Wstęp, komentarz pod tytułem ...


r.I gr.1r.I gr.2r.I gr.3r.I gr.4r. I Edytorstwo 1
r. I Edytorstwo 2r. I JPJOr. I Komunikowanie 1r. I Komunikowanie 2r. I Naucz. 1
r. I Naucz. 2r. I Naucz. 3r. I Naucz. 4r.II gr.1r.II gr.2
r.II gr.3r. II Edytorstwo 1r. II Edytorstwo 2r. II JPJO r. II Komunikowanie
r. II.Naucz. 1r. II Naucz. 2r. II Naucz. 3r. III gr.1r.III gr.2
r.III gr.3Mgr I Jęz.Mgr I Liter. 1Mgr I Liter. 2Mgr I Edytorstwo
Mgr I GrafikaMgr I Naucz. 1Mgr I Naucz. 2Mgr I Naucz. 3Mgr I Naucz. 4
Mgr II Jęz. Mgr II Lit. 1Mgr II Lit. 2Mgr II Lit. 3Mgr II Grafika


r.I gr.1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
*Język angielski I
mgr Conio M.
1.17
*Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
1.01
  *Komputer i internet w pracy polonisty
dr hab. Kuran M.
0.14
     
2.
10.00-11.30
  *Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Sicińska K.
2.57
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
2.49
*Język angielski II
mgr Conio M.
1.17
     
3.
11.45-13.15
*Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M.
aula A4, tydz. A
*Poetyka i retoryka (2) w*
prof. Morawiec A.
aula A4, tydz. B


*Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Domagalska M.
2.17
  *Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
aula A4, tydz. A
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Płachcińska K.
aula A4, tydz. B
     
4.
13.30-15.00
*Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
1.19, tydz. A
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Cieśla B.
2.44
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
dr hab. Kowalska D.
aula A2 ,tydz. A
       
5.
15.15-16.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do końca roku akademickiego
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.I gr.2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
*Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr Dakowicz P.
0.40
*Komputer i internet w pracy polonisty
dr Mieszek M.
0.14
  *Język angielski II
mgr Conio M.
1.17
     
2.
10.00-11.30
*Język angielski I
mgr Conio M.
1.17
*Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
1.01
  *Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Burska K.
2.49
     
3.
11.45-13.15
*Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M.
aula A4, tydz. A
*Poetyka i retoryka (2) w*
prof. Morawiec A.
aula A4, tydz. B


  *Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Kowalska D.
2.04
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
aula A4, tydz. A
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Płachcińska K.
aula A4, tydz. B
     
4.
13.30-15.00
*Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
1.19, tydz. B
  *Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
dr hab. Kowalska D.
aula A2 ,tydz. A
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Wichowa M.
2.18
     
5.
15.15-16.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do końca roku akademickiego
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.I gr.3
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
*Język angielski I
mgr Conio M.
1.17
  *Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
1.01
*Język angielski II
mgr Conio M.
1.17
     
2.
10.00-11.30
*Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
1.19, tydz. A
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr hab.Grochala -Woźniak B.
0.01
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Zarębski R.
2.57
       
3.
11.45-13.15
*Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M.
aula A4, tydz. A
*Poetyka i retoryka (2) w*
prof. Morawiec A.
aula A4, tydz. B


*Komputer i internet w pracy polonisty
dr Mieszek M.
0.14
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
2.49
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
aula A4, tydz. A
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Płachcińska K.
aula A4, tydz. B
     
4.
13.30-15.00
  *Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Domagalska M.
2.17
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
dr hab. Kowalska D.
aula A2 ,tydz. A
       
5.
15.15-16.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do końca roku akademickiego
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.I gr.4
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  *Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Cieśla B.
2.44
         
2.
10.00-11.30
*Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
1.19, tydz. B
*Komputer i internet w pracy polonisty
dr Mieszek M.
0.14
*Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
1.01
       
3.
11.45-13.15
*Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M.
aula A4, tydz. A
*Poetyka i retoryka (2) w*
prof. Morawiec A.
aula A4, tydz. B


*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
dr Kaczor-Scheitler K.
1.19
*Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Zarębski R.
2.57
*Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
aula A4, tydz. A
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Płachcińska K.
aula A4, tydz. B
     
4.
13.30-15.00
*Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Karwowska M.
1.01
  *Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
dr hab. Kowalska D.
aula A2 ,tydz. A
       
5.
15.15-16.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do końca roku akademickiego
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Edytorstwo 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
Podział na grupy zajęciowe jest wywieszony w gablocie przy Katedrze Edytorstwa, pok. 3.88            
5.
15.15-16.45
  *Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
0.14
*Edytorstwo tekstów literackich - teoria*
prof.Wolska B.
1.03, tydz. A
na pierwsze zajęcia 22.02 przychodzą obie grupy
       
6.
17.00-18,30
*Techniczne opracowanie tekstu*
mgr Mikuła E.
0.14, tydz. A
  *Typografia*
dr Pawlata M.
0.1, tydz. A
*Korekta tekstu
dr Urbańska M.
0.1
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Edytorstwo 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
Podział na grupy zajęciowe jest wywieszony w gablocie przy Katedrze Edytorstwa, pok. 3.88     *Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
0.14
     
5.
15.15-16.45
*Typografia*
dr Poradecki M.
0.1, tydz. A
  *Edytorstwo tekstów literackich - teoria*
prof.Wolska B.
1.03, tydz. B
na pierwsze zajęcia 22.02 przychodzą obie grupy
       
6.
17.00-18,30
*Techniczne opracowanie tekstu*
mgr Mikuła E.
0.14, tydz. B
  *Korekta tekstu
mgr Bednarek B.
0.14
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I JPJO
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    *Psycholingwistyczne podstawy nauczania jpjo
mgr Sochacka J.
2.54
*Wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dyd.
prof. Zarzycka G.
2.54
     
6.
17.00-18,30
      *Warsztat lektora
dr Rudziński G.
2.57
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Komunikowanie 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Kreatywność językowa
dr Sokół-Klein A.
1.17
    *Socjolingwistyczne zróznicowanie współcz. pol.
dr Burska K.
2.44
     
6.
17.00-18,30
    *Podstawy komunikacji społecznej
dr Olejniczak E.
2.44
*Kultura jęz. i niejęz. zachowań w sferze publicz.
dr hab. Jachimowska K.
1.01
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Komunikowanie 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Kultura jęz. i niejęz. zachowań w sferze publicz.
mgr Nowakowska M.
2.49
  *Podstawy komunikacji społecznej
dr Olejniczak E.
2.44
       
6.
17.00-18,30
*Kreatywność językowa
dr Sokół-Klein A.
1.17
    *Socjolingwistyczne zróznicowanie współcz. pol.
dr Burska K.
2.44
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Naucz. 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Etyka zawodu nauczyciela w*
dr Kępa R.
aula A2
zajęcia zaczynają się 3 marca 2017 r.
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
        *Psychologia wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Podstawy dydaktyki
dr Dworakowska D.
23
*Pedagogika wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
*Emisja głosu*
dr hab. Fiszbak J.
1.17
*Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela*
dr hab. Kuran M.
0.14, tydz. A
     
6.
17.00-18,30
    *Psychologia wstęp ćw.
dr Banasiak B.
1.17
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Naucz. 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Etyka zawodu nauczyciela w*
dr Kępa R.
aula A2
zajęcia zaczynają się 3 marca 2017 r.
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
        *Psychologia wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Pedagogika wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
*Emisja głosu*
dr hab. Fiszbak J.
1.17
*Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela*
dr hab. Kuran M.
0.14, tydz. A
     
6.
17.00-18,30
*Podstawy dydaktyki
dr Dworakowska D.
23
  *Psychologia wstęp ćw.
dr Banasiak B.
1.17
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Naucz. 3
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Etyka zawodu nauczyciela w*
dr Kępa R.
aula A2
zajęcia zaczynają się 3 marca 2017 r.
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
        *Psychologia wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Pedagogika wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
*Emisja głosu*
dr hab. Fiszbak J.
1.17
*Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela*
dr hab. Kuran M.
0.14, tydz. A
     
6.
17.00-18,30
  *Podstawy dydaktyki
dr Dworakowska D.
1.01
*Psychologia wstęp ćw.
dr Banasiak B.
1.17
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. I Naucz. 4
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        *Etyka zawodu nauczyciela w*
dr Kępa R.
aula A2
zajęcia zaczynają się 3 marca 2017 r.
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
*Podstawy dydaktyki
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
0.40
      *Psychologia wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Pedagogika wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
0.01
*Emisja głosu*
dr hab. Fiszbak J.
1.17
*Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela*
dr hab. Kuran M.
0.14, tydz. A
     
6.
17.00-18,30
    *Psychologia wstęp ćw.
dr Banasiak B.
1.17
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.II gr.1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do 31 marca 2017 r.
*Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Ignaczak L.
1.17
         
2.
10.00-11.30
*Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr Dakowicz P.
0.40
*Seminarium dyplomowe (1)
Promotor
Sala Promotora
  *Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
dr Badowska K.
32
     
3.
11.45-13.15
  *Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
dr hab. Kowalska D.
2.04
*Literatura powszechna (1)*
dr Ignaczak L.
1.03, tydz. B
*Historia lit. pol.: romantyzm (2) w*
prof.Brzozowski J.
aula A3
zajęcia w godz. 11.45-12.30
     
4.
13.30-15.00
  *Historia lit. pol.: pozytywizm w*
prof.Mazan B.
aula A4, tydz. A
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) w*
dr hab. Kowalska D.
aula A2, tydz. B
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.II gr.2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do 31 marca 2017 r.
*Literatura powszechna (1)*
dr Kuranowa M.
2.05, tydz. A
         
2.
10.00-11.30
  *Seminarium dyplomowe (1)
Promotor
Sala Promotora
*Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
2.54
*Warsztat literaturoznawczej analizy...
mgr Popłonikowska N.
2.21
     
3.
11.45-13.15
  *Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
1.03
  *Historia lit. pol.: romantyzm (2) w*
prof.Brzozowski J.
aula A3
zajęcia w godz. 11.45-12.30
     
4.
13.30-15.00
  *Historia lit. pol.: pozytywizm w*
prof.Mazan B.
aula A4, tydz. A
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) w*
dr hab. Kowalska D.
aula A2, tydz. B
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
dr hab. Kowalska D.
2.04
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.II gr.3
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do 31 marca 2017 r.
*Literatura powszechna (1)*
dr Kuranowa M.
2.05, tydz. B
         
2.
10.00-11.30
  *Seminarium dyplomowe (1)
Promotor
Sala Promotora
  *Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
prof. Woźniak E.
0.01
     
3.
11.45-13.15
    *Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
2.54
*Historia lit. pol.: romantyzm (2) w*
prof.Brzozowski J.
aula A3
zajęcia w godz. 11.45-12.30
     
4.
13.30-15.00
*Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Urbańska M.
2.57
*Historia lit. pol.: pozytywizm w*
prof.Mazan B.
aula A4, tydz. A
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) w*
dr hab. Kowalska D.
aula A2, tydz. B
*Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
1.19
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Edytorstwo 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Komputerowy skład tekstu
dr Szymor- Rólczak M.
0.1
*Redagowanie podręczników i publikacji naukowych
dr Pawlata M.
0.1, tydz. A
*Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
0.1
     
6.
17.00-18,30
*Redakcja publikacji dziecięcych*
dr Goławska K.
0.1, tydz. A
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Edytorstwo 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
0.15
  *Redagowanie podręczników i publikacji naukowych
dr Pawlata M.
0.1, tydz. B
       
6.
17.00-18,30
*Redakcja publikacji dziecięcych*
dr Goławska K.
0.1, tydz. B
*Komputerowy skład tekstu
dr Szymor- Rólczak M.
0.1
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II JPJO
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Metodyka nauczania jpjo 2
dr Karasek M.
2.05
*Język polski na tle języków świata
dr Dembowska-Wosik I.
2.04
*Testowanie i certyfikacja jpjo
dr Rudziński G.
2.57
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Komunikowanie
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  *Redagowanie tekstów wystapień publicznych
dr Cieśla B.
2.44
  *Kształtowanie relacji społecznych
dr Różycka I.
2.17
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II.Naucz. 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa
Opiekun
Szkoła
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Gala-Milczarek B.
2.17
  *Psychopedagogika etapów edukacyjnych (2)
dr Mikołajewicz W.
1.19
       
6.
17.00-18,30
*Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr hab. Mazurkiewicz A.
2.18
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Naucz. 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa
Opiekun
Szkoła
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
*Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr hab. Mazurkiewicz A.
2.18
  *Psychopedagogika etapów edukacyjnych (2)
dr Mikołajewicz W.
1.19
       
6.
17.00-18,30
*Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Gala-Milczarek B.
2.17
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. II Naucz. 3
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    *Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa
Opiekun
Szkoła
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
*Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Dworakowska D.
2.04
           
5.
15.15-16.45
  *Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr hab. Mazurkiewicz A.
2.04
*Psychopedagogika etapów edukacyjnych (2)
dr Mikołajewicz W.
1.19
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r. III gr.1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do 31 marca 2017 r.
*Teorie językoznawcze*
dr hab. Pietrzak M.
1.19, tydz. A
         
2.
10.00-11.30
  *Kierunki rozwoju językoznawstwa...
dr hab. Pietrzak M.
1.03
  *Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku
prof. Morawiec A.
1.03
     
3.
11.45-13.15
  *Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
Sala Promotora
  *Stylistyka historyczna*
dr hab. Kowalska D.
0.12
     
4.
13.30-15.00
      *Literatura polska po 1945 roku
prof.Bocheński T.
aula A1
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.III gr.2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do 31 marca 2017 r.
*Teorie językoznawcze*
dr hab. Pietrzak M.
1.19, tydz. B
         
2.
10.00-11.30
  *Kierunki rozwoju językoznawstwa...
dr hab. Pietrzak M.
1.03
  *Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku
dr hab.Woźniak-Łabieniec M./ mgr Wiśniewska-Grabarczyk A.
23
     
3.
11.45-13.15
  *Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
Sala Promotora
         
4.
13.30-15.00
  *Stylistyka historyczna*
dr Gajda A.
2.21, tydz. A
  *Literatura polska po 1945 roku
prof.Bocheński T.
aula A1
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...r.III gr.3
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
Od najbliższego semestru wszystkich studentów licencjatu obowiązuje zaliczenie kursu "Ochrony praw własności intelektualnej.
Kurs odbędzie się w trybie e-learningu.
termin zaliczenia - do 31 marca 2017 r.
    *Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku
dr hab.Woźniak-Łabieniec M./ mgr Smyczek K.
23
     
2.
10.00-11.30
  *Kierunki rozwoju językoznawstwa...
dr hab. Pietrzak M.
1.03
  *Teorie językoznawcze*
dr hab. Pietrzak M.
1.19, tydz. A
     
3.
11.45-13.15
  *Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
Sala Promotora
         
4.
13.30-15.00
  *Stylistyka historyczna*
dr Gajda A.
2.21, tydz. B
  *Literatura polska po 1945 roku
prof.Bocheński T.
aula A1
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Jęz.
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  *Nazwy własne-teoria i praktyka
dr Karasek M.
2.05
  *Seminarium magisterskie-językoznawcze (2)
Promotor
Sala Promotora
     
3.
11.45-13.15
  *Historia języka polskiego
prof. Woźniak E.
0.01
  *Język narodowy na przestrzeni dziejów
prof. Woźniak E.
0.01
zajęcia z bloku B będące uzupełnieniem do ćwiczeń : Historia języka polskiego
wymagana rejestracja w USOS
     
4.
13.30-15.00
  *Konteksty literatury XIX w. i przełomu XIX i XX w.
dr Badowska K.
2.57
  *Semantyka i pragmatyka wartości*
dr Burska K.
2.44, tydz. A
*Lingwistyka kulturowa*
prof. Zarzycka G.
2.44, tydz. B
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Liter. 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      *Wybrane zagadnienia z metod. nauki o literaturze*
prof. Morawiec A.
1.03, tydz. A
     
2.
10.00-11.30
  *Historia języka polskiego
dr hab. Kowalska D.
2.21
  *Seminarium magisterskie- literaturoznawcze (2)
Promotor
Sala Promotora
     
3.
11.45-13.15
  *Najnowsza literatura światowa
prof.Pietrych K.
2.18
  *Język narodowy na przestrzeni dziejów
prof. Woźniak E.
0.01
zajęcia z bloku B będące uzupełnieniem do ćwiczeń : Historia języka polskiego
wymagana rejestracja w USOS
     
4.
13.30-15.00
  *Dziewiętn. prop. kult. ( romantyzm )*
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
1.03, tydz. A
*Lingwistyka kulturowa
dr Dembowska-Wosik I.
2.04
*Konteksty lit. przeł. XIX/XX w.( pozyt)*
dr Badowska K.
2.17, tydz. A
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Liter. 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  *Lingwistyka kulturowa
dr Rudziński G.
2.49
  *Wybrane zagadnienia z metod. nauki o literaturze*
prof. Morawiec A.
1.03, tydz. B
     
2.
10.00-11.30
  *Najnowsza literatura światowa
dr Ignaczak L.
1.17
  *Seminarium magisterskie- literaturoznawcze (2)
Promotor
Sala Promotora
     
3.
11.45-13.15
  *Historia języka polskiego
mgr Wismont M.
2.21
  *Język narodowy na przestrzeni dziejów
prof. Woźniak E.
0.01
zajęcia z bloku B będące uzupełnieniem do ćwiczeń : Historia języka polskiego
wymagana rejestracja w USOS
     
4.
13.30-15.00
  *Dziewiętn. prop. kult. ( romantyzm )*
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
1.03, tydz. B
  *Konteksty lit. przeł. XIX/XX w.( pozyt)*
dr Badowska K.
2.17, tydz. B
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Edytorstwo
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
Podział na grupy zajęciowe jest wywieszony w gablocie przy Katedrze Edytorstwa, pok. 3.88
    Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
0.14
grupa 2
     
5.
15.15-16.45
Typografia*
dr Poradecki M.
0.1, tydz. A
grupa 1
*Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
0.14
grupa 1
*Edytorstwo tekstów literackich - teoria*
prof.Wolska B.
1.03, tydz. A, lub B
na pierwsze zajęcia 22.02 przychodzą obie grupy
       
6.
17.00-18,30
*Techniczne opracowanie tekstu*
mgr Mikuła E.
0.14, tydz. A, grupa 1
tydz. B, grupa 2
  *Typografia*
dr Pawlata M.
0.1, tydz. A, grupa 2
*Korekta tekstu
mgr Bednarek B.
0.14, grupa 1
*Korekta tekstu
dr Urbańska M.
0.1
grupa 2
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Grafika
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
*Podstawy graf. komp.-proj. publ. książ.
dr Poradecki M.
0.1
           
4.
13.30-15.00
*Podstawy graf. komp.-proj. okładki*
dr Poradecki M.
0.1, tydz. A
           
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Naucz. 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna II (2)*
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
        *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
aula A2
   
5.
15.15-16.45
*Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Miksza M.
1.19
*Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gajak-Toczek M.
2.18
         
6.
17.00-18,30
  *Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne*
dr Gajak-Toczek M.
2.18, tydz. A
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Naucz. 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna II (2)*
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
*Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.49
      *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
aula A2
   
5.
15.15-16.45
*Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Miksza M.
1.19
           
6.
17.00-18,30
  Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne*
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.49, tydz. B
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Naucz. 3
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna II (2)*
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
        *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
aula A2
   
5.
15.15-16.45
  *Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.49
*Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Wolska-Prylińska/dr M. Wojtczak D.
2.49
       
6.
17.00-18,30
  *Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne*
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
2.49, tydz. A
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr I Naucz. 4
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    *Praktyka śródroczna II (2)*
Opiekun
Szkoła
       
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
        *Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
aula A2
   
5.
15.15-16.45
  *Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gala-Milczarek B.
2.54
*Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Wolska-Prylińska/dr M. Wojtczak D.
2.49
       
6.
17.00-18,30
  *Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne*
dr Gala-Milczarek B.
2.54, tydz. A
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Jęz.
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      *Seminarium magisterskie (4)
Promotor
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Lit. 1
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      *Seminarium magisterskie (4)
Promotor
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Lit. 2
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      *Seminarium magisterskie (4)
Promotor
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Lit. 3
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      *Seminarium magisterskie (4)
Promotor
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Mgr II Grafika
Data publikacji: 2017-04-13
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      *Typografia (czcionki, glify, znaki)
dr Szymor- Rólczak M.
0.1
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
*Warsztaty wydawnicze*
mgr Mikuła E.
0.1, tydz. A
           
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl