prof. dr hab. Małgorzata Leyko
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. badań i jakości kształcenia, z-ca Dziekana

dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. współpracy i rozwoju

dr hab. Michał Kuran
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych dla kierunków: filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia z audiologią, kulturoznawstwo

dr hab. prof. nadzw. UŁ Anna Warda
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. studiów stacjonarnych dla kierunku lingwistyka dla biznesu oraz studiów stacjonarnych neofilologicznych
(z wyłączeniem kierunku: filologia germańska)

dr hab. Jacek Makowski
Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. studiów stacjonarnych dla kierunków: filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studiów niestacjonarnych neofilologicznych, podyplomowych i spraw socjalno-bytowych