Wstęp, komentarz pod tytułem ...


r.I gr.1r.I gr.2r.I gr.3r. I Edytorstwo 1r. I Edytorstwo 2
r. I JPJOr. I Komunikowanie r. I Naucz. r.II gr.1r.II gr.2
r. II Edytorstwo 1r. II Edytorstwo 2r. II JPJO r. II Komunikowanier. II.Naucz. 1
r. II Naucz. 2r. III gr.1r.III gr.2r.III gr.3Mgr I Jęz.
Mgr I Lit.Mgr I GrafikaMgr I Naucz. 1Mgr I Naucz. 2Mgr II Jęz.
Mgr II Lit. 1Mgr II Lit. 2Mgr II Grafika


r.I gr.1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      *Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Wichowa M.
aula A4 godz. 9.00-9.45
*Język angielski I
mgr Conio M.
1.17
   
2.
10.00-11.30
*Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
1.17, tydz. A
*Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Domagalska M.
23
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Pietrzak M.
1.17
       
3.
11.45-13.15
*Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M.
aula A2, tydz. A
Poetyka i retoryka (2) w*
dr hab. Karwowska M.
aula A2, tydz.B
  *Komputer i internet w pracy polonisty
prof. Kuran M.
0.14
*Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
1.19
     
4.
13.30-15.00
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Olejniczak E.
2.05
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
2.21
*Język angielski II
mgr Conio M.
1.01
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
aula A2 godz. 13.30-14.15
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
prof. Kowalska D.
aula A2 godz. 14.15-15.00
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.I gr.2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      *Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Wichowa M.
aula A4 godz. 9.00-9.45
*Język angielski I
mgr Conio M.
1.17
   
2.
10.00-11.30
*Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
1.17, tydz. B
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
2.18
*Komputer i internet w pracy polonisty
mgr Goszczyńska A.
0.14
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
prof. Kowalska D.
2.04
     
3.
11.45-13.15
*Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M.
aula A2, tydz. A
Poetyka i retoryka (2) w*
dr hab. Karwowska M.
aula A2, tydz.B
*Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr Dakowicz P.
23
*Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
2.57
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr hab.Grochala -Woźniak B.
1.03
     
4.
13.30-15.00
    *Język angielski II
mgr Conio M.
1.01
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
aula A2 godz. 13.30-14.15
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
prof. Kowalska D.
aula A2 godz. 14.15-15.00
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.I gr.3
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Komputer i internet w pracy polonisty
mgr Goszczyńska A.
0.14
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Wichowa M.
aula A4 godz. 9.00-9.45
     
2.
10.00-11.30
  *Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
prof. Woźniak E.
1.01
*Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
2.57
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Wichowa M.
1.01
     
3.
11.45-13.15
*Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M.
aula A2, tydz. A
Poetyka i retoryka (2) w*
dr hab. Karwowska M.
aula A2, tydz.B
  *Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Burska K.
2.49
       
4.
13.30-15.00
*Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
1.17, tydz. A
*Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr Dakowicz P.
23
  *Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
aula A2 godz. 13.30-14.15
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
prof. Kowalska D.
aula A2 godz. 14.15-15.00
*Język angielski II
mgr Conio M.
1.17
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
  *Język angielski I
mgr Conio M.
1.03
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Edytorstwo 1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
0.14
   
2.
10.00-11.30
        *Typografia*
dr Pawlata M.
0.1, tydz. A
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Korekta tekstu
dr Urbańska M.
0.1
  *Techniczne opracowanie tekstu*
dr Petlak A.
0.1, tydz. A
*Edytorstwo tekstów literackich - teoria*
prof.Wolska B.
2.49, tydz. A
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Edytorstwo 2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        *Typografia*
dr Pawlata M.
0.1, tydz. B
   
3.
11.45-13.15
        *Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
0.14
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    *Techniczne opracowanie tekstu*
dr Petlak A.
0.1, tydz. B
*Edytorstwo tekstów literackich - teoria*
prof.Wolska B.
2.49, tydz. B
     
6.
17.00-18,30
*Korekta tekstu
dr Urbańska M.
0.1
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I JPJO
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    *Warsztat lektora
dr Rudziński G.
2.57
*Wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dyd.
prof. Zarzycka G.
2.18
     
6.
17.00-18,30
      *Psycholingwistyczne podstawy nauczania jpjo
dr Gaze M.
2.54
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Komunikowanie
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Kreatywność językowa
dr Olejniczak E.
2.05
  *Podstawy komunikacji społecznej
dr Różycka I.
1.17
       
6.
17.00-18,30
*Kultura jęz. i niejęz. zachowań w sferze publicz.
mgr Nowakowska M.
2.18
  *Socjolingwistyczne zróznicowanie współcz. pol.
dr hab. Burska-Ratajczyk B.
1.19
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Naucz.
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Etyka zawodu nauczyciela w*
dr Kępa R.
aula A4, tydz. A
   
2.
10.00-11.30
        *Psychologia wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
aula A4
   
3.
11.45-13.15
        *Pedagogika wstęp w
prof. Walczak A.
aula A2
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Podstawy dydaktyki
dr Gajak-Toczek M.
1.01
*Psychologia wstęp ćw.
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
1.03
  *Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela*
prof. Kuran M.
0.14, tydz. A
     
6.
17.00-18,30
      *Emisja głosu*
dr hab. Fiszbak J.
1.17, tydz. A
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.II gr.1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
*Literatura powszechna (1)*
dr Dakowicz P.
2.04, tydz. A
           
2.
10.00-11.30
*Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr Dakowicz P.
2.04
*Seminarium dyplomowe (1)
Promotor
Sala Promotora
         
3.
11.45-13.15
*Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
dr hab. Domagalska M.
1.01
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
dr hab. Sicińska K.
2.49
         
4.
13.30-15.00
*Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Urbańska M.
2.54
*Historia lit. pol.: romantyzm (2) w*
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
0.01 godz. 13.30-14.15
Historia lit. pol.: pozytywizm w*
prof.Mazan B.
0.01 godz. 14.15-15.00
  *Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) w*
prof. Jaros I.
0.01 godz. 13.30-14.15
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.II gr.2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
*Literatura powszechna (1)*
dr Dakowicz P.
2.04, tydz. B
           
2.
10.00-11.30
*Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Kołodziej K.
2.54
*Seminarium dyplomowe (1)
Promotor
Sala Promotora
  *Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
2.57
     
3.
11.45-13.15
  *Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
prof. Kowalska D.
2.04
  *Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
2.05
     
4.
13.30-15.00
  *Historia lit. pol.: romantyzm (2) w*
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
0.01 godz. 13.30-14.15
Historia lit. pol.: pozytywizm w*
prof.Mazan B.
0.01 godz. 14.15-15.00
  *Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) w*
prof. Jaros I.
0.01 godz. 13.30-14.15
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Edytorstwo 1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Redagowanie podręczników i publikacji naukowych
dr Pawlata M.
0.1, tydz. A
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
0.1
  *Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
0.1
     
6.
17.00-18,30
    *Redakcja publikacji dziecięcych*
dr Goławska K.
0.1, tydz. A
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Edytorstwo 2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Redagowanie podręczników i publikacji naukowych
dr Pawlata M.
0.1, tydz. A
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
  *Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
0.1
*Redakcja publikacji dziecięcych*
dr Goławska K.
0.1, tydz. B
*Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
0.1
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II JPJO
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Metodyka nauczania jpjo 2
dr Karasek M.
2.49
*Język polski na tle języków świata
dr Dembowska-Wosik I.
2.44
       
6.
17.00-18,30
    *Testowanie i certyfikacja jpjo
dr Rudziński G.
2.57
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Komunikowanie
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    *Redagowanie tekstów wystapień publicznych
dr Cieśla B.
1.19
       
6.
17.00-18,30
    *Kształtowanie relacji społecznych
dr Różycka I.
1.17
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II.Naucz. 1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa pr. *
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
    *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa pr. *
Opiekun
Szkoła
  *Psychopedagogika etapów edukacyjnych (2)
mgr Sztobryn-Bochomulska J.
1.01
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Gala-Milczarek B.
2.54
  *Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.04
       
6.
17.00-18,30
*Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa cm. *
mgr Wdowińska M.
2.04, tydz. A
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Naucz. 2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa pr. *
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
    *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa pr. *
Opiekun
Szkoła
  *Psychopedagogika etapów edukacyjnych (2)
mgr Sztobryn-Bochomulska J.
1.01
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.44
           
6.
17.00-18,30
*Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.44
  *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa cm. *
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.04, tydz. A
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. III gr.1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  *Stylistyka historyczna*
prof. Kowalska D.
2.04, tydz. A
*Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku ćw.
dr hab. Karwowska M.
1.01
       
3.
11.45-13.15
  *Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
Sala Promotora
*Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku w*
prof.Bocheński T.
0.01 godz. 11.45-12.30
*Teorie językoznawcze w*
dr hab. Pietrzak M.
0.01 godz. 12.30-13.15
       
4.
13.30-15.00
  *Teorie językoznawcze* ćw.
prof. Woźniak E.
1.01, tydz. A
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.III gr.2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  *Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku ćw.
dr hab. Karwowska M.
1.03
         
3.
11.45-13.15
  *Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
Sala Promotora
*Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku w*
prof.Bocheński T.
0.01 godz. 11.45-12.30
*Teorie językoznawcze w*
dr hab. Pietrzak M.
0.01 godz. 12.30-13.15
       
4.
13.30-15.00
  *Teorie językoznawcze* ćw.
dr hab. Pietrzak M.
1.17, tydz. A
*Stylistyka historyczna*
prof.Umińska-Tytoń E.
1.03, tydz. A
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.III gr.3
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  *Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
Sala Promotora
*Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku w*
prof.Bocheński T.
0.01 godz. 11.45-12.30
*Teorie językoznawcze w*
dr hab. Pietrzak M.
0.01 godz. 12.30-13.15
*Stylistyka historyczna*
prof. Woźniak E.
0.01
     
4.
13.30-15.00
  *Teorie językoznawcze* ćw.
dr hab. Pietrzak M.
1.17, tydz. B
*Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku ćw.
dr hab. Karwowska M.
0.01
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Jęz.
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
*Konteksty literatury XIX w. i przełomu XIX i XX w.
dr hab. Domagalska M.
1.01
    *Seminarium magisterskie-językoznawcze (2)
Promotor
Sala Promotora
     
3.
11.45-13.15
  *Lingwistyka kulturowa*
dr Dembowska-Wosik I.
1.19 - zajęcia odbywają się co tydzień - do16.04
*Literatura w nawiązaniu (1) w*
prof.Bocheński T. 6 godz.
prof. Samborska-Kukuć 6 godz.
dr hab. Karwowska M. 2 godz
godz. 12.30-13.15
23
*Nazwy własne-teoria i praktyka
prof.Umińska-Tytoń E.
1.17
     
4.
13.30-15.00
  *Poprawność językowa wypowiedzi pisanych
dr hab. Pałuszyńska E.
dr Wierzbicka A.
2.44
*Semantyka i pragmatyka wartości*
dr Burska K.
2.49, tydz. A
*Warsztat badawczy językoznawcy*
prof. Woźniak E.
2.49, tydz. B
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Lit.
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      *Seminarium magisterskie- literaturoznawcze (2)
Promotor
Sala Promotora
     
3.
11.45-13.15
  *Najnowsza literatura światowa
prof.Pietrych K.
1.17
*Literatura w nawiązaniu (1) w*
prof.Bocheński T. 6 godz.
prof. Samborska-Kukuć 6 godz.
dr hab. Karwowska M. 2 godz
godz. 12.30-13.15
23
       
4.
13.30-15.00
*Konteksty lit. przeł. XIX/XX w.( pozytywizm)
dr hab. Domagalska M.
1.01
*Lingwistyka kulturowa
dr Biernacka M.
2.18
*Wybrane zagadnienia z metod. nauki o literaturze*
prof.Bocheński T.
23, tydz. A
*Dziewiętn. prop. kult. ( romantyzm )
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
2.57
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Grafika
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  *Podstawy graf. komp.-proj. okładki*
dr Poradecki M.
0.1, tydz. A
         
2.
10.00-11.30
  *Podstawy graf. komp.-proj. publ. książ.
dr Poradecki M.
0.1
         
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Naucz. 1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna II (2) pr.*
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
    Praktyka śródroczna II (2) pr.*
Opiekun
Szkoła
       
3.
11.45-13.15
        *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
4.
13.30-15.00
        *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
*Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gajak-Toczek M.
1.01
    *Praktyka śródroczna II (2)- cm.*
dr hab. Mazurkiewicz A.
2.04, tydz. A
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Naucz. 2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna II (2) pr.*
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
    Praktyka śródroczna II (2) pr.*
Opiekun
Szkoła
       
3.
11.45-13.15
        *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
4.
13.30-15.00
        *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
5.
15.15-16.45
  *Praktyka śródroczna II (2)- cm.*
dr Gala-Milczarek B.
2.54, tydz. A
         
6.
17.00-18,30
*Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gala-Milczarek B.
2.54
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Jęz.
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie (4)
Promotor
Sala Promotora
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Lit. 1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      *Seminarium magisterskie (4)
Promotor
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Lit. 2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      *Seminarium magisterskie (4)
Promotor
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Grafika
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  *Typografia (czcionki, glify, znaki)
dr Pawlata M.
0.1
         
4.
13.30-15.00
  *Warsztaty wydawnicze*
dr Poradecki M.
0.1, tydz. A
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl