Wstęp, komentarz pod tytułem ...


SzkołaStudium Wychowania FizycznegoStudium Języków Obcych Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Sala PromotoraSzkołaaula A1aula A2aula A3
aula A4 0.1 23 32 0.01
0.14 0.40 1.01 1.03 1.17
1. 19 2.04 2.05 2.18 2. 21
2.44 2.49 2.54 2.57Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
r. II Edyt.1
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Petlak A.
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r.II.Naucz.3
Praktyka śródroczna I (1)
Opiekun
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
2.
10.00-11.30
        Mgr I Jęz.
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języków Obcych
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Repetytorium z jęz. obcego na poz. B2+*
mgr Krzemińska K.
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
Seminarium magisterskie (1)
Promotor
     
3.
11.45-13.15
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Seminarium dyplomowe (2)
Promotor
  Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Seminarium magisterskie (3)
Promotor
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A1
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A2
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A3
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego w* (3)
prof. Kudra B.
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A4
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok w* (1)
prof. Wichowa M.
     
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Literatura najnowsza w* (1)
dr Lachman M.
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Poetyka i retoryka w* (1)
dr hab.Karwowska M.
           
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Hist. lit. pol.: romantyzm w* (1)
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
r.II gr.1 r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Hist. lit. pol.: oświecenie w.*
dr hab.Kobrzycka A.
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Gramatyka opisowa języka polskiego w*(1)
prof. Kudra B.
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Leksykologia i leksykografia w*
dr hab. Pałuszyńska E.
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs w.* (2)
dr hab. Kowalska D.
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Dialektologia w*
dr hab. Sicińska K.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.1
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  rezerwacja
Logopedia
dr Poradecki M.
         
3.
11.45-13.15
  Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. czasopism*
dr Poradecki M., tydz. A
         
4.
13.30-15.00
  Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. reklam...
dr Poradecki M.
         
5.
15.15-16.45
r.II Edyt. 2
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Urbańska M., tydz. B
r. II Edyt.1
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Petlak A., tydz. A
rezerwacja
Logopedia
dr Poradecki M.
r. II Edyt.1
Komputerowy skład tekstu
dr Pawlata M.
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Krytyka tekstu ( teksty staropolskie)
dr Petlak A.
     
6.
17.00-18,30
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Redakcja tekstów pras. i internetowych*
dr Pawlata M.
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Redakcja techniczna*
dr Goławska K.
r.II Edyt. 2
Komputerowy skład tekstu
dr Pawlata M.
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...23
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      r.II gr.4
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
mgr Szumska K., tydz. A
     
3.
11.45-13.15
  rezerwacja
Germanistyka
rezerwacja
Logopedia
dr Wierzbicka A.
r.II gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr hab. Grochala -Woźniak B.
     
4.
13.30-15.00
      r.I gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr hab. Grochala -Woźniak B.
     
5.
15.15-16.45
      rezerwacja
Bibliologia
dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A.
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...32
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.II gr.3
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
dr Dakowicz P., tydz. A
     
2.
10.00-11.30
  r.II gr.3
Praktyczna stylistyka
dr Dembowska-Wosik I.
r.III gr.1
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
r.I gr.5
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
     
3.
11.45-13.15
  r.I gr.3
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Dembowska-Wosik I.
r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
r.I gr.3
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
     
4.
13.30-15.00
      r.I gr.4
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.01
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja
Logopedia
rezerwacja
Kulturoznawstwo
dr Pabiś-Orzeszyna M.
  Mgr I Lit. 2
Historia języka polskiego ćw.
prof. Umińska-Tytoń E.
     
2.
10.00-11.30
rezerwacja
Romanistyka
  rezerwacja
Logopedia
Mgr II Jęz.
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
     
3.
11.45-13.15
  rezerwacja
dr Gawron A.
  Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
Historia języka polskiego w
prof. Umińska-Tytoń E.
rezerwacja
Logopedia
dr Mielczarek M.
   
4.
13.30-15.00
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Hist. lit. pol.: Młoda Polska w*
prof.Mazan B.
r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. w*
prof.Bocheński T.
rezerwacja
Logopedia
mgr Wojtacka-Kacprzyk I.
Mgr I Lit. 1
Historia języka polskiego ćw.
prof. Umińska-Tytoń E.
rezerwacja
Logopedia
dr Mielczarek M.
   
5.
15.15-16.45
        rezerwacja
Logopedia
dr Mielczarek M.
   
6.
17.00-18,30
        rezerwacja
Logopedia
dr Mielczarek M.
   
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.14
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      rezerwacja
Kulturoznawstwo
mgr Adamczewska I.
rezerwacja
Kulturoznawstwo
dr Przybyszewska A.
   
3.
11.45-13.15
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
         
4.
13.30-15.00
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
         
5.
15.15-16.45
rezerwacja
Logopedia
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
       
6.
17.00-18,30
    rezerwacja
Kulturoznawstwo
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.40
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.5
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Płachcińska K.
           
2.
10.00-11.30
  r.III gr.1
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
rezerwacja
Logopedia
mgr Szurek M.
Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Wiśniewski J.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Wiśniewski J.
  r.III gr.3
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
     
4.
13.30-15.00
r.I gr.1
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Płachcińska K.
    r.III gr.2
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
     
5.
15.15-16.45
  rezerwacja
dr hab. Wiśniewski J.
doktoranci
         
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.01
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.II gr.2
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
Mgr I Lit. 1
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
  Seminarium magidterskie
I r.
dr hab. Fiszbak J.
     
3.
11.45-13.15
r.II gr.1
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
Mgr I Lit. 2
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
r.II gr.3
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kobrzycka A.
     
4.
13.30-15.00
    r.II gr.4
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.03
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L.
      rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
2.
10.00-11.30
  r.I gr.3
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Ignaczak L.
  r.III gr.1+r.III gr.2
Literatura powszechna (2)*
dr Ignaczak L.
  rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Logopedia
dr Kępa R.
r.I gr.1
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Mgr I Jęz.
Historia języka polskiego ćw.
prof. Woźniak E.
r.I gr.5
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Burska K.
  rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
4.
13.30-15.00
  Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
Sentymentalizm i klasycyzm...*
dr Ignaczak L.
Mgr I Jęz.
Językoznawstwo ogólne
prof. Woźniak E.
r.I gr.5
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Dembowska-Wosik I.
  rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
5.
15.15-16.45
      r. II JPJO
Metodyka nauczania jpjo 1
dr Dembowska-Wosik I.
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
6.
17.00-18,30
r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r.II.Naucz.3
Psychoped. etapów edukacyjnych I (1)
dr Miksza M.
      rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
7.
18.45-20.15
        rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
.....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.17
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.2
Język angielski I

mgr Conio M.
r.II gr.4
Praktyczna stylistyka
dr Karasek M.
    r.II gr.1
Język angielski II

mgr Conio M.
   
2.
10.00-11.30
r.II gr.1
Język angielski I

mgr Conio M.
r.I gr.1
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Karasek M.
Mgr II Lit. 1
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
rezerwacja
Kulturoznawstwo
prof. Płuciennik J.
r.II gr.2
Język angielski II

mgr Conio M.
   
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2
Literatura najnowsza ćw.* (1)
dr Lachman M.
r.I gr.2
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Karasek M.
Mgr II Lit. 2
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
r.II gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Różycka I.
rezerwacja
Logopedia
mgr Conio M.
   
4.
13.30-15.00
r.I gr.3+r.I gr.4
Literatura najnowsza ćw.* (1)
dr Lachman M.
  Mgr II Jęz.
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
Mgr I Jęz.
Konteksty literatury epok dawnych
dr Ignaczak L./prof. Kuran M.
     
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo
dr Karasek M.
  r. II Komunikowanie
Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego
dr Burska K.
     
6.
17.00-18,30
  r. II JPJO
Nauczanie sprawności językowych
dr Biernacka M.
Der geniale Pole
dr Goławska K.
r. II Komunikowanie
Sztuka negocjowania
mgr Nowakowska M.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1. 19
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.2
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.3
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Mgr II Jęz.
Najnowsza literatura światowa *
dr Ignaczak L., tydz. A
Mgr II Jęz.
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L., tydz. B
     
2.
10.00-11.30
  rezerwacja
UTW
dr Różycka I.
r.I gr.4
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
r.I gr.5
Literatura najnowsza ćw.* (1)
mgr Wiśniewska-Grabarczyk A, tydz. A.
   
3.
11.45-13.15
r.II gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Różycka I.
r.II gr.4
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
dr hab. Pietrzak M.
r.I gr.5
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Mazan B.
     
4.
13.30-15.00
      r.III gr.3
Literatura powszechna (2)*
dr Kołodziej K., tydz. A
     
5.
15.15-16.45
  rezerwacja
UTW
dr Dakowicz P.
  Literatura Łodzi. Hit czy kit
dr Kołodziej K.
     
6.
17.00-18,30
  Chopin, romantycy i współcześni
dr Dakowicz P.
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.04
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.1
Teoria literatury
dr Gawron A.
r.II gr.2
Teoria literatury
dr Gawron A.
         
2.
10.00-11.30
r.II gr.3
Teoria literatury
dr Gawron A.
r.II gr.4
Teoria literatury
dr Gawron A.
  r.I gr.4
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Płachcińska K.
     
3.
11.45-13.15
r.III gr.2
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Kołodziej K.
Mgr I Jęz.
Współczesne analizy dyskursu
dr hab. Pałuszyńska E./dr Różycka I.
r.II gr.4
Dialektologia ćw.
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kuran M.
     
4.
13.30-15.00
r.III gr.3
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Kołodziej K.
Mgr I Jęz.
Metodologia badań językoznawczych
prof. Woźniak E.
r.II gr.3
Dialektologia ćw.
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
       
5.
15.15-16.45
Mgr II Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotu II (3)
dr hab. Mazurkiewicz A.
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Granice modernizacji języka...
prof. Zarębski R.
Mgr II Naucz. 3
Dydaktyka przedmiotu II (3)
dr Gajak-Toczek M.
r.II.Naucz.1
Dydaktyka przedmiotu I (1)
dr hab. Fiszbak J.
     
6.
17.00-18,30
Mgr II Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotu II (3)
dr hab. Mazurkiewicz A.
  Mgr I Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotu II (1)
dr Gajak-Toczek M.
Tajemnice dziecięcej lektury
dr hab. Fiszbak J.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.05
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
Mgr I Lit. 2
Europejskość i swojskość lit. pol.
prof. Kuran M.
r.II gr.2
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Kowalska D.
  Seminarium magidterskie
I r.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
3.
11.45-13.15
Mgr I Lit. 1
Europejskość i swojskość lit. pol.
prof. Kuran M.
r.II gr.3
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Kowalska D.
r.I gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Olejniczak E.
r.III gr.1
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
4.
13.30-15.00
    r.I gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Olejniczak E.
Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Konteksty lit. przełomu XIX/XX w.*
prof. Samborska-Kukuć D.
     
5.
15.15-16.45
r.II.Naucz.2
Dydaktyka przedmiotu I (1)
dr Gala-Milczarek B.
    Przemiany powieści kryminalnej
dr hab. Mazurkiewicz A.
     
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotu II (1)
dr Gala-Milczarek B.
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.18
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.2
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
r.I gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Biernacka M.
         
2.
10.00-11.30
  r.I gr.4
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Biernacka M.
r.I gr.1
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr hab.Domagalska M.
Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Grochala-Woźniak B.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.4
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Biernacka M.
r.I gr.2
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr hab.Domagalska M.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Pałuszyńska
     
4.
13.30-15.00
r.I gr.5
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
rezerwacja
dr Burska K.
rezerwacja
Logopedia
mgr Conio M.
r.III gr.1
Kultura języka polskiego
dr Cieśla B.
     
5.
15.15-16.45
r.II.Naucz.3
Dydaktyka przedmiotu I (1)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
r. II Komunikowanie
Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)
dr Różycka I.
  Warsztaty interpunkcyjne
dr Cieśla B.
     
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 3
Dydaktyka przedmiotu II (1)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
    Lingwistyka tekstu
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2. 21
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
prof. Kudra B.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr Kaczor-Scheitler K.
  Seminarium magisterskie
II r.
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.44
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  rezerwacja
Logopedia
  Seminarium magidterskie
I r.
dr hab. Zarębski R.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr Wierzbicka A.
r.II gr.2
Praktyczna stylistyka
dr Rudziński G.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kowalska D.
     
4.
13.30-15.00
r.III gr.2
Kultura języka polskiego
dr Olejniczak E.
rezerwacja
Logopedia
r.II gr.1
Praktyczna stylistyka
dr Rudziński G.
       
5.
15.15-16.45
r. II Komunikowanie
Język i tekst w środkach masowego przekazu
dr Olejniczak E.
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.49
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr I Lit. 2
Rozwój teorii literatury...
dr hab.Karwowska M.
  r.I gr.3
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Wichowa M.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
prof. Woźniak E.
r.II gr.1
Dialektologia ćw.
dr hab. Sicińska K.
r.II gr.1
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
dr hab. Sicińska K.
     
4.
13.30-15.00
    r.II gr.2
Dialektologia ćw.
dr hab. Sicińska K.
r.I gr.1
Podstawy analizy dzieła literackiego
prof. Płachcińska K.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.54
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.III gr.3
Kultura języka polskiego
dr Burska K.
  Seminarium magisterskie
I r.
prof. Bocheński T.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Karwowska M.
Mgr II Lit. 1
Pragmalingwistyka
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Bocheński T.
     
4.
13.30-15.00
Mgr I Lit. 1
Rozwój teorii literatury...
dr hab.Karwowska M.
  Mgr II Lit. 2
Pragmalingwistyka
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.57
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.1
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.2
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.II gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Cieśla B.
     
2.
10.00-11.30
  r.I gr.2
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.3
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.II gr.1+r.II gr.2
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Domagalska M.
r.I gr.4
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
4.
13.30-15.00
  rezerwacja
Logopedia
r.I gr.5
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
       
5.
15.15-16.45
      rezerwacja
prof. Zarzycka G.
     
6.
17.00-18,30
      r. II JPJO
Kultura, lit. i wiedza o Polsce w naucz.jpjo
prof. Zarzycka G.
     
7.
18.45-20.15
      rezerwacja
prof. Zarzycka G.
    .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl