Wstęp, komentarz pod tytułem ...


SzkołaSala Promotoraaula A1aula A2aula A3
aula A40.123320.01
0.120.140.150.401.01
1.031.171.192.042.05
2.172.182.212.442.49
2.542.57


Szkoła
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    Mgr I Naucz. 1+Mgr I Naucz. 2+Mgr I Naucz. 3+Mgr I Naucz. 4
Praktyka śródroczna II (2)*
Opiekun
       
2.
10.00-11.30
    r. II.Naucz. 1+r. II Naucz. 2+r. II Naucz. 3
Praktyka śródroczna I (2)- szkoła podstawowa
Opiekun
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Seminarium dyplomowe (1)
Promotor
  Mgr I Liter. 1+Mgr I Liter. 2
Seminarium magisterskie- literaturoznawcze (2)
Promotor
     
3.
11.45-13.15
  r. III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Seminarium dyplomowe (3)
Promotor
  Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2+Mgr II Lit. 3
Seminarium magisterskie (4)
Promotor
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A1
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      r. III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Literatura polska po 1945 roku
prof.Bocheński T.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A2
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r. I Naucz. 1+r. I Naucz. 2+r. I Naucz. 3+r. I Naucz. 4
Etyka zawodu nauczyciela w*
dr Kępa R.
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
    r.I gr.2+r.I gr.1+r.I gr.3+r.I gr.4
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) w*
dr hab. Kowalska D., tydz. A
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) w*
dr hab. Kowalska D., tydz. B
  Mgr I Naucz. 1+Mgr I Naucz. 2+Mgr I Naucz. 3+Mgr I Naucz. 4
Psychopedagogika etapów edukacyjnych II w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A3
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Historia lit. pol.: romantyzm (2) w*
prof.Brzozowski J.
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A4
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4
Literatura najnowsza (2) w*
dr Lachman M., tydz. A
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4
Poetyka i retoryka (2) w*
prof. Morawiec A., tydz. B
    r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) w*
prof. Kudra B., tydz. A
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) w*
prof.Płachcińska K., tydz. B
     
4.
13.30-15.00
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Historia lit. pol.: pozytywizm w*
prof.Mazan B., tydz. A
Logopedia, tydz. B
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.1
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Dziennikarstwo
dr Szymor-Rólczak M.
     
3.
11.45-13.15
Mgr I Grafika
Podstawy graf. komp.-proj. publ. książ.
dr Poradecki M.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Szymor-Rólczak M.
  Dziennikarstwo
dr Szymor-Rólczak M.
     
4.
13.30-15.00
Mgr I Grafika
Podstawy graf. komp.-proj. okładki*
dr Poradecki M., tydz. A
  Dziennikarstwo
dr Pawlata M.
Mgr II Grafika
Typografia (czcionki, glify, znaki)
dr Szymor- Rólczak M.
     
5.
15.15-16.45
r. I Edytorstwo 2
Typografia*
dr Poradecki M., tydz. A
r. II Edytorstwo 1
Komputerowy skład tekstu
dr Szymor- Rólczak M.
r. II Edytorstwo 1+r. II Edytorstwo 2
Redagowanie podręczników i publikacji naukowych
dr Pawlata M.
r. II Edytorstwo 1
Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
     
6.
17.00-18,30
r. II Edytorstwo 1+r. II Edytorstwo 2
Redakcja publikacji dziecięcych*
dr Goławska K.
r. II Edytorstwo 2
Komputerowy skład tekstu
dr Szymor- Rólczak M.
r.I Edytorstwo
Typografia*
dr Pawlata M., tydz. A
r. I Edytorstwo 1
Korekta tekstu
dr Urbańska M.
     
7.
18.45-20.15
Mgr II Grafika
Warsztaty wydawnicze*
mgr Mikuła E., tydz. A
           
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...23
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja 29.05
Hispanistyka
  rezerwacja 31.05
Hispanistyka
r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku
dr hab.Woźniak-Łabieniec M.
     
2.
10.00-11.30
rezerwacja 29.05
Hispanistyka
    r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku
dr hab.Woźniak-Łabieniec M.
     
3.
11.45-13.15
Anglistyka Anglistyka Anglistyka Italianistyka      
4.
13.30-15.00
rezerwacja
mgr Gaze M.
Anglistyka   Germanistyka      
5.
15.15-16.45
r. I Naucz. 1
Podstawy dydaktyki
dr Dworakowska D.
           
6.
17.00-18,30
r. I Naucz. 2
Podstawy dydaktyki
dr Dworakowska D.
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...32
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Uniwersytet Trzeciego Wieku
dr Dakowicz P.
  r.II gr.1
Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
dr Badowska K.
     
3.
11.45-13.15
Anglistyka Anglistyka Anglistyka Anglistyka Anglistyka    
4.
13.30-15.00
      Germanistyka Anglistyka    
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.01
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
          Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia
2.
10.00-11.30
  r.I gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr hab.Grochala -Woźniak B.
rezerwacja 31.05
dr Ejsmunt-Wieczorek
r.II gr.3
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
prof. Woźniak E.
  Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
Historia języka polskiego
prof. Woźniak E.
  Mgr I Jęz.+Mgr I Liter. 1+Mgr I Liter. 2
Język narodowy na przestrzeni dziejów
prof. Woźniak E.
r. I Naucz. 1+r. I Naucz. 2+r. I Naucz. 3+r. I Naucz. 4
Psychologia wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia
4.
13.30-15.00
  Anglistyka   rezerwacja 1.06
Germanistyka
  Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia
5.
15.15-16.45
  r. I Naucz. 1+r. I Naucz. 2+r. I Naucz. 3+r. I Naucz. 4
Pedagogika wstęp w
dr Marcinkowska-Bachlińska M.
  rezerwacja 25.05
dr hab. Pałuszyńska E.
Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia
6.
17.00-18,30
  rezerwacja
wykład ogólnowydziałowy
dr hab. Wiśniewski J.
    Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia
7.
18.45-20.15
        Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia Podyplomowa logopedia
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.12
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      r. III gr.1
Stylistyka historyczna*
dr hab. Kowalska D.
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.14
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.2
Komputer i internet w pracy polonisty
dr Mieszek M.
  r.I gr.1
Komputer i internet w pracy polonisty
dr hab. Kuran M.
     
2.
10.00-11.30
Kulturoznawstwo r.I gr.4
Komputer i internet w pracy polonisty
dr Mieszek M.
  rezerwacja
dr Petlak A.
     
3.
11.45-13.15
Kulturoznawstwo r.I gr.3
Komputer i internet w pracy polonisty
dr Mieszek M.
Logopedia rezerwacja
dr Petlak A.
     
4.
13.30-15.00
Kulturoznawstwo     r. I Edytorstwo 2
Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
     
5.
15.15-16.45
Logopedia r. I Edytorstwo 1
Krytyka tekstu ( XVIII w.)
dr Petlak A.
  r. I Naucz. 1+r. I Naucz. 2+r. I Naucz. 3+r. I Naucz. 4
Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela*
dr hab. Kuran M., tydz. A
     
6.
17.00-18,30
r. I Edytorstwo 1+r. I Edytorstwo 2
Techniczne opracowanie tekstu*
mgr Mikuła E.
  r. I Edytorstwo 2
Korekta tekstu
mgr Bednarek B.
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.15
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
r. II Edytorstwo 2
Krytyka tekstu (XIX i XX w.)
dr Urbańska M.
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.40
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.2
Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr Dakowicz P.
    rezerwacja 1, 8.06
mgr Wiśniewska-Grabarczyk A.
     
2.
10.00-11.30
r.II gr.1
Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr Dakowicz P.
Seminarium dyplomowe
II r.
dr hab. Wiśniewski J.
15 godz.
konferencja KWJP
  rezerwacja 1.06
mgr Smyczek K.
     
3.
11.45-13.15
r. I Naucz. 4
Podstawy dydaktyki
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
Anglistyka   Anglistyka      
4.
13.30-15.00
      Anglistyka      
5.
15.15-16.45
Mickiewicz-miejsca,osoby,idee
dr Dakowicz P.
Studia doktoranckie
dr hab. Wiśniewski J.
         
6.
17.00-18,30
CEIG     CEIG      
7.
18.45-20.15
CEIG     CEIG      
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.01
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.1
Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.3
Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
    CEIG  
2.
10.00-11.30
  r.I gr.2
Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.4
Język łaciński z elem. kultury antycznej
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Kobrzycka A.
  CEIG  
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr Gajak-Toczek M.
15 godz.
Neolilologia Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kobrzycka A.
  CEIG  
4.
13.30-15.00
r.I gr.4
Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Karwowska M.
    Hispanistyka      
5.
15.15-16.45
Modele antropologiczne w literaturze i kulturze
dr hab. Karwowska M.
Anglistyka          
6.
17.00-18,30
  r. I Naucz. 3
Podstawy dydaktyki
dr Dworakowska D.
  r. I Komunikowanie 1
Kultura jęz. i niejęz. zachowań w sferze publicz.
dr hab. Jachimowska K.
     
7.
18.45-20.15
CEIG   CEIG        
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.03
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      Mgr I Liter. 1+Mgr I Liter. 2
Wybrane zagadnienia z metod. nauki o literaturze*
prof. Morawiec A.
  rezerwacja 27.05
prof. Danek Z.
 
2.
10.00-11.30
  r. III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Kierunki rozwoju językoznawstwa...
dr hab. Pietrzak M.
Rezerwacja
dr Gajak-Toczek M.
Neofilologie
r. III gr.1
Lit. pol. XX w.: literatura po 1945 roku
prof. Morawiec A.
  rezerwacja 27.05
prof. Danek Z.
 
3.
11.45-13.15
  r.II gr.2
Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
r.II gr.1
Literatura powszechna (1)*
dr Ignaczak L., tydz. B
rezerwacja 8.06
prof. Morawiec A.
  rezerwacja 27.05
prof. Danek Z.
 
4.
13.30-15.00
  Mgr I Liter. 1+Mgr I Liter. 2
Dziewiętn. prop. kult. ( romantyzm )*
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
      rezerwacja 27.05
prof. Danek Z.
 
5.
15.15-16.45
    r. I Edytorstwo 1+r. I Edytorstwo 2
Edytorstwo tekstów literackich - teoria*
prof.Wolska B.
    rezerwacja 27.05
prof. Danek Z.
 
6.
17.00-18,30
  Neofilologia
      rezerwacja 27.05
prof. Danek Z.
 
7.
18.45-20.15
          rezerwacja 27.05
prof. Danek Z.
 
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.17
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.1
Język angielski I
mgr Conio M.
r.II gr.1
Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Ignaczak L.
  r.I gr.2
Język angielski II
mgr Conio M.
     
2.
10.00-11.30
r.I gr.2
Język angielski I
mgr Conio M.
Mgr I Liter. 2
Najnowsza literatura światowa
dr Ignaczak L.
Neolilologia r.I gr.1
Język angielski II
mgr Conio M.
     
3.
11.45-13.15
Logopedia
mgr Conio M.
Hispanistyka Logopedia Logopedia
mgr Conio M.
     
4.
13.30-15.00
    Logopedia
mgr Conio M.
Logopedia
mgr Conio M.
     
5.
15.15-16.45
r. I Komunikowanie 1
Kreatywność językowa
dr Sokół-Klein A.
Mickiewicz-miejsca, idee, osoby
dr Dakowicz P.
r. I Naucz. 1+r. I Naucz. 2+r. I Naucz. 3+r. I Naucz. 4
Emisja głosu*
dr hab. Fiszbak J.
       
6.
17.00-18,30
r. I Komunikowanie 2
Kreatywność językowa
dr Sokół-Klein A.
  r. I Naucz. 1+r. I Naucz. 2+r. I Naucz. 3+r. I Naucz. 4
Psychologia wstęp ćw.
dr Banasiak B.
       
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.19
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r. III gr.1+r.III gr.2
Teorie językoznawcze*
dr hab. Pietrzak M.
         
2.
10.00-11.30
r.I gr.3+r.I gr.4
Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
dr Różycka I.
  r.III gr.3
Teorie językoznawcze*
dr hab. Pietrzak M., tydz. A
     
3.
11.45-13.15
konsultacje
dr Lachman M.
r.I gr.4
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
dr Kaczor-Scheitler K.
  Romanistyka      
4.
13.30-15.00
r.I gr.1+r.I gr.2
Literatura najnowsza (2) ćw.*
dr Lachman M.
Logopedia
dr hab. Burska-Ratajczyk B.
  r.II gr.3
Historia lit. pol.: romantyzm (2) ćw.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
5.
15.15-16.45
Mgr I Naucz. 1+Mgr I Naucz. 2
Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Miksza M.
Logopedia
dr hab. Burska-Ratajczyk B.
r. II.Naucz. 1+r. II Naucz. 2+r. II Naucz. 3
Psychopedagogika etapów edukacyjnych (2)
dr Mikołajewicz W.
Sensacyjno-kryminalne oblicze literatury XIX wieku
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.04
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Kaczor-Scheitler K.
15 godz.
  Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Kowalska D.
     
3.
11.45-13.15
  r.II gr.1
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
dr hab. Kowalska D.
r.I gr.2
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Kowalska D.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Pietrzak M.
     
4.
13.30-15.00
r. II Naucz. 3
Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Dworakowska D.
  Mgr I Liter. 1
Lingwistyka kulturowa
dr Dembowska-Wosik I.
r.II gr.2
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs (3) ćw.
dr hab. Kowalska D.
     
5.
15.15-16.45
  r. II Naucz. 3
Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr hab. Mazurkiewicz A.
r. II JPJO
Język polski na tle języków świata
dr Dembowska-Wosik I.
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.05
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.II gr.2+r.II gr.3
Literatura powszechna (1)*
dr Kuranowa M.
         
2.
10.00-11.30
  Mgr I Jęz.
Nazwy własne-teoria i praktyka
dr Karasek M.
Anglistyka Seminarium magisterskie
I r.
prof. Mazan B.
     
3.
11.45-13.15
Anglistyka Seminarium dyplomowe
III r.
dr Kuranowa M.
Anglistyka Seminarium magisterskie
II r.
prof. Mazan B.
     
4.
13.30-15.00
  rezerwacja
dr Karasek M.
  rezerwacja 18.05
prof. Kowalska D.
     
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
Metodyka nauczania jpjo 2
dr Karasek M.
  rezerwacja
studia doktoranckie
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
6.
17.00-18,30
      rezerwacja
studia doktoranckie
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.17
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      rezerwacja
prof. Szkudlarek E.
     
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr hab. Domagalska M.
15 godz.
  Seminarium magisterskie
I r.
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
3.
11.45-13.15
  r.I gr.1
Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Domagalska M.
Anglistyka Anglistyka      
4.
13.30-15.00
  r.I gr.3
Poetyka i retoryka (2) ćw.
dr hab. Domagalska M.
  Mgr I Liter. 1+Mgr I Liter. 2
Konteksty lit. przeł. XIX/XX w.( pozyt)*
dr Badowska K.
     
5.
15.15-16.45
r. II.Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Gala-Milczarek B.
Co to jest antysemityzm ?
dr hab. Domagalska M.
Lalka - dziewiętnastowieczny kosmos
prof. Samborska-Kukuć D.
r. II Komunikowanie
Kształtowanie relacji społecznych
dr Różycka I.
     
6.
17.00-18,30
r. II Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotowa I (2) -kształc. literackie
dr Gala-Milczarek B.
           
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.18
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Grochala-Woźniak B.
       
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Biernacka M
  Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Kuran M.
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Liter. 1
Najnowsza literatura światowa
prof.Pietrych K.
Anglistyka Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kuran M.
     
4.
13.30-15.00
      r.I gr.2
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Wichowa M.
     
5.
15.15-16.45
r. II Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr hab. Mazurkiewicz A.
Mgr I Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gajak-Toczek M.
Szkoła pisania
dr Ignaczak L.
       
6.
17.00-18,30
r. II.Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotowa I (3) - konteksty ed. pol.
dr hab. Mazurkiewicz A.
Mgr I Naucz. 1
Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne*
dr Gajak-Toczek M., tydz. A
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.21
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr I Liter. 1
Historia języka polskiego
dr hab. Kowalska D.
  r.II gr.2
Warsztat literaturoznawczej analizy...
mgr Popłonikowska N.
  CEIG  
3.
11.45-13.15
  Mgr I Liter. 2
Historia języka polskiego
mgr Wismont M.
  Kulturoznawstwo   CEIG  
4.
13.30-15.00
  r.III gr.2+r.III gr.3
Stylistyka historyczna*
prof. Woźniak E.
  Kulturoznawstwo   CEIG  
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.44
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Cieśla B.
         
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr Wierzbicka A.
Logopedia
dr hab. Jachimowska K.
Neolilologia rezerwacja
Koło Glottodydaktyków
   
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr Wierzbicka A.
15 godz.
Logopedia
dr hab. Jachimowska K.
Logopedia rezerwacja
Koło Glottodydaktyków
   
4.
13.30-15.00
  r.I gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Cieśla B.
  Mgr I Jęz.
Semantyka i pragmatyka wartości*
dr Burska K., tydz. A
Mgr I Jęz.
Lingwistyka kulturowa*
prof. Zarzycka G., tydz. B
     
5.
15.15-16.45
  r. II Komunikowanie
Redagowanie tekstów wystapień publicznych
dr Cieśla B.
r. I Komunikowanie 2
Podstawy komunikacji społecznej
dr Olejniczak E.
r. I Komunikowanie 1
Socjolingwistyczne zróznicowanie współcz. pol.
dr Burska K.
     
6.
17.00-18,30
    r. I Komunikowanie 1
Podstawy komunikacji społecznej
dr Olejniczak E.
r. I Komunikowanie 2
Socjolingwistyczne zróznicowanie współcz. pol.
dr Burska K.
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.49
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr I Liter. 2
Lingwistyka kulturowa
dr Rudziński G.
         
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
prof. Woźniak E.
r.I gr.1
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
r.I gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego (2) ćw.
dr Burska K.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Pietrzak M.
15 godz.
r.I gr.3
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok (2) ćw.
prof.Płachcińska K.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Wolska B.
     
4.
13.30-15.00
Mgr I Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
rezerwacja
dr Dembowska-Wosik I.
ERASMUS.
  Logopedia
mgr Antczak-Kujawin
     
5.
15.15-16.45
r. I Komunikowanie 2
Kultura jęz. i niejęz. zachowań w sferze publicz.
mgr Nowakowska M.
Mgr I Naucz. 3
Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
Mgr I Naucz. 3+Mgr I Naucz. 4
Psychopedagogika etapów edukacyjnych II ćw.
dr Wolska-Prylińska/dr M. Wojtczak D.
Zakazane obszary literatury na przykładzie tematów i form poezji czasów Oświecenia
prof. Wolska B.
     
6.
17.00-18,30
  Mgr I Naucz. 3
Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne*
dr Kowalkiewicz-Kulesza A., tydz. A
Mgr I Naucz. 2
Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne
dr Kowalkiewicz-Kulesza A., tydz. B
*
dr Kowalkiewicz-Kulesza A., tydz. B
         
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.54
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      Neofilologia      
2.
10.00-11.30
  Seminarium dyplomowe
II r.
dr hab. Karwowska M.
15 godz.
r.II gr.2
Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
Seminarium magisterskie
I r.
prof. Bocheński T.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
IIIr.
dr hab. Karwowska M.
r.II gr.3
Historia lit. pol.: pozytywizm ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Bocheński T.
     
4.
13.30-15.00
      Logopedia
dr hab. Sicińska K.
     
5.
15.15-16.45
  Mgr I Naucz. 4
Dydaktyka przedmiotu II (2)
dr Gala-Milczarek B.
r. I JPJO
Psycholingwistyczne podstawy nauczania jpjo
mgr Sochacka J.
r. I JPJO
Wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dyd.
prof. Zarzycka G.
     
6.
17.00-18,30
  Mgr I Naucz. 4
Praktyka śródroczna II (2)- ćwiczenia metodyczne*
dr Gala-Milczarek B., tydz. A
  rezerwacja
prof. Zarzycka G.
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.57
Data publikacji: 2017-05-25
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.I gr.1
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Sicińska K.
r.I gr.3
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Zarębski R.
Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Sicińska K
r.I gr.4
Gramatyka historyczna jęz. pol. z elem. scs (1) ćw
dr hab. Zarębski R.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Cieślak T.
Neolilologia    
4.
13.30-15.00
r.II gr.3
Warsztat literaturoznawczej analizy...
dr Urbańska M.
Mgr I Jęz.
Konteksty literatury XIX w. i przełomu XIX i XX w.
dr Badowska K.
Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Pałuszyńska
MISH
dr Wierzbicka A.
     
5.
15.15-16.45
      r. II JPJO
Testowanie i certyfikacja jpjo
dr Rudziński G.
     
6.
17.00-18,30
      r. I JPJO
Warsztat lektora
dr Rudziński G.
     
7.
18.45-20.15
             
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl