(Cytowania – 310 w okresie 2011-2016, https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=QiEV6ncAAAAJ&cstart=0&pagesize=20 )

Monografie

Zbiory pod redakcją

Podręczniki i skrypty

 • Cap, P. et al. (2015). Interdyscyplinarne Humanistyczno-Społeczne Studia Doktoranckie.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. & M. Kozanecka (eds) (2002). Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. et al. (2002). Poland in the Press. Part I: TIME Magazine. Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego.

Artykuły

 • Cap, P. (2015) “Follow-ups in the US Anti-Terrorist Discourse. Proposal for a Macro-Discursive Approach to Monologic Follow-Up Sequences”. Discourse & Society 26: 543-61.
 • (wyd. 2015) Cap, P. „Spatial Cognition and Critical Discourse Research”. In Routledge Handbook of Critical Discourse Analysis. London: Routledge.
 • Cap, P. (2015) “A Few (Skeptical) Notes on the Theoretical Ramifications of Genres in the Contemporary Public Space”. Lodz Papers in Pragmatics 11: 3-17.
 • Cap, P. (2015) “How Much ‘Situated’ Are Situated Genre Practices? A Few Reflections on the Nature of Genres in the Contemporary Public Space”. In A. Duszak & G. Kowalski eds. Academic Inter-Genres: Between Texts, Contexts and Identities: 117-34. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • (wyd. 2015) Cap, P. “Construing Distance and Proximity in the Post-9/11 Discourse of the Bush Administration”. In A. Gonerko-Frej & M. Sokół eds. The Construction of Us and Them in Relation to 9/11. Volume 2: Language Studies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 •  Cap, P. (2015) „Crossing Symbolic Distances in Political Discourse Space: Evaluative Rhetoric within the Framework of Proximization”. Critical Discourse Studies 12: 313-29.
 • Cap, P. (2015) „Monologic Follow-Ups in Political Macro-Discourse: The US Anti-Terrorist Discourse As a Case in Point”. In A. Fetzer, E. Weizman and L. Berlin eds. The Dynamics of Political Discourse: Forms and Functions of Follow-Ups: 59-84. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2015) “Umberto Eco and the ‘Unbearable Lightness’ of Genre Interpretation”. In A. Gałkowski ed.The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland: 451-62. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2014) “Can Critical Discourse Studies Benefit from the Legitimization-via-Proximization Approach?”.Heteroglossia 4: 41-62.
 • Budzyńska, K., M. Araszkiewicz, B. Bogołębska, P. Cap et al. (2014) “The Polish School of Argumentation: A Manifesto”. Argumentation 28: 267-82.
 • Cap, P. (2014) „Applying Cognitive Pragmatics to Critical Discourse Studies: A Proximization Analysis of Three Public Space Discourses”. Journal of Pragmatics 70: 16-30.
 • Cap, P. (2014) “Expanding CDS Methodology by Cognitive-Pragmatic Tools: Proximization Theory and Public Space Discourses”. In C. Hart & P. Cap eds. Contemporary Critical Discourse Studies: 191-212. London: Bloomsbury Academic.
 • Hart, C. & P. Cap (2014) „Contemporary Critical Discourse Studies. Introduction”. In C. Hart & P. Cap eds.Contemporary Critical Discourse Studies: 1-15. London: Bloomsbury Academic.
 • Cap, P. (2014) “Proximization, Threat Construction, and Symbolic Distancing in Political Discourse”. In Y. Kalyango & M. Kopytowska eds. Why Discourse Matters: Negotiating Identity in the Mediatized World: 251-63. New York: Peter Lang.
 • Kalisz, R. & P. Cap (2014) “Językoznawstwo kognitywne w analizie pragmatyki językowej”. In P. Stalmaszczyk & P. Cap eds. Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych: 177-95. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. (2014) “Interdyscyplinarność współczesnej pragmatyki języka”. In P. Stalmaszczyk & P. Cap eds.Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych: 161-76. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. & P. Stalmaszczyk (2014) „Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Wstęp”. In P. Stalmaszczyk & P. Cap eds. Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy jezyka i dyskursu w naukach humanistycznych: 7-18. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. (2013) “Pragmatic Perspectives on Teaching English as a Foreign Language”. Heteroglossia 3: 45-51.
 • Cap, P. (2013) “Proximization Theory and Critical Discourse Studies: A Promising Connection?”. International Review of Pragmatics 5: 293-317.
 • Cap, P. & U. Okulska (2013) “Analyzing Genres in Political Communication: An Introduction”. In P. Cap & U. Okulska eds. Analyzing Genres in Political Communication: Theory and Practice: 1-26. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2013) „Pragmatics: From the Micro to the Macro”. Topics in Linguistics 10: 6-19.
 • Cap, P. (2012) “A War Road to Peace? Legitimization Strategies in the Post-9/11 US Anti-Terrorist Discourse”.Heteroglossia 2: 79-90.
 • Cap, P. (2012) “Monologic Follow-Ups in Political Legitimization Discourse: The Case of the Iraq War”.Proceedings of the European Science Foundation Exploratory Workshop on Follow-Ups across Discourse Domains, University of Wuerzburg, 31 May – 2 June 2012. http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2012/7165/
 • Cap, P. (2012) “On Genre Problems in (Political) Discourse”. Topics in Linguistics 8: 11-16.
 • Cap, P. (2011) “Micropragmatics and Macropragmatics”. In W. Bublitz & N. Norrick eds. Handbooks of Pragmatics Vol. I: Foundations of Pragmatics: 51-75. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 • Cap, P. (2011) “Axiological Proximization”. In C. Hart ed. Critical Discourse Studies in Context and Cognition: 81-96. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2011) “Od mitu do relatywizmu czyli mikro- i makroanaliza w metodologii badań pragmatycznych”. In P. Stalmaszczyk ed. Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu: 123-35. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2011) “Research Procedures in the Analysis of Legal Discourse”. In Lingua Terra Cognita II (A Festschrift for Professor Roman Kalisz): 51-71. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Cap, P. (2010) “Pragmatics, Micropragmatics, Macropragmatics”. Lodz Papers in Pragmatics 6.2: 195-228. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2010) “Text, Discourse, Function: Further Ways into Pragmatics”. In B. Lewandowska-Tomaszczyk ed. New Ways to Language: 187-218. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2010) “O wartości poznawczej pojęcia makro-aktu mowy”. In P. Chruszczewski & S. Prędota eds.Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu vol. II: 195-208. Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch.
 • Okulska, U. & P. Cap (2010) “Analysis of Political Discourse. Landmarks, Challenges and Prospects”. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: 3-20. Amsterdam: John Benjamins.
 • Okulska, U. & P. Cap (2010) “Exploring ‚Political Communication(s)’. Contexts, Procedures and Outlook”. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: 399-405. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2010) “Proximizing Objects, Proximizing Values: Towards an Axiological Contribution to the Discourse of Legitimization”. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: 119-42. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2010) “Axiological Proximization”. In I. Witczak-Plisiecka ed. Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics. Vol II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains: 3-19. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2010) “How to Do Things with Values: Axiological Rhetoric in the Service of Legitimization”. In A. Duszak, J. House & Ł. Kumięga eds. Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective: 295-315. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cap, P. (2010) “Axiological Aspects of Proximization”. Journal of Pragmatics 42: 392-407.
 • Cap, P. (2010) “Mit aktu mowy jako kategorii organizacji analizy pragmatycznej”. In J. Nijakowska ed.Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym: 225-35. Kraków: Tertium.
 • Cap, P. (2009) “Implicatures in Discourse Space or Grice’s Rationality Reconsidered”. Topics in Linguistics 4 (Interface between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines): 8-11.
 • Cap, P. (2009) “On Axiological Proximization”. In O. Dontcheva-Navratilova & R. Povolna eds. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse: 82-96. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2009) “Axiological Proximization in the Iraq War Rhetoric”. In M. Brdar, M. Omazić, B. Belaj & B. Kuna eds. Lingvistika Javne Komunikacije: 3-14. Osijek: J.J. Strossmayer University Press.
 • Cap, P. (2009) “Discourse and Business Communication: An Introduction”. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: 1-11. Basingstoke: Palgrave.
 • Cap, P. (2009) “A Discourse-Analytic Construal of the Function of Message in Language of the Law”. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: 134-52. Basingstoke: Palgrave.
 • Cap, P. (2009) “Where Lexicon Meets Cognition: Can Crisis Construction and Legitimization of Policies Be Studied through Lemma Patterns?”. In M. Dynel ed. Advances in Discourse Approaches: 4-32. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2009) “Legitimization of the War-on-Terror within the Proximization Model”. In W. Oleksy & P. Stalmaszczyk eds. Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: 183-92. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2009) “In Defense of the Cooperative Principle”. In M. Silva, C. Moreno & L. Miyares eds. Actas de XI Simposio Internacional de Comunicacion Social: 167-71. Santiago de Cuba: Centro de Linguistica Aplicada.
 • Cap, P. (2009) “Cognitive-Pragmatic Aspects of Legitimization of the War-on-Terror”. In J. Fisiak & P. Chruszczewski eds. Studies in American Language, Culture and Literature: 24-34. Kraków: Tertium.
 • Cap, P. (2008) “Justifying the War-on-Terror: A Discourse Theoretical Approach”. Zeszyty Naukowe PWSZ Konin 1/2008: 73-81.
 • Cap, P. (2008) „Legitymizacja w dyskursie politycznym: retoryka wojny w Iraku w kontekście pojęcia „proksymizacji””. In A. Duszak & N. Fairclough eds. Krytyczna Analiza Dyskursu: 245-65. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. (2008) “Towards the Proximization Model of the Analysis of Legitimization in Political Discourse”.Journal of Pragmatics 40: 17-41.
 • Cap, P. (2008) “Zamachy z 11 września a język wojny w Iraku”. Wiadomości Uczelniane PWSZ Włocławek13-14: 18-19.
 • Cap, P. (2007) “Proximization: A Methodological Account of Legitimization Strategies in the Post-9/11 US Political Discourse”. Topics in Linguistics 1 (Politeness and Interaction): 21-9.
 • Cap, P. (2007) “On the Implementation of Pragmatic Awareness in Teaching English as a Foreign Language”. In M. Pawlak ed. Exploring Focus on Form in Language Teaching (Special Issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts): 265-71. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Cap, P. (2007) “Approaching Cross-Cultural Research in Natural Discourse: Some Observations on the Mechanisms of Political Discourse Analysis”. In A. Medina-Rivera & Diana Orendi eds. Crossing Over: Redefining the Scope of Border Studies: 192-204. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2006) “Legitimization in Political Discourse: A Pragmatic-Cognitive Perspective on the Iraq War Rhetoric”. In A. Thorat ed. Pragmatics: 38-59. Pune: IASE Press.
 • Cap, P. (2006) “Prolegomena to Discourse Determination Theory”. Lodz Papers in Pragmatics 2: 20-45.
 • Cap, P. (2006) “A Few Remarks on the Relevance of Linguistic Pragmatics to the ELT Process”. Pedagogika5: 33-8.
 • Cap, P. (2006). “Extending the Boundaries of (Persuasive) Discourse Analysis: A Cognitive Grammar Contribution”. In A. Duszak & U. Okulska eds. Bridges and Barriers in Metalinguistic Discourse: 323-39. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2005). “Discourse Analysis and Determination in the Light of Subjectification Theory”. Jezikoslovlje5: 23-60.
 • Cap, P. (2005). “Language and Legitimization: Developments in the Proximization Model of Political Discourse Analysis”. Lodz Papers in Pragmatics 1: 7-36.
 • Cap, P. (2005) “Discourse Determinism and Subjectification: Language of Advertising”. In K. Turewicz ed.Cognitive Linguistics — a User Friendly Approach: 83-102. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Cap, P. (2005). “Towards the Theory of (Persuasive) Discourse Determination”. In P. Cap ed. Pragmatics Today: 107-37. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2005). “The Cooperative Principle Revisited: Evidence from the CL Approach”. Relevance Studies in Poland II: 37-43. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cap, P. (2004). “Remarks on the Analysis of Language of the Law”. In R. Dylewski & P. Cap eds. History and Present-day Pragmatics of the English Language: 111-30. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. (2004). “Functional and Psycholinguistic Constituents of the Discourse of Persuasion. With Some Implications for Translation”. Filologicni Studii 1(25): 236-48.
 • Cap, P. (2004). “The Pragmatic Construal of Scientific Discourse: The Case of Medical Persuasion”. In P. Cap & P. Stalmaszczyk eds. Developments in Pragmatics: Special Issue of ‚Research in Language‚: 65-80. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2003). “Hypothesis and Deduction in the Studies of the Discourse of Advertising”. Jezikoslovlje 1: 41-57.
 • Cap, P. (2002). “Cognitive Psychology and Linguistic Politeness: An Interactional Model of Political Rhetoric Analysis”. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz eds. Cognitive Linguistics Today: 329-51. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2002). “Analysis of a Complex Sentence”. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: 27-38. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. (2002). “The Pragmatics of Interpersonal Communication”. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: 39-56. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. (2002). “Pragmatic Aspects of Persuasion”. In K. Michalewski ed. Tekst w Mediach: 14-24. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2002). “A Psychological-Pragmatic Consensus in Political Language Studies: Role of Politeness Category”. Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: 29-47.
 • Cap, P. (2002). “Persuasion Strategies in the NATO Discourse”. Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: 7-27.
 • Cap, P. (2002). “Analysis of Political Discourse: Methodological Constraints”. Kalbu Studijos 2/Studies About Languages 2: 46-51.
 • Cap, P. (1999). “Language and Responsibility: Perceptions of NATO Expansion”. In B. Bergen, M. Plauche & A. Bailey eds. Proceedings of Berkeley Linguistic Society 24: 32-43. Ann Arbor, MI: Braun-Brumfield, Inc.
 • Cap, P. (1999). “Enactment of Power and Responsibility in the NATO Discourse”. In M. Brody, M. Liebscher & H. Ogren eds. Texas Linguistic Forum 42: 25-33. Austin, TX: University of Texas Press.
 • Cap, P. (1998). “Presidential Persuasion: Sociopsychological Awareness”. Folia Linguistica Anglica 1: 143-57.
 • Cap, P. (1997). “On the Pragmatic Organization of JFK’s Inaugural Speech”. Folia Linguistica 36: 225-48.
 • Cap, P. (1997). “Metaphor and Manipulation”. Folia Linguistica 36: 217-24.

Tłumaczenia

 • Cap, P. et al. (1995). English-Polish translation Understanding Business (Zrozumieć biznes) by William G. Nickels. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Artykuły recenzyjne

 • Coherence in Political Speeches, by Olga D o n t c h e v a – N a v r a t i l o v a. Brno: Masaryk University Press, 2011, 201 pp., pb. A book review by P. Cap (2014) for Journal of Language and Politics 13/2: 369-72.
 • Explorations in the Semantics/Pragmatics Interface. Ed. Maj-Britt Mosegaard H a n s e n and Ken T u r n e r. Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 2006, 268 pp., pb. (Acta Linguistica Hafniensia 38). A book review by P. Cap (2008) for Journal of Pragmatics 40/2: 377-80.
 • Specialized Discourse: Linguistic Features and Changing Conventions, by Maurizio G o t t i. Bern: Peter Lang, 2003, 354 pp., pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 8). A book review by P. Cap (2006) for Journal of Pragmatics 38/1: 114-17.
 • Metaphor and Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe, by Andreas M u s o l f f. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, viii + 211 pp., hb. A book review by P. Cap (2006) forJournal of Pragmatics 38/3: 460-63.
 • Linguistics: A Very Short Introduction, by P.H. M a t t h e w s. Oxford: Oxford University Press, 2003, xiii + 134 pp., pb. (Very Short Introductions Series). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: 160-1.
 • Language Matters. A Guide to Everyday Questions about Language, by Donna Jo N a p o l i. Oxford: Oxford University Press, 2003, vii + 198 pp, pb. A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: 161-2.
 • Diminutives in English, by Klaus P. S c h n e i d e r. Tuebingen: Niemeyer, 2003, xii + 254 pp., euro 72.00 pb. (Linguistische Arbeiten Series 479). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/3: 484-6.
 • Analysing Political Discourse. Theory and Practice, by P a u l C h i l t o n. London and New York: Routledge, 2004, xiv + 226 pp. A book review by P. Cap (2004) for Journal of Sociolinguistics 8: 604-6.
 • Conflict and Negotiation in Specialized Texts. Selected Papers of the 2nd CERLIS Conference. Ed. Maurizio G o t t i, Dorothee H e l l e r and Marina D o s s e n a. Bern: Peter Lang, 2002, 470 pp., euro 67.60 pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 3). A book review by P. Cap (2004) forAnglia 122/4: 674-6.

Recenzje wydawnicze

 • At the Crossroads of Linguistic Sciences, by Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz and Tomasz P. Górski (eds). A book manuscript submitted (2006) to Język a komunikacja series, Tertium.
 • Translation Workshops IV, by Konrad Klimkowski (ed). A book manuscript submitted (2006) to KUL Press.
 • Constructing a Gendered Consumer Identity in a Pragmalinguistic Model of Advertising Discourse, by Annelie Chapman. A book manuscript submitted (2005) to Pragmatics and Beyond New Series, Benjamins.
 • Philology Vol. I (Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu), by Piotr P. Chruszczewski and Stanisław Prędota (eds). A book manuscript (2009).
 • PASE Papers 2008. Vol. I (Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages), by Marek Kuźniak and Bożena Rozwadowska (eds). A book manuscript (2009).
 • Language, Thought and Education. Vol. II, by Marek Kuczyński (ed). A book manuscript (2009).
 • Metodologie Językoznawstwa: Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, by Piotr Stalmaszczyk (ed). A book manuscript (2009).
 • Construing the Future through Political Discourse: The Case of the Bush Doctrine, by Patricia L. Dunmire. A book manuscript submitted (2010) to DAPSAC, Benjamins.
 • Speaking of and within the European Union, by Kjersti Flottum (ed). A book manuscript submitted (2011) to DAPSAC, Benjamins
 • Speaking of and within the European Union, by Kjersti Flottum (ed, revised). A book manuscript re-submitted (2012) to DAPSAC, Benjamins.
 • Systemowo-Funkcjonalna Analiza Dyskursu, by Anna Duszak and Grzegorz Kowalski (eds). A book manuscript published (2013) with Universitas.

Artykuły prasowe i wywiady

 • “Jak to się robi w USA – Retoryka antyterrorystyczna”, Gazeta Wyborcza, 27 maja 2011.