processes
– doktor nauk humanistycznych 12/1996; językoznawstwo; rozprawa The Pragmatic Organization of the Inaugural Addresses of American Presidents 1933-93: Methodological and Critical Perspectives
– magister filologii angielskiej 02/1994; językoznwstwo; praca Metaphor as a Pragmatic Instrument of Power

Stypendia i staże naukowe

12/2012-02/2013 – stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Bostońskim
09/2005-01/2006 – stypendium Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Bostońskim
02/2003-01/2004 – stypendium Fundacji Alexandra-von-Humboldta na Uniwersytecie w Monachium
07/2000-09/2000 – stypendium Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie w Birmingham
08/1997-06/1998 – stypendium Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley
09/1994 – stypendium programu TEMPUS na Uniwersytecie w Utrechcie
02/1993-06/1993 – stypendium programu TEMPUS na Uniwersytecie w Coimbrze
03/1991-07/1991 – stypendium programu TEMPUS na Uniwersytecie w Wuerzburgu

Wykłady gościnne i plenarne

03/2015 – University of Naples Federico II (Włochy)
11/2014 – University of Porto (Portugalia)
07/2014 – University of Indonesia, Jakarta (Indonezja)
05/2014 – University of Valladolid (Hiszpania)
11/2013 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
09/2013 – 46 Kongres Societas Linguistica Europea, Split (Chorwacja)
04/2013 – Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja)
11/2012 – Uniwersytet Opolski
06/2012 – University of Izmir (Turcja)
05/2012 – University of Wuerzburg (Niemcy)
04/2012 – University of La Laguna (Hiszpania)
09/2011 – Uniwersytet Szczeciński
05/2011 – Światowe Forum Kultury w Suzhou (Chiny)
04/2011 – University of Malta (Malta)
03/2011 – University of Nitra (Słowacja)
02/2011 – Uniwersytet Warszawski
09/2010 – 19 Konferencja IATEFL, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
06/2010 – Baikal National University of Economics and Law (Russia)
04/2010 – Węgierska Akademia Nauk, oddział Pecs (Węgry)
01/2010 – University of Stuttgart (Niemcy)
06/2009 – Wyższa Szkoła Studiów Miedzynarodowych w Łodzi
05/2009 – University of Alba Iulia (Rumunia)
05/2009 – Alytus College Lithuania (Litwa)
04/2009 – University of Dalarna (Szwecja)
09/2008 – University of Brno (Czechy)
09/2008 – Uniwersytet Warszawski
07/2008 – University of Hertfordshire (Wielka Brytania)
05/2008 – University of Osijek (Chorwacja)
05/2008 – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
05/2008 – Kafkas University of Kars (Turcja)
04/2008 – University of Nitra (Słowacja)
04/2008 – University of Vigo (Hiszpania)
06/2007 – Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
05/2007 – Afyon Kocatepe University (Turcja)
04/2007 – University of Munich (Niemcy)
03/2007 – University of Nitra (Słowacja)
12/2006 – University of Pune (Indie)
09/2005 – University of Antwerp (Belgia)
12/2004 – Uniwersytet Wrocławski
04/2003-06/2003 – University of Munich (Niemcy)
04/2002 – University of Limerick (Irlandia)
02/2002 – University of Leipzig (Niemcy)
01/2002 – University of Santiago de Compostela (Hiszpania)
05/2001 – University of Coimbra (Portugalia)
12/2000 – University of Sunderland (Wielka Brytania)
11/1999 – University of Tampere (Finlandia)
02/1999 – University of Munich (Niemcy)

Referaty na międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych

1995-2015 – ok. 120 referatów na konferencjach z zakresu pragmatyki języka, analizy dyskursu, lingwistyki politycznej i językoznawstwa kognitywnego (w krajach: Australia, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Kanada, Kuba, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA)

Organizacja konferencji i kongresów naukowych

05/2002, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 1st Lodz Symposium
05/2004, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 2nd Lodz Symposium
05/2006, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 3rd Lodz Symposium
09/2007, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Łódzki: Political Linguistics Conference 1 (inauguracja serii PL conferences)
05/2008, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 4th Lodz Symposium
10/2008, PWSZ Włocławek: Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching
05/2009, Uniwersytet Łódzki: Race, Religion, Representation
09/2009, Uniwersytet Łódzki / Uniwersytet Warszawski: Political Linguistics Conference 2
05/2010, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 5th Lodz Symposium
09/2010, Uniwersytet Łódzki: Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines 3 (kongres międzynarodowego stowarzyszenia naukowego CADAAD)
03/2011, Uniwersytet Łódzki: Discourse, Ideology and Society
05/2011, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Perspectives on Proximization: Recognizing Boundaries, Building Bridges (panel dyskusyjny podczas Poznań Linguistic Meeting 2011)
10/2011, Uniwersytet Łódzki: Cognition, Conduct & Communication
05/2012, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 6th Lodz Symposium
09/2012, Uniwersytet Łódzki: PRAGMATYKA-2012: Interdyscyplinarne Podejścia do Pragmatyki, Retoryki i Argumentacji (wspólnie z Katedrą Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego)
11/2013, WSG Bydgoszcz: 1st Bydgoszcz Symposium on Discursive Constructions of Europe 
05/2014, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Łódzki: Political Linguistics Conference 3
04/2015, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 7th Lodz Symposium
05/2015, Uniwersytet Łódzki: Semiotica-2015 International Conference
06/2015, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu: Ways to Religion (wspólnie z WSF)

Nagrody i wyróżnienia

2014 – Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe
2012 – Stypendium naukowe Fundacji Kościuszkowskiej
2012 – Nominacja promotorska w przewodzie doktorskim honoris causa Johna R. Searle’a (University of California, Berkeley)
2011 – Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe
2008 – Nagroda Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe
2005 – Stypendium naukowe Fundacji Fulbrighta
2003 – Stypendium naukowe Fundacji Alexandra-von-Humboldta
2002 – Nagroda Kanclerza Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi za osiągnięcia naukowe
1999 – Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągniecia organizacyjne w pracy nad programem Erasmus
1997 – Stypendium naukowe Fundacji Fulbrighta
1997 – Nagroda J.M. Rektora UŁ za wybitną rozprawę doktorską
1993 – Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu w Coimbrze za osiągnięcia naukowe
1992 – Nagroda J.M. Rektora UŁ za wybitne wyniki studiów

Członkostwo w organizacjach akademickich

od 2011 – członek Komitetu Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
od 2009 – przewodniczący Konsorcjum Nauk Humanistycznych Uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej
od 2009 – członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
od 2008 – prezes Polskiego Towarzystwa Pragmatyki Językowej
od 1999 – członek Societas Linguistica Europaea
od 1995 – członek International Pragmatics Association (członek Komitetu Doradczego od 2006)

Projekty naukowe i edukacyjne

2015-2016 – udział w projekcie FSS Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (koordynator: Wydział Filologiczny)
2011-2013 – udział w DysTEFL LLP project (koordynator: Zakład Pragmatyki Językowej)
2009-2012 – udział w COST IS0703 project (European Research Network on Learning to Write Effectively)
2011-2015 – powołanie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich, w ramach projektu EFS Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ
2007-2009 – udział w Socrates-Minerva QuADEM project (Quality Assessment of Digital Educational Materials)

Funkcje redakcyjne w czasopismach i seriach wydawniczych

od 2004 – Redaktor Założyciel oraz (do 2009) Redaktor Naczelny Lodz Papers in Pragmatics (Mouton de Gruyter)
od 2007 – Członek Rady Redakcyjnej Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD, online)
od 2007 – Członek Rady Redakcyjnej Discourse and Interaction (University of Brno)
od 2008 – Członek Rady Redakcyjnej Journal of Linguistic and Intercultural Education (University of Alba Iulia)
od 2008 – Członek Rady Redakcyjnej Topics in Linguistics (de Gruyter)
od 2008 – Recenzent dla Language and Linguistics Compass (Blackwell)
od 2008 – Recenzent dla Journal of Pragmatics (Elsevier Science)
od 2008 – Recenzent dla Language in Society (Cambridge University Press)
od 2009 – Redaktor Naczelny International Review of Pragmatics (Brill)
od 2009 – Doradca Redakcyjny Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)
od 2009 – Członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej Advances in Pragmatics and Discourse Analysis(Cambridge Scholars Publishing)
od 2010 – Członek Rady Redakcyjnej Research Papers in Philology (PAN Wrocław)
od 2010 – Recenzent dla Journal of Business Communication (SAGE)
od 2011 – Członek Rady Redakcyjnej Israeli Journal of Humor Research (Israeli Association for Humor Research)
od 2011 – Recenzent dla Journal of Language and Politics (John Benjamins)
od 2011 – Doradca Redakcyjny serii wydawniczej Discourse Approaches to Politics, Society and Culture(DAPSAC) (John Benjamins)
od 2011 – Członek Rady Redakcyjnej LITU Journal (Language Institute of Thammasat University, Thailand)
od 2011 – Doradca Redakcyjny Critical Discourse Studies (Routledge)
od 2012 – Członek Rady Redakcyjnej Studies about Languages (Kaunas University of Technology)
od 2012 – Recenzent dla Discourse & Society (SAGE)
od 2013 – Członek Rady Redakcyjnej Explorations in English Language and Linguistics (Osijek, Croatia & Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
od 2014 – Członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej Łódź Studies in Language (Peter Lang)
od 2014 – Doradca Redakcyjny Language and Cognitive Science (Xanadu Publishing London)
od 2014 – Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Neofilologicznego (Polska Akademia Nauk)

Funkcje promotorskie i recenzenckie w przewodach i projektach naukowych

– 10 wypromowanych doktorów (Marta Dynel; Uniwersytet Łódzki, 2004-2006; Aleksandra R. Knapik; Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 2008-2011; Anna Ewa Wieczorek; Uniwersytet Łódzki, 2007-2011; Sylwia Wrześniewska; Uniwersytet Łódzki, 2007-2012; Anna Pałczyńska; Uniwersytet Łódzki, 2008-2013; Paulina Królikowska, Marta Lichy, Joanna Jabłońska, Julita Woźniak; Uniwersytet Łódzki, 2011-2015; Ahmed Abdelrehim; Uniwersytet Łódzki, 2013-2016), 2 doktorantów z otwartym przewodem doktorskim (Li-Chi Chen, Jacek Łagun, 2013-)
– 8 recenzji profesorskich (Gabriela Missikova, University of Nitra, 2008; Dennis Kurzon, University of Haifa, 2009; James Moir, University of Abertay Dundee, 2011; Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, 2011 (profesor nadzwyczajny); Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, 2012 (profesor tytularny); Pilar Blitvich, University of North Carolina, Charlotte, 2012; Patricia Dunmire, Kent State University, Ohio, 2013; Michał Post, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 2013)
– 4 recenzje habilitacyjne (dr Marta Dynel, Uniwersytet Łódzki; dr Adam Wojtaszek, Uniwersytet Śląski; dr Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski; dr Janusz Badio, Uniwersytet Łódzki)
– 13 recenzji rozpraw doktorskich (Agnieszka Kaleta, Monika Kopytowska, Adam Bednarek, Hanna Mijas – Uniwersytet Łódzki, 2004-2012; Katarzyna Kosińska – Uniwersytet Warszawski, 2008; Jacek Kołata – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2010; Grzegorz Kowalski – Uniwersytet Warszawski, 2010; Agata Klimczak – Uniwersytet Warszawski, 2012; Grażyna Bednarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012; Samuel Bennett – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015; Marcin Buczek – Uniwersytet Wrocławski, 2015; Adam Świątek – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 2015; Maciej Buczowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015)
– 1 recenzja wniosku o grant KBN (2009)
– Członek komisji ds. przewodów doktorskich, University of Nitra (od 2010)
– 3 recenzje wniosków o granty National Centre of Science and Technology, Kazachstan (2015)
– Zewnętrzny egzaminator w przewodach doktorskich w University of Naples Federico II (2015)