Wstęp, komentarz pod tytułem ...


SzkołaStudium Wychowania FizycznegoStudium Języków Obcych Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Sala PromotoraSzkołaaula A1aula A2aula A3
aula A4 0.1 23 32 0.01
0.14 1.01 1.03 1.17 1. 19
2.04 2.05 2.18 2. 21 2.44
2.49 2.54 2.57Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
r. II Edyt.1
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Petlak A.
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r. II Naucz. 3
Praktyka śródroczna I (1)*pr
Opiekun
       
3.
11.45-13.15
  .          
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Wychowania Fizycznego
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        Mgr I Lit.
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
2.
10.00-11.30
        Mgr I Jęz.
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel WF
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języków Obcych
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Repetytorium z jęz. obcego na poz. B2+*
mgr Krzemińska K.
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Studium Języka Polskiego dla Cudzoz.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Sala Promotora
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Seminarium dyplomowe (2)
Promotor
  Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Seminarium magisterskie (3)
Promotor
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Szkoła
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A1
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A2
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A3
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego w* (3)
prof. Kudra B.
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...aula A4
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok w* (1)
prof. Wichowa M.
     
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Literatura najnowsza w* (1)
dr Lachman M.
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Poetyka i retoryka w* (1)
dr hab.Karwowska M.
           
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Hist. lit. pol.: romantyzm w* (1)
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
r.II gr.1 r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Hist. lit. pol.: oświecenie w.*
dr hab.Kobrzycka A.
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Gramatyka opisowa języka polskiego w*(1)
prof. Kudra B.
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
Leksykologia i leksykografia w*
dr hab. Pałuszyńska E.
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs w.* (2)
dr hab. Kowalska D.
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
Dialektologia w*
dr hab. Sicińska K.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.1
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  rezerwacja
Logopedia
dr Poradecki M.
  rezerwacja
dr Petlak A.
rezerwacja
Dziennikarstwo
dr Pawlata M.
   
3.
11.45-13.15
  Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. czasopism*
dr Poradecki M., tydz. A
  rezerwacja
dr Petlak A.
     
4.
13.30-15.00
  Mgr II Grafika
Podstawy grafiki komp.: projekt. reklam...
dr Poradecki M.
         
5.
15.15-16.45
r.II Edyt. 2
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Urbańska M., tydz. B
r. II Edyt.1
Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
dr Petlak A., tydz. A
rezerwacja
Logopedia
dr Poradecki M.
r. II Edyt.1
Komputerowy skład tekstu
dr Pawlata M.
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Krytyka tekstu ( teksty staropolskie)
prof. Wolska B.
     
6.
17.00-18,30
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Redakcja tekstów pras. i internetowych*
dr Pawlata M.
r.II Edyt. 2
Komputerowy skład tekstu
dr Poradecki M.
  rezerwacja
Logopedia
dr Goławska K.
     
7.
18.45-20.15
    r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Redakcja techniczna*
dr Goławska K.
      .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...23
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja
UTW
dr Różycka I.
rezerwacja
Anglistyka
r.II gr.4
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
mgr Szumska K., tydz. A
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja
Germanistyka
rezerwacja
Logopedia
dr Wierzbicka A.
r.II gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr hab. Grochala -Woźniak B.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja 12.12
prof. Kowalska D.
rezerwacja 13.12
dr Różycka I.
r.I gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr hab. Grochala -Woźniak B.
     
5.
15.15-16.45
  rezerwacja
Bibliologia
dr hab. Mazan-Mazurkiewicz A.
rezerwacja
Anglistyka
Literatura Łodzi. Hit czy kit
dr Kołodziej K
     
6.
17.00-18,30
      Literatura Łodzi. Hit czy kit
dr Kołodziej K
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...32
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.II gr.3
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
dr Dakowicz P., tydz. A
     
2.
10.00-11.30
  r.II gr.3
Praktyczna stylistyka
dr Dembowska-Wosik I.
r.III gr.1
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
r.I gr.5
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja
Neofilologia
dr Dembowska-Wosik I.
r.III gr.2
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
r.I gr.3
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
rezerwacja
Anglistyka
   
4.
13.30-15.00
rezerwacja
Anglistyka
    r.I gr.4
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr Dakowicz P.
     
5.
15.15-16.45
rezerwacja
Anglistyka
  rezerwacja
Anglistyka
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.01
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja
Logopedia
rezerwacja
Kulturoznawstwo
dr Pabiś-Orzeszyna M.
      rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
2.
10.00-11.30
rezerwacja
Romanistyka
  rezerwacja
Logopedia
Mgr II Jęz.
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
  rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
3.
11.45-13.15
rezerwacja 18.12
Italianistyka
  rezerwacja
Anglistyka
Mgr I Lit.
Historia języka polskiego w
prof. Umińska-Tytoń E.
  rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
4.
13.30-15.00
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Hist. lit. pol.: Młoda Polska w*
prof.Mazan B.
r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. w*
prof.Bocheński T.
rezerwacja
Logopedia
mgr Wojtacka-Kacprzyk I.
Mgr I Lit.
Historia języka polskiego ćw.
prof. Umińska-Tytoń E.
  rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
5.
15.15-16.45
  rezerwacja 19.12
Germanistyka
    rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
6.
17.00-18,30
        rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
7.
18.45-20.15
        rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
rezerwacja
Podyplomowa Logopedia
.....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...0.14
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  rezerwacja
Germanistyka
         
2.
10.00-11.30
  rezerwacja
Germanistyka
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
mgr Adamczewska I.
rezerwacja
Kulturoznawstwo
dr Przybyszewska A.
   
3.
11.45-13.15
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
rezerwacja
Italianistyka
       
4.
13.30-15.00
  rezerwacja
Kulturoznawstwo
rezerwacja
Logopedia
prof. Antczak M.
rezerwacja
Bibliologia
rezerwacja
Bibliologia
   
5.
15.15-16.45
rezerwacja
Logopedia
rezerwacja
Bibliologia
rezerwacja
Kulturoznawstwo
       
6.
17.00-18,30
  rezerwacja
Bibliologia
rezerwacja
Kulturoznawstwo
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.01
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.II gr.2
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
Mgr I Lit.
Język i kultura regionu
prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
rezerwacja 13.12
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
       
3.
11.45-13.15
r.II gr.1
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
Seminarium dyplomowe
III r.
prof. Woźniak E.
r.II gr.3
Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
dr hab.Kobrzycka A.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kobrzycka A.
     
4.
13.30-15.00
    rezerwacja
Dziennikarstwo
rezerwacja
Dziennikarstwo
dr Kukuć D.
     
5.
15.15-16.45
  Rezerwacja
Neofilologia
dr Biernacka M.
Mgr II Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotu II (3)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.03
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  rezerwacja
Romanistyka
         
2.
10.00-11.30
rezerwacja
Romanistyka
rezerwacja
Romanistyka
rezerwacja
Romanistyka
r.III gr.1+r.III gr.2
Literatura powszechna (2)*
dr Ignaczak L.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Logopedia
dr Kępa R.
rezerwacja
Romanistyka
Mgr I Jęz.
Historia języka polskiego ćw.
prof. Woźniak E.
r.I gr.5
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Burska K.
rezerwacja
Logopedia
dr Mielczarek M.
   
4.
13.30-15.00
  rezerwacja
Romanistyka
Mgr I Jęz.
Językoznawstwo ogólne
prof. Woźniak E.
r.I gr.5
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Dembowska-Wosik I.
rezerwacja
Logopedia
dr Mielczarek M.
   
5.
15.15-16.45
  rezerwacja
Romanistyka
rezerwacja
Romanistyka
r. II JPJO
Metodyka nauczania jpjo 1
dr Dembowska-Wosik I.
rezerwacja
Logopedia
dr Mielczarek M.
   
6.
17.00-18,30
r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r. II Naucz. 3
Psychoped. etapów edukacyjnych I (1)
dr Miksza M.
rezerwacja 12.12
dr hab. Sicińska K.
rezerwacja 13.12
dr Gajak- Toczek M.
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1.17
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.2
Język angielski I

mgr Conio M.
r.I gr.3
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Karasek M.
    r.II gr.1
Język angielski II

mgr Conio M.
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
2.
10.00-11.30
r.II gr.1
Język angielski I

mgr Conio M.
r.I gr.1
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Karasek M.
Mgr II Lit. 1
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
rezerwacja
Kulturoznawstwo
prof. Płuciennik J.
r.II gr.2
Język angielski II

mgr Conio M.
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2
Literatura najnowsza ćw.* (1)
dr Lachman M.
r.I gr.2
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Karasek M.
Mgr II Lit. 2
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
r.II gr.2
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Różycka I.
rezerwacja
Logopedia
mgr Conio M.
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
4.
13.30-15.00
r.I gr.3+r.I gr.4
Literatura najnowsza ćw.* (1)
dr Lachman M.
  Mgr II Jęz.
Konteksty literatury XX i XXI wieku
dr Lachman M.
Mgr I Jęz.
Konteksty literatury epok dawnych
dr Ignaczak L./prof. Kuran M.
rezerwacja
Romanistyka
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo
dr Karasek M.
  r. II Komunikowanie
Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego
dr Burska K.
rezerwacja
Romanistyka
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
6.
17.00-18,30
  r. II JPJO
Nauczanie sprawności językowych
dr Biernacka M.
Der geniale Pole
dr Goławska K.
r. II Komunikowanie
Sztuka negocjowania
mgr Nowakowska M.
  rezerwacja
Piotr Andrzejewski
rezerwacja
Piotr Andrzejewski
7.
18.45-20.15
  rezerwacja
Neofilologia
dr Karasek M.
      rezerwacja
Piotr Andrzejewski
.....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...1. 19
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
rezerwacja 8, 22.01
szkolenie z Policją
r.I gr.2
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.I gr.3
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Mgr II Jęz.
Najnowsza literatura światowa *
dr Ignaczak L., tydz. A
Mgr II Jęz.
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L., tydz. B
     
2.
10.00-11.30
rezerwacja 8, 22.01
szkolenie z Policją
r.III gr.1
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
r.I gr.4
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
r.III gr.3
Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
prof. Woźniak-Łabieniec M.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja 8, 22.01
szkolenie z Policją
r.II gr.2
Teoria literatury
dr Gawron A.
r.I gr.5
Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Mazan B.
     
4.
13.30-15.00
rezerwacja 8, 22.01
szkolenie z Policją
    r.III gr.3
Literatura powszechna (2)*
dr Kołodziej K., tydz. A
     
5.
15.15-16.45
  rezerwacja
UTW
dr Dakowicz P.
rezerwacja
Logopedia
dr Goniewicz A.
       
6.
17.00-18,30
  Chopin, romantycy i współcześni
dr Dakowicz P.
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.04
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.1
Teoria literatury
dr Gawron A.
Mgr I Lit.
Najnowsze zjawiska kulturowe*
dr Ignaczak L., tydz. A
Mgr I Lit.
Sentymentalizm i klasycyzm...*
dr Ignaczak L., tydz. B
         
2.
10.00-11.30
r.II gr.3
Teoria literatury
dr Gawron A.
r.I gr.3
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Ignaczak L.
rezerwacja
Anglistyka
r.I gr.4
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Płachcińska K.
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
Współczesne analizy dyskursu
dr hab. Pałuszyńska E./dr Różycka I.
rezerwacja
Romanistyka
r.III gr.3
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
rezerwacja 15.12
dr hab. Grochala-Woźniak B.
   
4.
13.30-15.00
r.III gr.3
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Kołodziej K.
Mgr I Jęz.
Metodologia badań językoznawczych
prof. Woźniak E.
r.II gr.3
Dialektologia ćw.
dr Ejsmunt-Wieczorek I.
r.III gr.2
Współczesne zjawiska kultury
dr hab. Wiśniewski J.
rezerwacja 15.12
dr hab. Grochala-Woźniak B.
   
5.
15.15-16.45
  r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
Granice modernizacji języka...
prof. Zarębski R.
Mgr II Naucz. 3
Dydaktyka przedmiotu II (3)
dr Gajak-Toczek M.
r.II.Naucz.1
Dydaktyka przedmiotu I (1)
dr Gala-Milczarek B.
     
6.
17.00-18,30
    Mgr I Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotu II (1)
dr Gajak-Toczek M.
Tajemnice dziecięcej lektury
dr hab. Fiszbak J.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.05
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.2
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Kowalska D.
rezerwacja
Anglistyka
Seminarium magidterskie
I r.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
3.
11.45-13.15
Mgr I Lit.
Europejskość i swojskość lit. pol.
prof. Kuran M.
r.II gr.3
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
prof. Kowalska D.
r.I gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Olejniczak E.
r.III gr.1
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
prof. Samborska-Kukuć D.
     
4.
13.30-15.00
r. II Naucz. 3
Dydaktyka przedmiotu I (1)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
  r.I gr.3
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Olejniczak E.
Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
Konteksty lit. przełomu XIX/XX w.*
prof. Samborska-Kukuć D.
     
5.
15.15-16.45
r.II.Naucz.2
Dydaktyka przedmiotu I (1)
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
  Mgr II Naucz. 1
Dydaktyka przedmiotu II (3)
dr hab. Mazurkiewicz A.
Przemiany powieści kryminalnej
dr hab. Mazurkiewicz A.
     
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 2
Dydaktyka przedmiotu II (1)
dr Gala-Milczarek B.
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.18
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.2
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
r.I gr.4
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
dr Biernacka M.
         
2.
10.00-11.30
rezerwacja
Anglistyka
r.I gr.4
Leksykologia i leksykografia ćw.
dr Biernacka M.
r.I gr.1
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr hab.Domagalska M.
Seminarium magisterskie
I r.
dr hab. Grochala-Woźniak B.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.4
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Biernacka M.
r.I gr.2
Poetyka i retoryka ćw. (1)
dr hab.Domagalska M.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Pałuszyńska
     
4.
13.30-15.00
r.I gr.5
Podstawy analizy dzieła literackiego
dr Urbańska M.
  rezerwacja
Logopedia
mgr Conio M.
r.III gr.1
Kultura języka polskiego
dr Cieśla B.
     
5.
15.15-16.45
  r. II Komunikowanie
Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)
dr Różycka I.
  Warsztaty interpunkcyjne
dr Cieśla B.
     
6.
17.00-18,30
      Lingwistyka tekstu
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2. 21
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
prof. Kudra B.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja 18.01
dr hab. Grochala-Woźniak B.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Kaczor-Scheitler K.
  Seminarium magisterskie
II r.
prof. Szkudlarek-Śmiechowicz E.
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.44
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  rezerwacja
Logopedia
rezerwacja
Anglistyka
Seminarium magidterskie
I r.
dr hab. Zarębski R.
     
3.
11.45-13.15
rezerwacja
Anglistyka
Seminarium dyplomowe
III r.
dr Wierzbicka A.
r.II gr.2
Praktyczna stylistyka
dr Rudziński G.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Kowalska D.
rezerwacja
Anglistyka
   
4.
13.30-15.00
r.III gr.2
Kultura języka polskiego
dr Olejniczak E.
rezerwacja
Logopedia
r.II gr.1
Praktyczna stylistyka
dr Rudziński G.
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja
Anglistyka
   
5.
15.15-16.45
r. II Komunikowanie
Język i tekst w środkach masowego przekazu
dr Olejniczak E.
    rezerwacja
Anglistyka
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.49
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.III gr.3
Kultura języka polskiego
dr Burska K.
rezerwacja
Anglistyka
r.I gr.3
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Wichowa M.
     
3.
11.45-13.15
r.II.Naucz.2
Praktyka śródroczna I (1)*cm
dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
rezerwacja
dr Burska K.
r.II gr.1
Dialektologia ćw.
mgr Ciarkowska A.
r.II gr.1
Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
dr hab. Sicińska K.
rezerwacja
Anglistyka
   
4.
13.30-15.00
rezerwacja
Anglistyka
rezerwacja
dr Burska K.
r.II gr.2
Dialektologia ćw.
dr hab. Sicińska K.
r.I gr.1
Podstawy analizy dzieła literackiego
prof. Płachcińska K.
rezerwacja
Anglistyka
   
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.54
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
prof. Bocheński T.
     
3.
11.45-13.15
r.III gr.2
Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
dr Kołodziej K.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Karwowska M.
Mgr II Lit. 1
Pragmalingwistyka
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
Seminarium magisterskie
II r.
prof. Bocheński T.
     
4.
13.30-15.00
Mgr I Lit.
Rozwój teorii literatury...
dr hab.Karwowska M.
  Mgr II Lit. 2
Pragmalingwistyka
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
       
5.
15.15-16.45
  rezerwacja
dr hab. Wiśniewski J.
doktoranci
  rezerwacja
prof. Samborska-Kukuć D.
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...2.57
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.5
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Płachcińska K.
r.I gr.1
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.2
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.II gr.1
Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
dr Cieśla B.
     
2.
10.00-11.30
  r.I gr.2
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
dr Kaczor-Scheitler K.
r.I gr.3
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
r.II gr.1+r.II gr.2
Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
3.
11.45-13.15
r.I gr.5
Literatura najnowsza ćw.* (1)
mgr Wiśniewska-Grabarczyk A.
Seminarium dyplomowe
III r.
dr hab. Domagalska M.
r.I gr.4
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
Seminarium magisterskie
II r.
dr hab. Berkan-Jabłońska M.
     
4.
13.30-15.00
r.I gr.1
Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
prof. Płachcińska K.
rezerwacja
Logopedia
r.I gr.5
Podstawy warsztatu filologa
dr Kaczor-Scheitler K.
rezerwacja
Neofilologia
prof. Zarzycka G.
     
5.
15.15-16.45
  rezerwacja 19.12,9, 16.01
dr Kaczor-Scheitler
r.II.Naucz.1
Praktyka śródroczna I (1)*cm
mgr Wdowińska M.
rezerwacja
prof. Zarzycka G.
     
6.
17.00-18,30
rezerwacja 15.01
mgr Nowakowska M.
    r. II JPJO
Kultura, lit. i wiedza o Polsce w naucz.jpjo
prof. Zarzycka G.
     
7.
18.45-20.15
      rezerwacja
prof. Zarzycka G.
    .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl