„Wydział Filologiczny to nasze wspólne dobro. Dzięki wysiłkowi dziekana, kolegium dziekańskiego i całej naszej wspólnoty Wydział jest silny naukowo i dydaktycznie, ma bardzo dobre warunki lokalowe i jest ekonomicznie stabilny. W obecnej sytuacji demograficznej potrzebna jest zdecydowana kontynuacja dotychczasowych działań. Nie możemy sobie pozwolić na to, by naszą ciężka pracę zaprzepaścić nieobliczalnymi obietnicami i chaotycznymi decyzjami. Dlatego dziekanem powinna zostać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, konsekwentna i samodzielna w podejmowaniu decyzji, o autorytecie naukowym oraz ze zdolnościami i osiągnięciami organizacyjnymi. Nie mam wątpliwości, że taką właśnie osobą jest prof. dr hab. Piotr Cap, dotychczasowy prodziekan do spraw naukowych, współpracy z zagranicą i grantów.”

Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Dziekan Wydziału Filologicznego 2008-12, 2012-16)

„Profesor Piotr Cap stanowi rzadki przykład pracownika nauki, łączącego głęboką wiedzę i szeroką rozpoznawalność badawczą, ze zdolnościami organizacyjnymi i menedżerskimi oraz wrażliwością i umiejętnościami rozwiązywania problemów w środowisku akademickim. Jest on gwarantem dalszego efektywnego rozwoju Wydziału Filologicznego UŁ.”

Prof. dr hab. Jacek Fisiak (były minister i Rektor UAM w Poznaniu)

“In my career at Harvard, Piotr Cap has been one of the most knowledgeable, professional, creative and friendly European colleagues. I sincerely hope to continue our collaboration, with Piotr as dean of the Philological Faculty in Lodz.”

Prof. Steven Pinker (Uniwersytet Harvarda, Amerykańska Akademia Nauk)

„Profesor Piotr Cap to osobistość w naukowych kręgach pragmatyki lingwistycznej. Ambitny, błyskotliwy, dochował się licznych doktorów i doktorów habilitowanych. Autor inspirujących publikacji dyskutowanych nie tylko w kraju, ale daleko poza granicami Polski.  Konsekwentny i skuteczny inspirator wielu inicjatyw naukowych i organizacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim, realizowanych w szerokim spektrum działań akademickich.”

Prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (UŁ, PAN)

„Professor Piotr Cap has been the president of the Central European Consortium in Humanities for 7 years, in which time he has demonstrated excellent leadership skills and ability to deal creatively with the most urgent academic issues. He is seen as a forerunner of the entrepreneurial university of the 21st century.

Prof. László I. Komlósi (Prorektor Széchenyi István University w Győr)

„Profesor Piotr Cap był moim opiekunem naukowym w trakcie studiów magisterskich i doktoranckich. Zawsze mogłam liczyć na jego pomoc i życzliwość. Prof. Piotr Cap pokazał mi, że praca naukowa, choć jest zajęciem wymagającym, to rozwija i uczy mnóstwa pożytecznych rzeczy, które przydają się też poza murami uczelni. Obecnie dzięki wyniesionym ze studiów umiejętnościom pracuję jako specjalistka komunikacyjna w firmach technologicznych i na co dzień wykorzystuję nabytą wiedzę w projektach biznesowych.”

dr Paulina Królikowska
(absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym UŁ)