Wstęp, komentarz pod tytułem ...


on-lineon-lineon-lineon-lineon-line
Szkoła.Szkoła*SzkołaStudium Wychowania FizycznegoStudium Wychowania Fizycznego*
Studium Języków Obcych Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.Sala PromotoraSala Promotora*aula A1
aula A2aula A3aula A4 0.1 0.2
27 0.01 0.02 1.03 1.04
1.17 1.19 2.04 2.05 2.18
2.21 2.33 2.44 2.49 2.54Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r II gr.4
Wiedza o współczesnym języku polskim (składnia) ćw
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
Mgr I gr.1
Kultura literacka epok dawnych na tle europejskim
prof. Kuran M.
r.III gr.3
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4+r.II gr.5
Literatura polska epok dawnych 2 w.
prof. Kuran M.
     
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Podstawy wiedzy o mediach w
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E./prof. Grochala B.
r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3+r.III gr.4
Hist. lit. pol.: Młoda Polska w*
prof. Samborska-Kukuć D.
r.I gr.1
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Nowakowska M.M
r.I gr.5
Podstawy warsztatu językoznawczego*
dr Rudziński G.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... w
prof.Bocheński T.
r.I gr.5
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Gajda A.
r.I gr.2
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Nowakowska M.M
r.I gr.1+r.I gr.2
Podstawy warsztatu językoznawczego*
mgr Kaźmierczak P.
     
4.
13.30-15.00
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Wiedza o współczesnym języku polskim - fonetyka w*
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
r.I gr.3
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Gaze M.
r.I gr.1
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
prof. Berkan-Jabłońska M.
r.I gr.3+r.I gr.4
Podstawy warsztatu językoznawczego*
dr Rudziński G.
     
5.
15.15-16.45
r. II Edyt. 1+r. II Edyt. 2
Typografia*
dr Pawlata M.
r. II JPJO
Nauczanie sprawności językowych
dr Dembowska-Wosik I.
r.II Naucz.3
Kształcenie sprawności językowych
dr hab. Gala-Milczarek B.
r.II.Naucz.1+r.II Naucz.2+r.II Naucz.3
Podstawy pedagogiki
dr Celińska-Mitał D.
     
6.
17.00-18,30
r.II.Naucz.1+r.II Naucz.2+r.II Naucz.3
Podstawy psychologii dla nauczycieli w
dr Iwańska M.
r. II JPJO
Kultura, lit. i wiedza o Polsce w naucz.jpjo
prof. Zarzycka G.
r.II Naucz.2
Kształcenie sprawności językowych
dr hab. Gala-Milczarek B.
r. II Komunikowanie
Sztuka negocjowania
dr Wierzbicka A.
     
7.
18.45-20.15
r.II.Naucz.1+r.II Naucz.2+r.II Naucz.3
Psychologia w praktyce szkolnej
dr Iwańska M.
          .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.1+r.II gr.2
Język angielski I

mgr Conio M.
r.I gr.4
Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
dr Gaze M.
  Mgr I gr. 2
Dziewiętnastowieczne zjawiska kulturowe: romantyzm
prof. Berkan-Jabłońska M.
     
2.
10.00-11.30
r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3+r.III gr.4
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. w*
prof.Bocheński T.
r.I gr.2
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.2
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Domagalska M.
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4+r.II gr.5
Literatura polska XX w.: lit. po 1945 r. 1 w
prof.Bocheński T.
     
3.
11.45-13.15
r.II gr.2
Terytorialne odmiany polszczyzny
prof. Sicińska K.
r.II gr.1
Literatura polska epok dawnych 2 ćw.
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.1
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Domagalska M.
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4+r.II gr.5
Wiedza o współczesnym języku polskim (składnia) w
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.1+r.II gr.2
Kultura języka polskiego 1*
mgr Kujawiak A.
r.I gr.5
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
r.I gr.2
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr hab. Wiśniewski J.
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r II gr.4+r.II gr.5
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny w*
prof. Kowalska D.
     
5.
15.15-16.45
r. II JPJO
Metodyka nauczania jpjo 1
dr Nowakowska M.M
r. II Komunikowanie
Język i tekst w środkach masowego przekazu
mgr Kacperska B.
r.II Publicystyka
Sztuka argumentacji
prof.Karwowska M.
r.II gr.1+r.II gr.2
Język angielski II

mgr Conio M.
     
6.
17.00-18,30
Mgr II JPJO
Trudne miejsca w polszczyźnie
dr Nowakowska M.M
r. II Komunikowanie
Kreatywność językowa
dr Olejniczak E.
r.II Publicystyka
Warsztaty pisania 1
prof.Bocheński T.
r.II gr.3+r II gr.4
Język angielski II

mgr Conio M.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      Mgr II gr. 2
Opracowanie językowe tekstów naukowych
dr Dembowska-Wosik I.
     
2.
10.00-11.30
r.II gr.3+r II gr.4
Kultura języka polskiego 1*
dr Cieśla B.
r.II gr.1
Terytorialne odmiany polszczyzny
prof. Jaros I.
r.I gr.4
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
Mgr II gr. 1
Opracowanie językowe tekstów naukowych
dr Dembowska-Wosik I.
     
3.
11.45-13.15
r II gr.4
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny ćw.
dr Gajda A.
r.II gr.3
Terytorialne odmiany polszczyzny
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
r.I gr.3
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr Kołodziej K.
r.I gr.3
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.3
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny ćw.
dr Gajda A.
r.II gr.3
Literatura polska epok dawnych 2 ćw.
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.3
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Domagalska M.
r.III gr.1
Kultura języka polskiego
dr Olejniczak E.
     
5.
15.15-16.45
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Historia Polski
dr hab. prof. UŁ Lemann N.
  Mgr I Naucz.
Kształcenie literackie i językowe
dr hab. Gajak-Toczek M.
Mgr II JPJO
Kształcenie językowe osób z doświadczeniem migracj
dr Dembowska-Wosik I.
     
6.
17.00-18,30
    Mgr II Naucz.
Konteksty edukacji polonistycznej w szkole śr.
dr Wierzbicka A.
Mgr II JPJO
Nauczanie języka specjalistycznego
dr Gaze M.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.II gr.3+r II gr.4
Język angielski I

mgr Conio M.
         
2.
10.00-11.30
r.II gr.5
Terytorialne odmiany polszczyzny
mgr Sroka J.
r.II gr.3
Wiedza o współczesnym języku polskim (składnia) ćw
dr Olejniczak E.
Mgr I gr.1
Aksjologia lingwistyczna
dr Burska K.
r.I gr.1
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
     
3.
11.45-13.15
r.II gr.5
Literatura polska epok dawnych 2 ćw.
dr Kuranowa M.
r.II gr.2
Wiedza o współczesnym języku polskim (składnia) ćw
prof. Grochala -Woźniak B.
r.I gr.4
Poetyka i retoryka ćw.
dr Badowska K.
r.III gr.1+r.III gr.2
Literatura powszechna (2)*
dr Kołodziej K.
     
4.
13.30-15.00
r II gr.4
Literatura polska epok dawnych 2 ćw.
dr Kuranowa M.
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Najnowsze zjawiska kultury*
prof. Cieślak T.
r.I gr.4
Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego
dr Kuranowa M.
r.III gr.2
Współczesne zjawiska kultury
dr Ignaczak L.
     
5.
15.15-16.45
r.II.Naucz.1
Kształcenie sprawności językowych
dr hab. Gala-Milczarek B.
  Mgr II Komunikacja
Gatunki i formy wypowiedzi internetowych
mgr Kacperska B.
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr II gr. 1+Mgr II gr. 2
Repetytorium z jęz. obcego na poz. B2+*
mgr Krzemińska K.
         
2.
10.00-11.30
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Rozwój literatury od starożytności po współcz. E 1
prof. Morawiec A.
r II gr.4
Terytorialne odmiany polszczyzny
mgr Bieniek J.
r.III gr.2
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Badowska K.
r.III gr.4
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Kołodziej K.
     
3.
11.45-13.15
r.II gr.1
Wiedza o współczesnym języku polskim (składnia) ćw
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
  r.I gr.5
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.III gr.4
Literatura powszechna (2)*
dr Ignaczak L.
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.5
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny ćw.
prof. Sicińska K.
r.II gr.1+r.II gr.2
Literatura polska XX w.: lit. po 1945 r.1 ćw.*
prof. Morawiec A.
r.II gr.2
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny ćw.
prof. Kowalska D.
r.III gr.3
Literatura powszechna (2)*
dr Kołodziej K.
     
5.
15.15-16.45
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Historia filozofii
prof. Gensler M.
  r.II.Naucz.1
Emisja głosu - z sem. 2
prof. Fiszbak J.
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
Mgr II gr. 1
Kultura literacka XIX wieku na tle europejskim
dr Badowska K.
Mgr I gr.1
Dziewiętnastowieczne zjawiska kulturowe: romantyzm
dr hab. Wiśniewski J.
r.III gr.3
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Kołodziej K.
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Seminarium magisterskie
Promotor*
     
3.
11.45-13.15
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Lingwistyka tekstu E 2
prof. Pietrzak M.
r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3+r.III gr.4
Seminarium dyplomowe (2)
Promotor
r.II gr.1
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny ćw.
prof. Kowalska D.
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Metodologia badań językoznawczych E 1
prof. Woźniak E./prof. Pietrzak./prof. Kowalska
     
4.
13.30-15.00
r.III gr.1
Współczesne zjawiska kultury
dr Ignaczak L.
  r.II gr.3+r II gr.4
Literatura polska XX w.: lit. po 1945 r.1 ćw.*
prof.Bocheński T.
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Współczesne teorie socjologiczne...w
dr Lachman M./prof. Pałuszyńska E./Szkudlarek E.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
Mgr II gr. 2
Kultura literacka XX i XXI wieku
dr Lachman M.
Mgr I gr. 2
Kultura literacka epok dawnych na tle europejskim
prof. Kuran M.
r.III gr.4
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
       
3.
11.45-13.15
Mgr II gr. 1
Kultura literacka XX i XXI wieku
dr Lachman M.
Mgr I gr.1
Lingwistyka kulturowa
prof. Zarzycka G.
r.II gr.2
Literatura polska epok dawnych 2 ćw.
dr Kuranowa M.
r.I gr.5
Język łaciński
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
     
4.
13.30-15.00
Mgr I gr.1+Mgr I gr. 2
Literatura popularna w kontekstach kulturowych E 2
prof. Mazurkiewicz A.
Mgr II gr. 1+Mgr II gr. 2
Nazwy własne - teoria i praktyka E 5
prof. Umińska-Tytoń E.
r.II gr.5
Kultura języka polskiego 1*
mgr Kujawiak A.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr II gr. 1+Mgr II gr. 2
Historia języka polskiego w
prof. Umińska-Tytoń E.
r.III gr.1
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
dr Dakowicz P.
       
3.
11.45-13.15
Mgr II gr. 2
Kultura literacka XIX wieku na tle europejskim
dr Badowska K.
Mgr II gr. 1+Mgr II gr. 2
Przemiany gatunków prozatorskich E 5
prof. Cieślak T.
r.II gr.5
Literatura polska XX w.: lit. po 1945 r.1 ćw.*
prof.Bocheński T.
Mgr II gr. 2+Mgr II gr. 1
Seminarium magisterskie (3)
Promotor
     
4.
13.30-15.00
    r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
dr Dakowicz P.
Mgr II gr. 1
Historia języka polskiego ćw.
dr Gajda A.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.5
Wiedza o współczesnym języku polskim (składnia) ćw
dr Karasek M.
         
3.
11.45-13.15
    r.III gr.2
Kultura języka polskiego
dr Sokół-Klein A.
       
4.
13.30-15.00
Mgr II gr. 2
Historia języka polskiego ćw.
prof. Woźniak E.
  r.III gr.3
Kultura języka polskiego
dr Wierzbicka A.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.I gr.5
Poetyka i retoryka ćw.
prof. Cieślak T.
         
3.
11.45-13.15
    r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
dr Dakowicz P.
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    r.III gr.4
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof.Karwowska M.
       
4.
13.30-15.00
    Mgr I gr. 2
Lingwistyka kulturowa
dr Rudziński G.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    Mgr I gr. 2
Aksjologia lingwistyczna
dr Burska K.
       
4.
13.30-15.00
    Mgr II Komunikacja
Pozajęzykowe kody komunikacji internetowej*
mgr Kacperska B.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    Mgr II Komunikacja
Język i tekst w internetowej kom. marketingowej*
mgr Kujawiak A.
       
4.
13.30-15.00
    r.III gr.4
Kultura języka polskiego
dr Sokół-Klein A.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
    r.III gr.1
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Badowska K.
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...on-line
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...on-line
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...on-line
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...on-line
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...on-line
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła.
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    r.II.Naucz.1+r.II Naucz.2+r.II Naucz.3
Praktyka pedagogiczna śródroczna I(2) z sem. 2
prof. Fiszbak J.
       
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła*
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    Mgr I Naucz.
Praktyka pedagogiczna śródroczna w szkole śr.II(1)
prof. Mazurkiewicz A.
       
2.
10.00-11.30
    Mgr I Naucz.
Praktyka psych.-pedag. śródroczna II
prof. Mazurkiewicz A.
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
    Mgr II Naucz.
Praktyka pedagogiczna śródroczna II(2) - z sem. 2
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
       
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
        r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego*
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języków Obcych
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora*
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A1
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A2
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A3
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A4
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.1
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r. II Edyt. 2
Korekta tekstu
dr Petlak A.
   
2.
10.00-11.30
        r. II Edyt. 2
Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
   
3.
11.45-13.15
        r. II Edyt. 2
Techniczne opracowanie tekstu*
dr Poradecki M., tydz. A
   
4.
13.30-15.00
        r. II Edyt. 1
Techniczne opracowanie tekstu*
dr Poradecki M., tydz. A
Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. czasopism*
dr Poradecki M., tydz. B
   
5.
15.15-16.45
        r. II Edyt. 1
Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
   
6.
17.00-18,30
        Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. reklam
dr Poradecki M.
   
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.2
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
        r. II Edyt. 1
Korekta tekstu
dr Goławska - Stachowiak K.
   
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...27
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r.I gr.5
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
prof. Pałuszyńska E.
   
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
        r.I gr.5
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
dr Dakowicz P., tydz. B
r.I gr.5
Współczesne życie literackie*
prof. Cieślak T., tydz. A
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.01
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r.I gr.2
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
dr Dakowicz P., tydz. B
   
2.
10.00-11.30
        r.I gr.2
Współczesne życie literackie*
dr Lachman M., tydz. B
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.2
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
dr Olejniczak E.
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.02
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r.I gr.1
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
dr Dakowicz P., tydz. A
   
2.
10.00-11.30
        r.I gr.1
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
prof. Pałuszyńska E.
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.1
Współczesne życie literackie*
dr Lachman M., tydz. B
   
4.
13.30-15.00
        r.I gr.1+r.I gr.2
Język łaciński
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.03
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r.I gr.3
Współczesne życie literackie*
prof. Cieślak T., tydz. A
   
2.
10.00-11.30
        I gr.3
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
dr Dakowicz P., tydz. A
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.3
Język łaciński
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
   
4.
13.30-15.00
        r.I gr.3
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
dr Sokół-Klein A.
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.04
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.17
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        r.II Naucz.2
Emisja głosu - z sem. 2
prof. Fiszbak J.
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.19
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.04
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.05
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        UTW
prof. Śniecikowska B.
   
3.
11.45-13.15
        UTW
prof. Śniecikowska B.
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.18
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.21
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
        r.II Naucz.3
Emisja głosu - z sem. 2
prof. Fiszbak J.
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.33
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        r.I gr.4
Język łaciński
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
   
2.
10.00-11.30
        r.I gr.4
Literatura polska XX w.: dwudziestolecie... ćw.*
dr Dakowicz P., tydz. B
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.4
Wiedza o współczesnym języku polskim -fonetyka ćw.
dr Sokół-Klein A.
   
4.
13.30-15.00
        r.I gr.4
Współczesne życie literackie*
prof. Cieślak T., tydz. A
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.44
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.49
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.54
Data publikacji: 2020-11-10
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl