Wstęp, komentarz pod tytułem ...


SzkołaStudium Wychowania FizycznegoStudium Wychowania Fizycznego*Studium Języków Obcych Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Sala PromotoraSala Promotora*aula A1aula A2aula A3
aula A4 0.1 23 0.01 0.14
1.01 1.03 1.17 1. 19 2.04
2.05 2.18 2. 21 2.44 2.49
2.54 2.57


Szkoła
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        Mgr I Jęz.
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego*
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF**
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języków Obcych
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr II Jęz.
Repetytorium z jęz. obcego na poz. B2+*
mgr Krzemińska K.
         
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Mgr I Jęz.
Seminarium magisterskie (1)
Promotor
     
3.
11.45-13.15
  r.III gr.1+r.III gr.2
Seminarium dyplomowe (2)
Promotor
  Mgr II Jęz.
Seminarium magisterskie (3)
Promotor
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora*
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
Seminarium magisterskie (1)
Promotor**
     
3.
11.45-13.15
      Mgr II Lit.
Seminarium magisterskie (3)
Promotor*
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A1
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Leksykologia i leksykografia w*
prof. Pałuszyńska E., tydz. A
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A2
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs w.* (2)
prof. Kowalska D., tydz. A
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A3
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A4
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Literatura najnowsza w* (1)
dr Lachman M., tydz. A
.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok w* (1)
prof. Kuran M., tydz. B
  r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Poetyka i retoryka w* (1)
prof. Morawiec A., tydz. A
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Gramatyka opisowa języka polskiego w*(1)
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E., tydz. B
  r.II.Naucz.
Psychoped. etapów edukacyjnych I (1) w
dr Marcinkowska- Bachlińska M.
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.1
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    r. II Edyt. 1
Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
RUSYCYSTYKA
dr Petlak A.
     
2.
10.00-11.30
LOGOPEDIA Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. reklam...
dr Poradecki M.
r. II Edyt. 2
Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
RUSYCYSTYKA
dr Petlak A.
     
3.
11.45-13.15
LOGOPEDIA Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. czasopism*
dr Poradecki M., tydz. A
LOGOPEDIA
tydz. B
LOGOPEDIA RUSYCYSTYKA
dr Petlak A.
     
4.
13.30-15.00
LOGOPEDIA LOGOPEDIA          
5.
15.15-16.45
r. II Edyt. 1
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Urbańska M., tydz. A
r. II Edyt. 1
Krytyka tekstu ( teksty staropolskie)*
dr Petlak A., tydz. B
  r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Redakcja tekstów pras. i internetowych*
dr Pawlata M.
       
6.
17.00-18,30
r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Granice modernizacji języka...
prof. Umińska-Tytoń E.
LOGOPEDIA LOGOPEDIA        
7.
18.45-20.15
r. II Edyt. 2
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Urbańska M., tydz. A
r. II Edyt. 2
Krytyka tekstu ( teksty staropolskie)*
dr Petlak A., tydz. B
r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Redakcja techniczna*
dr Goławska K.
        .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...23
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.3
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A.
           
2.
10.00-11.30
  r.III gr.2
Kultura języka polskiego
dr Cieśla B.
Zagadka (nie) istnienia
gr. 2
dr Badowska K.
r.III gr.1
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.4
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A.
r.II gr.3
Teoria literatury
prof.Karwowska M.
Rezerwacja 24.10
dr Mieszek M.
r.III gr.1
Kultura języka polskiego
dr Burska K.
     
4.
13.30-15.00
FILOLOGIA GERMAŃSKA r.II gr.2
Teoria literatury
prof.Karwowska M.
Mgr II Lit.
Konteksty lit. przełomu XIX/XX
dr Badowska K.
r.III gr.1
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Badowska K.
     
5.
15.15-16.45
FILOLOGIA GERMAŃSKA Zajęcia ogólnowydziałowe
Damą być
dr Pawłowska-Kościelniak A.
Zagadka (nie) istnienia...
dr Badowska K.
Angelologia i dal
prof. Samborska-Kukuć D.
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.01
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja 12.11, 17.12
dr hab. Grochala - Woźniak B.
LOGOPEDIA KULTUROZNAWSTWO rezerwacja 25.10
LOGOPEDIA
  LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
2.
10.00-11.30
rezerwacja 22.10
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Mgr I Jęz.
Historia języka polskiego w
prof. Umińska-Tytoń E.
Mgr I Lit.
Historia języka polskiego w
prof. Umińska-Tytoń E.
NEOFILOLODZY FILOLOGIA HISZPAŃSKA   LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
3.
11.45-13.15
Mgr I Jęz.
Konteksty literatury epok dawnych
dr Ignaczak L./prof. Kuran M.
r.II gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr hab. Grochala -Woźniak B.
r.I gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Biernacka M.
BIBLIOTEKOZNAWSTWO   LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
4.
13.30-15.00
Mgr I Lit. 1
Europejskość i swojskość lit. pol.
prof. Kuran M.
r.III gr.1+r.III gr.2
Hist. lit. pol.: Młoda Polska w*
prof.Mazan B., tydz. A
r.III gr.1+r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. w*
prof.Bocheński T., tydz. B
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Hist. lit. pol.: oświecenie w.*
dr hab.Kobrzycka A., tydz. A
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Hist. lit. pol.: romantyzm w* (1)
prof. Berkan-Jabłońska M., tydz. B
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego w* (3)
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E., tydz. A
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
Dialektologia w*
prof. Jaros I., tydz. B
  LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo
dr Karasek M.
Zajęcia ogólnowydziałowe
Skąd się wziął kryminał?
prof. Berkan-Jabłońska M.
POLONISTYKA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
6.
17.00-18,30
rezerwacja 29.10
dr Burska K.
  LOGOPEDIA   LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA
7.
18.45-20.15
  NEOFILOLODZY     LOGOPEDIA PODYPLOMOWA LOGOPEDIA PODYPLOMOWA .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.14
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.1
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.4
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
  KULTUROZNAWSTWO    
2.
10.00-11.30
RUSYCYSTYKA
dr Petlak A.
r.I gr.2
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
  BIBLIOTEKOZNAWSTWO      
3.
11.45-13.15
  r.I gr.3
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.5
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
KULTUROZNAWSTWO      
4.
13.30-15.00
LOGOPEDIA LOGOPEDIA
tydz. B
  KULTUROZNAWSTWO KULTUROZNAWSTWO    
5.
15.15-16.45
KULTUROZNAWSTWO     KULTUROZNAWSTWO KULTUROZNAWSTWO    
6.
17.00-18,30
KULTUROZNAWSTWO KULTUROZNAWSTWO KULTUROZNAWSTWO KULTUROZNAWSTWO      
7.
18.45-20.15
  KULTUROZNAWSTWO KULTUROZNAWSTWO       .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.01
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.II gr.1
Praktyczna stylistyka
dr Karasek M.
  r.I gr.3
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.1
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Raźny J.
   
2.
10.00-11.30
Mgr I Jęz.
Historia języka polskiego ćw.
dr Gajda A.
r.I gr.4
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Karasek M.
  r.I gr.2
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.5
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Raźny J.
   
3.
11.45-13.15
Mgr I Lit. 1
Historia języka polskiego ćw.
dr Gajda A.
r.I gr.5
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Biernacka M.
ANGLISTYKA
dr Witczak-Plisiecka
r.I gr.4
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
     
4.
13.30-15.00
Mgr I Lit. 2
Historia języka polskiego ćw.
dr Gajda A.
r.II gr.3
Praktyczna stylistyka
dr Karasek M.
  r.III gr.2
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
5.
15.15-16.45
Mgr I Naucz. pocz.
Dydaktyka przedmiotowa I (1)
dr hab. Fiszbak J.
Zajęcia ogólnowydziałowe
Chodź, opowiem Ci bajeczkę
dr Mieszek M.
         
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. pocz.
Praktyka śródroczna I (1)*
mgr Wdowińska M.
r. II JPJO
Nauczanie sprawności językowych
dr Biernacka M.
r.II.Naucz.
Dydaktyka przedmiotu I (1)
dr hab. Gala-Milczarek B.
       
7.
18.45-20.15
    r.II.Naucz.
Praktyka śródroczna I (1)*
dr hab. Gala-Milczarek B.
      .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.03
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
Mgr I Lit. 2
Europejskość i swojskość lit. pol.
prof. Kuran M.
r.I gr.3
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Gaze M.
rezerwacja 31.10, 28.11,5.12
dr hab. Grochala-Woźniak B.
       
2.
10.00-11.30
Mgr I Lit.
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L., tydz. A
Mgr I Lit.
Sentymentalizm i klasycyzm...*
dr Ignaczak L., tydz. B
NEOFILOLODZY   Mgr II Jęz.
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
     
3.
11.45-13.15
r.II gr.1+r.II gr.2
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
prof. Berkan-Jabłońska M.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Pawlata M.
Mgr II Jęz.
Najnowsza literatura światowa *
dr Ignaczak L., tydz. A
Mgr II Jęz.
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L, tydz. B
r.I gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr hab. Grochala -Woźniak B.
     
4.
13.30-15.00
LOGOPEDIA
mgr Conio M.
Mgr I Jęz.
Współczesne analizy dyskursu
dr hab. Pałuszyńska E./dr Różycka I.
r.III gr.2
Literatura powszechna (2)*
dr Raźny J., tydz. A
Mgr I Lit. 2
Sentymentalizm i klasycyzm...*
dr Raźny J, tydz. B
Mgr II Jęz.
Literatura w nawiązaniu (2)*w
prof. Bocheński T./prof. Kuran M./ dr hab. Wiśniew
Językowy obraz świata
prof. Melnyk J.
   
5.
15.15-16.45
  Zajęcia ogólnouczelniane
Literatura piękna wobec Biblii
dr hab. Mazan- Mazurkiewicz A.
  NEOFILOLODZY Językowy obraz świata
prof. Melnyk J.
   
6.
17.00-18,30
  Fundamenty kultury śródziemnomorskiej
dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A.
Zajęcia ogólnouczelniane
Wprowadzenie do badań nad literaturą i kulturą popularną
dr hab. Mazurkiewicz A.
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.17
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.II gr.2
Język angielski I

mgr Conio M.
  rezerwacja 25.10
prof. Kuran M.
r.II gr.1
Język angielski I

mgr Conio M.
   
2.
10.00-11.30
r.II gr.3
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
dr hab. Wiśniewski J., tydz. A
r.II gr.3
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Woźniak E.
Mgr II Jęz.
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
LOGOPEDIA      
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2
Literatura najnowsza ćw.* (1)
dr Lachman M.
Mgr I Jęz.
Językoznawstwo ogólne
prof. Woźniak E.
Mgr II Lit.
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
r.II gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Różycka I.
LOGOPEDIA    
4.
13.30-15.00
r.I gr.3+r.I gr.4
Literatura najnowsza ćw.* (1)
dr Lachman M.
  r.I gr.5
Literatura najnowsza ćw.* (1)
dr Lachman M., tydz. A
Mgr I Jęz.
Metodologia badań językoznawczych
prof. Woźniak E./dr hab. Pietrzak./prof. Kowalska
r.II gr.3
Język angielski I

mgr Conio M.
   
5.
15.15-16.45
r.II gr.2
Język angielski II

mgr Conio M.
Zajęcia ogólnowydziałowe
Improwizacja w prozie współczesnej
prof. Bocheński T.
Bohumil Hrabal
dr Dakowicz P.
r. II Komunikowanie
Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)
dr Różycka I.
     
6.
17.00-18,30
      r. II Komunikowanie
Język i tekst w środkach masowego przekazu
dr Olejniczak E.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1. 19
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.III gr.1
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
dr Dakowicz P.
     
2.
10.00-11.30
r.II gr.1
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
UTW
dr Różycka I.
  r.III gr.2
Współczesne zjawiska kultury
dr Dakowicz P.
     
3.
11.45-13.15
r.II gr.3
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
r.II gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Cieśla B.
r.III gr.1
Literatura powszechna (2)*
dr Raźny J., tydz. A
r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
dr Dakowicz P.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.2
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
r.I gr.1
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Biernacka M.
  Mgr I Lit. 1
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
     
5.
15.15-16.45
Retoryka jako sztuka perswazji
dr Gajda A.
Dramat modernistyczny
dr Kołodziej K.
r.II.Naucz.
Psychoped. etapów edukacyjnych I (1) ćw.
dr Marcinkowska- Bachlińska M.
Gatunki dziennikarskie
dr Olejniczak E.
     
6.
17.00-18,30
  Warsztaty interpunkcyjne
dr Cieśla B.
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.04
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.II gr.2
Praktyczna stylistyka
dr Rudziński G.
r.II gr.1
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Pietrzak M.
  Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Domagalska M.
     
3.
11.45-13.15
Mgr I Lit. 2
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L., tydz. B
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Dembowska-Wosik I.
r.I gr.2
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Samborska-Kukuć D.
UTW    
4.
13.30-15.00
r.I gr.2
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
r.I gr.2
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Dembowska-Wosik I.
r.I gr.4
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
Zajęcia ogólnowydziałowe
Kaci i ofiary
dr hab. Domagalska M.
     
5.
15.15-16.45
r. II Edyt.
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Urbańska M., tydz. A
NEOFILOLODZY   Gry i zabawy językowe
dr Burska K.
     
6.
17.00-18,30
  r. II Komunikowanie
Sztuka negocjowania
mgr Nowakowska M.
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.05
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.1
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
           
2.
10.00-11.30
rezerwacja
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.5
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr hab.Domagalska M.
  Seminarium magisterskie
I r.
prof. Mazan-Mazurkiewicz A.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.5
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.1
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr hab.Domagalska M.
FILOLOGIA HISZPAŃSKA r.II gr.2
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Kowalska D.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.1
Teoria literatury
prof.Karwowska M.
r.I gr.3
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr hab.Domagalska M.
LOGOPEDIA NEOFILOLODZY      
5.
15.15-16.45
Mgr I Naucz.1 kont.
Dydaktyka przedmiotu II (1)
dr hab. Gajak-Toczek M.
r. II Komunikowanie
Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego
dr Burska K.
  Język w przeszłości, przeszłość w języku
prof. Kowalska D.
     
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz.1 kont.
Praktyka śródroczna II (1)*
prof. Szargot M.
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.18
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.5
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Wierzbicka A.
         
2.
10.00-11.30
  LOGOPEDIA FILOLOGIA ROMAŃSKA Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Jachimowska K.
     
3.
11.45-13.15
FILOLOGIA ROMAŃSKA Seminarium dyplomowe
III r.
dr Wierzbicka A.
FILOLOGIA ROMAŃSKA        
4.
13.30-15.00
FILOLOGIA ROMAŃSKA r.I gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Wierzbicka A.
FILOLOGIA ROMAŃSKA Dziennikarstwo
dr Różycka I.
     
5.
15.15-16.45
Przemiany powieści kryminalnej
dr hab. Mazurkiewicz A.
    r. II JPJO
Metodyka nauczania jpjo 1
dr Dembowska-Wosik I.
     
6.
17.00-18,30
      r. II JPJO
Kultura, lit. i wiedza o Polsce w naucz.jpjo
dr Rudziński G.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2. 21
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  DOKTORANCI
prof. Morawiec A.
  Rezerwacja 25.10
dr Mieszek M.
     
3.
11.45-13.15
NEOFILOLODZY NEOFILOLODZY. Mgr I Lit. 2
Rozwój teorii literatury...
prof. Morawiec A.
KULTUROZNAWSTWO
     
4.
13.30-15.00
  Doktoranci
prof. Samborska-Kukuć D.
Mgr I Lit. 1
Rozwój teorii literatury...
prof. Morawiec A.
       
5.
15.15-16.45
KULTUROZNAWSTWO            
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.44
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja 19.11
Ewa Bugaj
Warsztaty
           
2.
10.00-11.30
rezerwacja 19.11
Ewa Bugaj
Warsztaty
r.II gr.2
Dialektologia ćw.
prof. Sicińska K.
LOGOPEDIA Seminarium magisterskie
I r.
prof. Woźniak E.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja 19.11
Ewa Bugaj
Warsztaty
DOKTORANCI
dr hab. Wiśniewski J.
LOGOPEDIA Seminarium magisterskie
II r.
prof. Umińska-Tytoń E.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja 19.11
Ewa Bugaj
Warsztaty
Rezerwacja
dr hab. Gajak-Toczek M.
r.II gr.1
Dialektologia ćw.
prof. Sicińska K.
Rezerwacja
dr Wierzbicka A.
Mgr I Lit. 2
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
     
5.
15.15-16.45
    Rezerwacja
dr Wierzbicka A.
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.49
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.3
Dialektologia ćw.
mgr Bieniek J.
           
2.
10.00-11.30
Doktoranci
dr hab. Mazurkiewicz A.
r.I gr.3
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
dr Mieszek M.
LOGOPEDIA Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Grochala-Woźniak B
     
3.
11.45-13.15
Mgr II Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotu II (3)
prof. Szargot M.
r.I gr.4
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
dr Mieszek M.
LOGOPEDIA        
4.
13.30-15.00
Mgr II Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotu II (3)
dr hab. Gajak-Toczek M.
FILOLOGIA HISZPAŃSKA   rezerwacja 25.10
prof. Pietrzak M.
     
5.
15.15-16.45
Mgr I Naucz.2 kont.
Dydaktyka przedmiotu II (1)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
  Rezerwacja
dr Wierzbicka A.
Miłość w czasach romantyzmu
prof. Szargot M.
     
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz.2 kont.
Praktyka śródroczna II (1)*
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.54
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
RUSYCYSTYKA r.I gr.1
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
dr Kuranowa M.
  Mgr II Lit.
Pragmalingwistyka
dr Olejniczak E.
     
3.
11.45-13.15
ANGLISTYKA r.I gr.2
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
dr Kuranowa M.
ANGLISTYKA r.I gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Olejniczak E.
     
4.
13.30-15.00
NEOFILOLODZY r.I gr.5
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
dr Kuranowa M.
  ANGLISTYKA Rezerwacja
dr Wierzbicka A.
   
5.
15.15-16.45
    Rezerwacja
dr Wierzbicka A.
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.57
Data publikacji: 2018-10-24
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
ANGLISTYKA LOGOPEDIA ANGLISTYKA Seminarium magisterskie
I r.
prof. Mazurkiewicz A.
     
3.
11.45-13.15
ANGLISTYKA LOGOPEDIA ANGLISTYKA ANGLISTYKA      
4.
13.30-15.00
ANGLISTYKA LOGOPEDIA   ANGLISTYKA      
5.
15.15-16.45
LOGOPEDIA
dr Gaze M.
Doktoranci
dr hab. Kobrzycka A.
         
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl