Wstęp, komentarz pod tytułem ...


SzkołaSala Promotoraaula A1aula A2aula A3
aula A40.1230.010.14
1.011.031.171.192.04
2.052.182.212.442.49
2.542.57


Szkoła
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    Mgr I Naucz. 1+Mgr I Naucz. 2
Praktyka śródroczna II (2) pr.*
Opiekun
       
2.
10.00-11.30
    r. II.Naucz. 1+r. II Naucz. 2
Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa pr. *
Opiekun
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.1+r.II gr.2
Seminarium dyplomowe (1)
Promotor
  Mgr I Jęz.
Seminarium magisterskie-językoznawcze (2)
Promotor
     
3.
11.45-13.15
  r. III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
  Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Seminarium magisterskie (4)
Promotor
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A2
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3
Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M., tydz. A
.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3
Poetyka i retoryka (2) w*
dr hab. Karwowska M., tydz. B
      r. I Naucz.
Pedagogika wstęp w
prof. Walczak A.
   
4.
13.30-15.00
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B.
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
prof. Kowalska D.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A3
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A4
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Wichowa M.
r. I Naucz.
Etyka zawodu nauczyciela w*
dr Kępa R., tydz. A
   
2.
10.00-11.30
        r. I Naucz.
Psychologia wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      Wykład ogólnowydziałowy
dr hab. Kobrzycka A
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.1
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr I Grafika
Podstawy graf. komp.-proj. okładki*
dr Poradecki M., tydz. A
  rezerwacja
dr Petlak A.
r. II Edytorstwo 1+r. II Edytorstwo 2
Redagowanie podręczników i publikacji naukowych
dr Pawlata M.
Podyplomowe Edytorstwo Podyplomowe Edytorstwo
2.
10.00-11.30
  Mgr I Grafika
Podstawy graf. komp.-proj. publ. książ.
dr Poradecki M.
  rezerwacja
dr Petlak A.
r. I Edytorstwo 1+r. I Edytorstwo 2
Typografia*
dr Pawlata M.
Podyplomowe Edytorstwo Podyplomowe Edytorstwo
3.
11.45-13.15
  Mgr II Grafika
Typografia (czcionki, glify, znaki)
dr Pawlata M.
  rezerwacja
dr Petlak A.
  Podyplomowe Edytorstwo Podyplomowe Edytorstwo
4.
13.30-15.00
  Mgr II Grafika
Warsztaty wydawnicze*
dr Poradecki M., tydz. A
      Podyplomowe Edytorstwo Podyplomowe Edytorstwo
5.
15.15-16.45
r. I Edytorstwo 1
Korekta tekstu
dr Urbańska M.
r. II Edytorstwo 1
Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
r. I Edytorstwo 1+r. I Edytorstwo 2
Techniczne opracowanie tekstu*
dr Petlak A.
r. II Edytorstwo 1
Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
  Podyplomowe Edytorstwo Podyplomowe Edytorstwo
6.
17.00-18,30
r. I Edytorstwo 2
Korekta tekstu
dr Urbańska M.
r. II Edytorstwo 2
Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
r. II Edytorstwo 1+r. II Edytorstwo 2
Redakcja publikacji dziecięcych*
dr Goławska K.
r. II Edytorstwo 2
Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
  Podyplomowe Edytorstwo Podyplomowe Edytorstwo
7.
18.45-20.15
          Podyplomowe Edytorstwo Podyplomowe Edytorstwo
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...23
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
2.
10.00-11.30
  r.I gr.1
Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Domagalska M.
  rezerwacja
dr Gaze M.
rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
3.
11.45-13.15
  r.I gr.2
Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr Dakowicz P.
Mgr I Jęz.
Literatura w nawiązaniu (1) w*
prof.Bocheński T.
prof. Samborska-Kukuć D.
dr hab. Karwowska M.
rezerwacja
Germanistyka
rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
4.
13.30-15.00
  r.I gr.3
Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr Dakowicz P.
Mgr I Lit.
Wybrane zagadnienia z metod. nauki o literaturze*
prof.Bocheński T., tydz. A
rezerwacja
Hispanistyka
rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
5.
15.15-16.45
  UTW
dr Dakowicz P
rezerwacja
Logopedia
  rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
6.
17.00-18,30
        rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
7.
18.45-20.15
        rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.01
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        rezerwacja
Logopedia
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Pawlata M.
rezerwacja
Hispanistyka
    rezerwacja
Logopedia podyplomowa
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Logopedia
  r. III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku w*
prof.Bocheński T.
r. III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Teorie językoznawcze w*
dr hab. Pietrzak M.
r.III gr.3
Stylistyka historyczna*
prof. Woźniak E.
Mgr I Naucz. 1+Mgr I Naucz. 2
Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
4.
13.30-15.00
  r.II gr.1+r.II gr.2
Historia lit. pol.: romantyzm (2) w*
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku ćw.
dr hab. Karwowska M.
r.II gr.1+r.II gr.2
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) w*
prof. Jaros I.
Mgr I Naucz. 1+Mgr I Naucz. 2
Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
5.
15.15-16.45
  Niewierni
dr Kołodziej K.
Jak wykorzystać wiedzę o przeszłości języka...
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
  rezerwacja
Logopedia podyplomowa
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
 
6.
17.00-18,30
  Wykład ogólnowydziałowy
dr hab. Wiśniewski J.
rezerwacja
dr hab. Marciniak-Firadza
  rezerwacja
Logopedia podyplomowa
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
 
7.
18.45-20.15
        rezerwacja
Logopedia podyplomowa
rezerwacja
Logopedia podyplomowa
 
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.14
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja 23.04
Bibliologia
  r.I gr.3
Komputer i internet w pracy polonisty
mgr Goszczyńska A.
  r. I Edytorstwo 1
Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
   
2.
10.00-11.30
rezerwacja 23.04
Bibliologia
  r.I gr.2
Komputer i internet w pracy polonisty
mgr Goszczyńska A.
       
3.
11.45-13.15
rezerwacja 23.04
Bibliologia
  r.I gr.1
Komputer i internet w pracy polonisty
prof. Kuran M.
  r. I Edytorstwo 2
Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
   
4.
13.30-15.00
rezerwacja 23.04
Bibliologia
  rezerwacja
Logopedia
       
5.
15.15-16.45
  rezerwacja
Logopedia
  r. I Naucz.
Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela*
prof. Kuran M., tydz. A
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.01
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
Mgr I Jęz.
Konteksty literatury XIX w. i przełomu XIX i XX w.
dr hab. Domagalska M.
r.I gr.3
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
prof. Woźniak E.
r. III gr.1
Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku ćw.
dr hab. Karwowska M.
r.I gr.3
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Wichowa M.
r. II.Naucz. 1+r. II Naucz. 2
Psychopedagogika etapów edukacyjnych (2)
mgr Sztobryn-Bochomulska J.
   
3.
11.45-13.15
r.II gr.1
Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
dr hab. Domagalska M.
Seminarium dyplomowe
IIIr.
prof. Woźniak E.
  Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B
   
4.
13.30-15.00
Mgr I Lit.
Konteksty lit. przeł. XIX/XX w.( pozytywizm)
dr hab. Domagalska M.
r. III gr.1
Teorie językoznawcze* ćw.
prof. Woźniak E., tydz. A
r.I gr.1+r.I gr.2
Język angielski II
mgr Conio M.
  rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B
   
5.
15.15-16.45
r. I Naucz.
Podstawy dydaktyki
dr Gajak-Toczek M.
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja
Anglistyka
  rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B
   
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gajak-Toczek M.
      rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B
   
7.
18.45-20.15
        rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B
   
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.03
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    rezerwacja 18.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
  rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
2.
10.00-11.30
  r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku ćw.
dr hab. Karwowska M.
rezerwacja 18.04
dr hab. Grochala-Woźniak B
rezerwacja 7.03
Logopedia.
  rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Karwowska M.
rezerwacja
Logopedia
r.I gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr hab.Grochala -Woźniak B.
rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 16.03
prof. Wichowa M.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
4.
13.30-15.00
Neofilolodzy
mgr Wojtczak E.
  r.III gr.2
Stylistyka historyczna*
prof.Umińska-Tytoń E., tydz. A
rezerwacja
Italianistyka
rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 14.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
 
5.
15.15-16.45
  r. I Naucz.
Psychologia wstęp ćw.
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
  Mity i symbole w kulturze
dr hab. Kobrzycka A.
rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 17.03
P. Andrzejewski
rezerwacja 26.05
Konferencja Latynistyczna
prof. Z. Danek
 
6.
17.00-18,30
  r.I gr.3
Język angielski I
mgr Conio M.
    rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 17.03
P. Andrzejewski
rezerwacja 26.05
Konferencja Latynistyczna
prof. Z. Danek
 
7.
18.45-20.15
        rezerwacja 13.04
dr hab. Grochala-Woźniak B.
rezerwacja 17.03
P. Andrzejewski
rezerwacja 26.05
Konferencja Latynistyczna
prof. Z. Danek
 
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.17
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r.I gr.1+r.I gr.2
Język angielski I
mgr Conio M.
   
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2
Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
UTW
dr Różycka I.
r.I gr.1
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Pietrzak M.
  Logopedia
mgr Conio M.
   
3.
11.45-13.15
rezerwacja
dr Lachman M.
Mgr I Lit.
Najnowsza literatura światowa
prof.Pietrych K.
rezerwacja 18.04
dr Burska K.
Mgr I Jęz.
Nazwy własne-teoria i praktyka
prof.Umińska-Tytoń E.
Logopedia
mgr Conio M.
   
4.
13.30-15.00
r.I gr.3
Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M., tydz. A
r.III gr.2+r.III gr.3
Teorie językoznawcze* ćw.
dr hab. Pietrzak M.
rezerwacja 18.04
dr Burska K..
rezerwacja
Dziennikarstwo
rezerwacja
Italianistyka
prof. Zarębski R.
r.I gr.3
Język angielski II
mgr Conio M.
   
5.
15.15-16.45
  Gatunki dziennikarskie
dr hab. Pietrzak M.
r. I Komunikowanie
Podstawy komunikacji społecznej
dr Różycka I.
       
6.
17.00-18,30
  Doktoranci
dr hab. Pietrzak M.
r. II Komunikowanie
Kształtowanie relacji społecznych
dr Różycka I.
r. I Naucz.
Emisja głosu*
dr hab. Fiszbak J., tydz. A
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.19
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Dembowska-Wosik I.
rezerwacja
Logopedia
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
rezerwacja
Dziennikarstwo
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
Lingwistyka kulturowa*
dr Dembowska-Wosik I., tydz. A
rezerwacja
Logopedia
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
r.I gr.1
Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
rezerwacja
Dziennikarstwo
   
4.
13.30-15.00
  Neofilolodzy
dr Karasek M.
rezerwacja
Logopedia
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
  rezerwacja
Logopedia
   
5.
15.15-16.45
    r. II Komunikowanie
Redagowanie tekstów wystapień publicznych
dr Cieśla B.
    rezerwacja 17.03
P. Andrzejewski
 
6.
17.00-18,30
    r. I Komunikowanie
Socjolingwistyczne zróznicowanie współcz. pol.
dr hab. Burska-Ratajczyk B.
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.04
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.1+r.II gr.2
Literatura powszechna (1)*
dr Dakowicz P.
           
2.
10.00-11.30
r.II gr.1
Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr Dakowicz P.
r. III gr.1
Stylistyka historyczna*
prof. Kowalska D., tydz. A
rezerwacja
Germanistyka.
r.I gr.2
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
prof. Kowalska D.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Romanistyka
r.II gr.2
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
prof. Kowalska D.
rezerwacja
Hispanistyka
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Kowalska D.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja
Romanistyka
rezerwacja
Hispanistyka
  rezerwacja
Hispanistyka
     
5.
15.15-16.45
rezerwacja
dr Dreko-Caban M.
rezerwacja
Anglistyka
r. II.Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
       
6.
17.00-18,30
r. II.Naucz. 1
Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa cm. *
mgr Wdowińska M., tydz. A
  r. II Naucz. 2
Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa cm. *
dr Kowalkiewicz-Kulesza A., tydz. A
Mgr I Naucz. 1
Praktyka śródroczna II (2)- cm.*
dr hab. Mazurkiewicz A., tydz. A
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.05
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Kołodziej K.
rezerwacja
Germanistyka.
Seminarium magisterskie
I r.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Domagalska M.
rezerwacja
Hispanistyka
r.II gr.2
Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
4.
13.30-15.00
r.I gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Olejniczak E.
rezerwacja 20.03
prof. Pałuszyńska - z 2.44
  rezerwacja
Germanistyka
     
5.
15.15-16.45
r. I Komunikowanie
Kreatywność językowa
dr Olejniczak E.
dr hab. Domagalska M.
Doktoranci
rezerwacja
Anglistyka
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.18
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    .rezerwacja 21.03
dr Burska K.
       
2.
10.00-11.30
  r.I gr.2
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
rezerwacja 21.03
dr Burska K.

Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Grochala-Woźniak B.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Germanistyka
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Biernacka M.
.rezerwacja 21.03
dr Burska K.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Pałuszyńska E.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja
Germanistyka
Mgr I Lit.
Lingwistyka kulturowa
dr Biernacka M.
.rezerwacja 21.03
dr Burska K.
Neofilolodzy
prof. Zarzycka G.
     
5.
15.15-16.45
Wstyd i wstydliwość w języku
dr Rudziński G.
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja
Anglistyka
r. I JPJO
Wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dyd.
prof. Zarzycka G.
     
6.
17.00-18,30
r. I Komunikowanie
Kultura jęz. i niejęz. zachowań w sferze publicz.
mgr Nowakowska M.
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.21
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    rezerwacja
Kulturoznawstwo
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
   
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Gajak-Toczek M.
rezerwacja
Kulturoznawstwo
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
   
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Romanistyka
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Kaczor-Scheitler K.
rezerwacja
Romanistyka
rezerwacja
Anglistyka
     
4.
13.30-15.00
  r.I gr.1
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
  rezerwacja
Anglistyka
     
5.
15.15-16.45
    rezerwacja
Anglistyka
    rezerwacja 17.03
P. Andrzejewski
 
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.44
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    .rezerwacja 21.03
dr Burska K.
       
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Wierzbicka A
.rezerwacja 21.03, 18.04
dr Burska K.
Seminarium magisterskie
I r.
prof. Zarębski R.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Anglistyka
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Wierzbicka A.
.rezerwacja 21.03, 18.04
dr Burska K.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja
Anglistyka
Mgr I Jęz.
Poprawność językowa wypowiedzi pisanych
dr hab. Pałuszyńska E.
rezerwacja 21.03
dr Burska K.
       
5.
15.15-16.45
r. II Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
rezerwacja 20.03
dr Burska K.
r. II JPJO
Język polski na tle języków świata
dr Dembowska-Wosik I.
Kobieta polska w świetle języka
prof. Umińska-Tytoń E.
     
6.
17.00-18,30
r. II Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
rezerwacja 20.03
dr Burska K.
Neofilolodzy
dr Dembowska-Wosik I.
       
7.
18.45-20.15
  rezerwacja 20.03
dr Burska K.
         
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.49
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
          Podyplomowe edytorstwo Podyplomowe edytorstwo
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr hab. Sicińska K.
  Seminarium magisterskie
I r.
prof. Kudra B.
  Podyplomowe edytorstwo Podyplomowe edytorstwo
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Anglistyka
r.II gr.1
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
dr hab. Sicińska K.
r.I gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Burska K.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Kuran M..
  Podyplomowe edytorstwo Podyplomowe edytorstwo
4.
13.30-15.00
rezerwacja
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
rezerwacja
Hispanistyka
Mgr I Jęz.
Semantyka i pragmatyka wartości*
dr Burska K., tydz. A
Mgr I Jęz.
Warsztat badawczy językoznawcy*
prof. Woźniak E., tydz. B
  Podyplomowe edytorstwo Podyplomowe edytorstwo
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
Metodyka nauczania jpjo 2
dr Karasek M.
Grzeczność językowa dawniej i dziś
prof. Umińska-Tytoń E.
r. I Edytorstwo 1+r. I Edytorstwo 2
Edytorstwo tekstów literackich - teoria*
prof.Wolska B.
  Podyplomowe edytorstwo Podyplomowe edytorstwo
6.
17.00-18,30
Neofilolodzy
dr Rudziński G.
Neofilolodzy
dr Karasek M.
      Podyplomowe edytorstwo Podyplomowe edytorstwo
7.
18.45-20.15
Neofilolodzy
dr Rudziński G.
        Podyplomowe edytorstwo Podyplomowe edytorstwo
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.54
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.II gr.2
Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Kołodziej K.
Seminarium dyplomowe
II r.
dr hab. Pietrzak M.
  Seminarium magisterskie
I r.
prof. Bocheński T.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja 20.03
dr Wierzbicka A. - z 2.44
rezerwacja
Hispanistyka
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Bocheński T.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.1
Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Urbańska M.
rezerwacja
Dziennikarstwo
  prof. Samborska-Kukuć D.
Doktoranci
     
5.
15.15-16.45
r. II.Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Gala-Milczarek B.
Mgr I Naucz. 2
Praktyka śródroczna II (2)- cm.*
dr Gala-Milczarek B., tydz. A
dr hab. Witczak-Plisiecka
Doktoranci
Neofilolodzy
dr Gaze M.
     
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gala-Milczarek B.
    r. I JPJO
Psycholingwistyczne podstawy nauczania jpjo
dr Gaze M.
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.57
Data publikacji: 2018-03-05
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
r.I gr.3
Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.II gr.2
Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Anglistyka
Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Wiśniewski J.
r.I gr.2
Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
       
4.
13.30-15.00
Modele antropologiczne w literaturze i kulturze
dr hab. Karwowska M.
rezerwacja
Romanistyka
  Mgr I Lit.
Dziewiętn. prop. kult. ( romantyzm )
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
5.
15.15-16.45
    r. I JPJO
Warsztat lektora
dr Rudziński G.
       
6.
17.00-18,30
    r. II JPJO
Testowanie i certyfikacja jpjo
dr Rudziński G.
       
7.
18.45-20.15
    Neofilolodzy
dr Rudziński G.
       
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl