Wstęp, komentarz pod tytułem ...


Szkoła.Szkoła*SzkołaStudium Wychowania FizycznegoStudium Wychowania Fizycznego*
Studium Języków Obcych Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.Sala PromotoraSala Promotora*aula A1
aula A2aula A3aula A4 0.1 23
0.01 0.14 1.01 1.03 1.17
1. 19 2.04 2.05 2.18 2. 21
2.44 2.49 2.54 2.57


Szkoła.
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    Mgr I Naucz.2
Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole śr.II(1)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
Mgr I Naucz.1+Mgr I Naucz.2
Praktyka psych.-pedag. śródroczna II
prof. Fiszbak J.
           
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła*
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    Mgr I Naucz.1
Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole śr.II(1)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
       
2.
10.00-11.30
    r.II Naucz.3
Praktyka pedagogiczna śródroczna I (1)
mgr Wdowińska M.
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    r.II Naucz.2
Praktyka pedagogiczna śródroczna I (1)
mgr Wdowińska M.
       
2.
10.00-11.30
    r.II.Naucz.1
Praktyka pedagogiczna śródroczna I (1)
dr hab. Gajak-Toczek M.
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
        r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego*
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języków Obcych
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Seminarium magisterskie
Promotor*
     
3.
11.45-13.15
  r.III gr.1+r.III gr.2
Seminarium dyplomowe (2)
Promotor
  Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Seminarium magisterskie (3)
Promotor**
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora*
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Mgr II Jęz.
Seminarium magisterskie (3)
Promotor*
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A1
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A2
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs w.* (2)
prof. Kowalska D.
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A3
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A4
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... w
prof.Bocheński T.
         
4.
13.30-15.00
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Wiedza o współczesnym języku polskim - fonetyka w*
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E., tydz. A
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Poetyka i retoryka w*
prof. Morawiec A., tydz. B
     
5.
15.15-16.45
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Historia Polski
dr Lemann N.
    r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Podstawy wiedzy o mediach w
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E./prof. Grochala B.
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.1
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      LOGOPEDIA      
2.
10.00-11.30
  LOGOPEDIA LOGOPEDIA LOGOPEDIA      
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr Urbańska M.
Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. czasopism*
dr Poradecki M., tydz. A
       
4.
13.30-15.00
LOGOPEDIA LOGOPEDIA Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. reklam...
dr Poradecki M.
       
5.
15.15-16.45
r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Krytyka tekstu ( teksty staropolskie)*
dr Petlak A.
r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Urbańska M.
r. II Edyt. 1
Komputerowy skład tekstu
dr Pawlata M.
       
6.
17.00-18,30
r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Redakcja tekstów pras. i internetowych*
dr Pawlata M.
  r. II Edyt. 2
Komputerowy skład tekstu
dr Pawlata M.
       
7.
18.45-20.15
LOGOPEDIA r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Redakcja techniczna*
dr Goławska - Stachowiak K.
        .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...23
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja 14,21.10
dr Gaze M.
  rezerwacja 16,23.10
dr Gaze M.
       
2.
10.00-11.30
rezerwacja 14,21.10
dr Gaze M.
r.III gr.2
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Badowska K.
rezerwacja 16,23.10
dr Gaze M.
       
3.
11.45-13.15
rezerwacja 14,21.10
dr Gaze M.
Mgr II Lit. 1
Konteksty lit. przełomu XIX/XX (Młoda Polska)
dr Badowska K.
rezerwacja 16,23.10
dr Gaze M.
rezerwacja
dr Burska K.
r.III gr.1
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Badowska K.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja 14,21.10
dr Gaze M.
  rezerwacja 16,23.10
dr Gaze M.
Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Lingwistyka tekstu E 2
prof. Pietrzak M.
     
5.
15.15-16.45
rezerwacja 14,21.10
dr Gaze M.
  rezerwacja 16,23.10
dr Gaze M.
Zajęcia ogólnouczelniane
Literatura piękna wobec sacrum.
dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.01
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  LOGOPEDIA   r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego w* (3)
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E., tydz. B
  LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
2.
10.00-11.30
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4
Hist. lit. pol.: romantyzm w* (1)
prof. Berkan-Jabłońska, M., tydz. A
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4
Hist. lit. pol.: oświecenie w.*
dr hab.Kobrzycka A., tydz. B
Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Współczesne teorie socjologiczne...w
dr Lachman M./prof. Pałuszyńska E.
LOGOPEDIA LOGOPEDIA r.II.Naucz.1+r.II Naucz.2+r.II Naucz.3
Psychoped. etapów edukacyjnych I (1) w
dr Celińska-Mitał D.
LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
3.
11.45-13.15
LOGOPEDIA LOGOPEDIA ITALIANISTYKA r.II gr.2+r.II gr.1+r.II gr.3+r II gr.4
Dialektologia w*
prof. Jaros I.
LOGOPEDIA, TYDZ. A
r.II.Naucz.1+r.II Naucz.2+r.II Naucz.3
Psychoped. etapów edukacyjnych I (1) ćw.
dr Celińska-Mitał D.
LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
4.
13.30-15.00
Mgr I gr.2
Lingwistyka kulturowa
dr Rudziński G.
Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Metodologia badań językoznawczych E 1
prof. Woźniak E./prof. Pietrzak./prof. Kowalska
  LOGOPEDIA   LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
5.
15.15-16.45
Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Historia filozofii
prof. Gensler M.
      LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
6.
17.00-18,30
    LOGOPEDIA   LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
7.
18.45-20.15
        LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.14
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    r.I gr.3
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
       
2.
10.00-11.30
  r.I gr.1
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.4
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
       
3.
11.45-13.15
    r.I gr.5
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
       
4.
13.30-15.00
  r.I gr.2
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
         
5.
15.15-16.45
Podstawy copywritingu
dr Pawlata M.
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.01
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  rezerwacja 15,22.10
dr Gaze M.
LINGWISTYKA DLA BIZNESU Retoryka praktyczna
dr Gajda A.
rezerwacja 18,25.10
dr Gaze M.
   
2.
10.00-11.30
Komunikacja niewerbalna
gr. 1
dr Cieśla B./dr Olejniczak E.
r.II gr.2
Teoria literatury
prof.Karwowska M.
LINGWISTYKA DLA BIZNESU rezerwacja 17,24.10
dr Gaze M.
rezerwacja
rezerwacja 18,25.10
dr Gaze M.
   
3.
11.45-13.15
Komunikacja niewerbalna
gr. 2
dr Cieśla B./dr Olejniczak E.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Wiśniewski J.
r.I gr.1
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Gajda A.
r.I gr.3
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
prof. Woźniak-Łabieniec M., tydz. A
rezerwacja 18,25.10
dr Gaze M.
   
4.
13.30-15.00
Komunikacja niewerbalna
gr. 3
dr Cieśla B./dr Olejniczak E.
rezerwacja 15,22.10
dr Gaze M.
LINGWISTYKA DLA BIZNESU rezerwacja 17,24.10
dr Gaze M.
DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
dr Burska K.
rezerwacja 18,25.10
dr Gaze M.
   
5.
15.15-16.45
  rezerwacja 15,22.10
dr Gaze M.
ANGLISTYKA rezerwacja 17,24.10
dr Gaze M.
rezerwacja 18,25.10
dr Gaze M.
   
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.03
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Repetytorium z jęz. obcego na poz. B2+*
mgr Krzemińska K.
  rezerwacja 17,24.10
dr Gaze M.
LOGOPEDIA    
2.
10.00-11.30
  Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Literatura w nawiązaniu (2)*w
prof. Bocheński T./prof. Kuran M./ dr hab. Wiśniew
  r.III gr.1+r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. w*
prof.Bocheński T.
LOGOPEDIA    
3.
11.45-13.15
r.II gr.1+r.II gr.2
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
prof. Berkan-Jabłońska M.
Mgr II Jęz.
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./prof.Sicińska K.
r.I gr.2
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr Kuranowa M.
Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Rozwój literatury od starożytności po współcz. E 1
prof. Morawiec A.
LOGOPEDIA    
4.
13.30-15.00
Mgr I gr.1
Dziewiętnastowieczne zjawiska kulturowe: romantyzm
prof. Berkan-Jabłońska M.
r.II gr.3+r II gr.4
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
dr hab. Wiśniewski J.
  Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Literatura popularna w kontekstach kulturowych E 2
prof. Mazurkiewicz A.
LOGOPEDIA    
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
Metodyka nauczania jpjo 1
dr Nowakowska M.M
Lektorat języka polskiego dla cudzoziemców
prof. Zarzycka G.
Zajęcia ogólnouczelniane
Odcienie grozy w kulturze
prof. Mazurkiewicz A.
LOGOPEDIA    
6.
17.00-18,30
r. II JPJO
Kultura, lit. i wiedza o Polsce w naucz.jpjo
dr Rudziński G.
r. II JPJO
Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo
dr Nowakowska M.M
Lektorat języka polskiego dla cudzoziemców
prof. Zarzycka G.
  LOGOPEDIA    
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.17
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.3+r II gr.4
Język angielski I

mgr Conio M.
r.II gr.1+r.II gr.2
Język angielski I

mgr Conio M.
  Mgr I gr.1+Mgr I gr.2
Najnowsze zjawiska kultury*
dr Ignaczak L.
r.II gr.3+r II gr.4
Język angielski II

mgr Conio M.
   
2.
10.00-11.30
LOGOPEDIA rezerwacja 15,22.10
dr Gaze M.
r.III gr.1
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
Mgr II Jęz.
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L., tydz. A
LOGOPEDIA    
3.
11.45-13.15
LOGOPEDIA Mgr II Lit. 2
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
Mgr I gr.2
Aksjologia lingwistyczna
dr Burska K.
LOGOPEDIA    
4.
13.30-15.00
r.I gr.1+r.I gr.2
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
dr Dakowicz P.
Mgr II Lit. 1
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
r.III gr.2
Kultura języka polskiego
dr Różycka I.
r.III gr.1+r.III gr.2
Hist. lit. pol.: Młoda Polska w*
prof. Samborska-Kukuć D.
r.II gr.1+r.II gr.2
Język angielski II

mgr Conio M.
   
5.
15.15-16.45
  Tekst i gatunek w perspektywie lingw.-kult.
prof. Pietrzak M.
Zajęcia dla niepolonistów
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny
dr Różycka I.
r.II Naucz.2
Dydaktyka przedmiotowa I (1)
prof. Fiszbak J.
     
6.
17.00-18,30
r.II.Naucz.1
Dydaktyka przedmiotowa I (1)
prof. Fiszbak J.
    r.II Naucz.3
Dydaktyka przedmiotowa I (1)
prof. Fiszbak J.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1. 19
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.4+r.I gr.5
Podstawy warsztatu językoznawczego*
mgr Kujawiak A.
r.I gr.1
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
prof. Berkan-Jabłońska M.
         
2.
10.00-11.30
  UTW
dr Różycka I.
r.I gr.3
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Karasek M.
r.I gr.2+r.I gr.3
Współczesne życie literackie*
dr Lachman M.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.1
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
dr Różycka I.
Mgr I gr.2
Dziewiętnastowieczne zjawiska kulturowe: romantyzm
prof. Berkan-Jabłońska M.
r.I gr.4
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Karasek M.
r.I gr.1+r.I gr.5
Współczesne życie literackie*
dr Lachman M.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Różycka I.
r.II gr.1
Teoria literatury
prof.Karwowska M.
  Mgr II Jęz.
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
     
5.
15.15-16.45
r. II Komunikowanie
Język i tekst w środkach masowego przekazu
dr Różycka I.
Uniwersalność motywów, gatunków i konwencji w lit. światowej XIX - XX wieku
dr Ignaczak L.
Arcydzieła literatury europejskiej
dr Mieszek M.
Mgr II Naucz.2
Dydaktyka przedmiotowa II (3)
dr hab. Gajak-Toczek M.
     
6.
17.00-18,30
Chopin, romantycy i współcześni
dr Dakowicz P.
Zajęcia dla niepolonistów
Jak badać dzieło literackie
dr Ignaczak L.
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.04
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.1
Dialektologia ćw.
mgr Bieniek J.
r.I gr.4+r.I gr.5
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
dr Dakowicz P.
         
2.
10.00-11.30
Sztuka pisania tekstu naukowego
dr Gajda A.
r.II gr.3
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Kowalska D.
ANGLISTYKA        
3.
11.45-13.15
r.II gr.3
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
Seminarium dyplomowe
III r.
prof. Kowalska D.
r.II gr.2
Dialektologia ćw.
prof. Sicińska K.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Woźniak E.
UTW
dr Śniecikowska B.
   
4.
13.30-15.00
ANGLISTYKA r.I gr.5
Poetyka i retoryka ćw.
dr Dakowicz P.
r.II gr.3
Dialektologia ćw.
prof. Sicińska K.
r.II gr.1
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Kowalska D.
     
5.
15.15-16.45
  Literatura a biblia
dr Kaczor-Scheitler K.
Fundamenty kultury śródziemnomorskiej
dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A.
Europejskie idee i prądy...
prof. Kuran M.
     
6.
17.00-18,30
  r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Granice modernizacji języka...
prof. Zarębski R.
Świat Młodej Polski...
prof. Mazan B/dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.05
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.I gr.5
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
prof. Pałuszyńska E.
     
2.
10.00-11.30
r.I gr.4
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr Mieszek M.
r.I gr.4
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
dr Biernacka M.
  r.I gr.2
Podstawy warsztatu językoznawczego*
dr Gaze M., tydz. B
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.5
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr Mieszek M.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Biernacka M.
r.II gr.1
Praktyczna stylistyka
dr Rudziński G.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Mazurkiewicz A
r.I gr.3
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr Raźny J.
   
4.
13.30-15.00
r.II gr.1
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr Petlak A.
r.I gr.1
Podstawy warsztatu językoznawczego*
prof. Pałuszyńska E., tydz. A
Mgr I gr.1
Lingwistyka kulturowa
dr Rudziński G.
r II gr.4
Dialektologia ćw.
prof. Jaros I.
     
5.
15.15-16.45
  LOGOPEDIA   r. II Komunikowanie
Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego
dr Burska K.
     
6.
17.00-18,30
    Poezja, synestezja, forsycja...
dr Rudziński G.
r. II Komunikowanie
Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)
dr Różycka I.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.18
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.1
Język łaciński (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.2
Język łaciński (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
         
2.
10.00-11.30
r.I gr.3
Język łaciński (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.5
Język łaciński (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
LOGOPEDIA Seminarium magisterskie
I r.
prof. Grochala-Woźniak B.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.4
Współczesne życie literackie*
prof. Cieślak T.
  LOGOPEDIA Seminarium magisterskie
II r.
prof. Grochala-Woźniak B.
     
4.
13.30-15.00
r.I gr.4
Język łaciński (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.II gr.2
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
dr Pawłowska - Kościelniak A.
r II gr.4
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
r.II gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
prof. Grochala -Woźniak B.
     
5.
15.15-16.45
  Etykieta językowa w teorii i praktyce
dr Pawłowska-Kościelniak A.
Zajęcia ogólnouczelniane
dr hab. Kobrzycka A.
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2. 21
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr I gr.2
Kultura literacka epok dawnych na tle europejskim
prof. Kuran M.
         
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Mgr I gr.1
Kultura literacka epok dawnych na tle europejskim
prof. Kuran M.
  Czy wieszcze jeszcze wieszczą?
prof. Szargot M.
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.44
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr I gr.1
Aksjologia lingwistyczna
dr Burska K.
         
2.
10.00-11.30
  r.I gr.2
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Morawiec A.
r.III gr.2
Współczesne zjawiska kultury
dr Ignaczak L.
Mgr II Lit. 2
Pragmalingwistyka
dr Olejniczak E.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.2
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Dembowska-Wosik I.
r.II gr.2
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr Petlak A.
r.III gr.1
Współczesne zjawiska kultury
dr Ignaczak L.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Bocheński T.
r.I gr.5
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Biernacka M.
   
4.
13.30-15.00
r.I gr.3
Podstawy warsztatu językoznawczego*
dr Dembowska-Wosik I., tydz. A
r.I gr.3
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Domagalska M.
  Mgr II Lit. 2
Konteksty lit. przełomu XIX/XX (Młoda Polska)
dr Badowska K.
r. II JPJO
Nauczanie sprawności językowych
dr Biernacka M.
   
5.
15.15-16.45
  Zajęcia ogólnowydziałowe
Zagłada w literaturze
prof. Domagalska M.
Dialogi z tradycją
dr Kuranowa M.
Polish Culture
dr hab. Kobrzycka A.
grupa 1
     
6.
17.00-18,30
      Polish Culture
dr hab. Kobrzycka A.
grupa 2
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.49
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
ANGLISTYKA   GERMANISTYKA Seminarium magisterskie
I r.
prof. Morawiec A.
     
3.
11.45-13.15
r II gr.4
Teoria literatury
prof.Karwowska M.
r II gr.4
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Woźniak E.
r.II gr.3
Praktyczna stylistyka
dr Wierzbicka A.
r.I gr.4
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Morawiec A.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.3
Teoria literatury
prof.Karwowska M.
Mgr II Jęz.
Najnowsza literatura światowa *
dr Ignaczak L., tydz. A
GERMANISTYKA Mgr II Lit. 1
Pragmalingwistyka
dr Olejniczak E.
     
5.
15.15-16.45
  Arcydzieła literatury francuskiej
dr Raźny J.
r. II Komunikowanie
Sztuka negocjowania
dr Wierzbicka A.
Zajęcia dla doktorantów
prof. Bocheński T.
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.54
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r II gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Cieśla B.
         
2.
10.00-11.30
Mgr I Naucz.1
Kształcenie literackie i językowe
dr hab. Gala-Milczarek B.
r.III gr.1
Kultura języka polskiego
dr Cieśla B.
Techniki reguły wpływu społecznego
gr. 1
dr Burska K./dr Olejniczak E./dr Cieśla B.
r.I gr.1
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Domagalska M.
     
3.
11.45-13.15
Mgr I Naucz.2
Kształcenie literackie i językowe
dr hab. Gala-Milczarek B.
r.II gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Cieśla B.
Techniki reguły wpływu społecznego
gr. 2
dr Burska K./dr Olejniczak E./dr Cieśla B.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Domagalska M.
     
4.
13.30-15.00
r.III gr.1+r.III gr.2
Literatura powszechna (2)*
dr Kołodziej K.
  Techniki reguły wpływu społecznego
gr. 3
dr Burska K./dr Olejniczak E./dr Cieśla B.
Baśń romantyczna
prof. Szargot M.
     
5.
15.15-16.45
Niewierni...
dr Kołodziej K.
LOGOPEDIA   Mgr II Naucz.1
Dydaktyka przedmiotowa II (3)
prof. Szargot M.
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.57
Data publikacji: 2019-09-20
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja
mgr Bugaj E.
           
2.
10.00-11.30
rezerwacja
mgr Bugaj E.
r.I gr.3
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
dr Wierzbicka A.
GERMANISTYKA Seminarium magisterskie
I r.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
mgr Bugaj E.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Wierzbicka A.
r II gr.4
Praktyczna stylistyka
mgr Kujawiak A.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja
mgr Bugaj E.
GERMANISTYKA r.I gr.2
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
mgr Kujawiak A.
r.II gr.2
Praktyczna stylistyka
dr Gaze M.
     
5.
15.15-16.45
rezerwacja
mgr Bugaj E.
LOGOPEDIA ANGLISTYKA        
6.
17.00-18,30
rezerwacja
mgr Bugaj E.
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl