Wstęp, komentarz pod tytułem ...


dr Badowska K.dr hab. Berkan-Jabłońska M.dr Biernacka M.prof.Bocheński T.dr Burska K.
dr hab. Burska-Ratajczyk B.mgr Ciarkowska A.dr Cieśla B.prof. Cieślak T.dr Dakowicz P.
dr Dembowska-Wosik I.dr hab.Domagalska M.dr Ejsmunt-Wieczorek I.dr hab. Fiszbak J.dr Gajak-Toczek M.
dr Gajda A.dr Gala-Milczarek B.dr Gawron A.dr Goławska K.dr hab. Grochala -Woźniak B.
dr Ignaczak L.dr hab. Jachimowska K.prof. Jaros I.dr Kaczor-Scheitler K.dr Karasek M.
dr hab.Karwowska M.dr hab.Kobrzycka A.dr Kołodziej K.dr Kowalkiewicz-Kulesza A.prof. Kowalska D.
prof. Kudra B.prof. Kuran M.dr Kuranowa M.dr Lachman M.dr Lenartowicz-Zagrodna A.
prof.Mazan B.dr hab. Mazurkiewicz A.dr Miksza M.dr Mieszek M.prof. Morawiec A.
mgr Nowakowska M.dr Olejniczak E.dr hab. Pałuszyńska E.dr Pawlata M.dr Pawłowska - Kościelniak A.
dr Petlak A.prof. Pietrych K.dr hab. Pietrzak M.prof. Płachcińska K.dr Poradecki M.
dr Różycka I.dr Rudziński G.prof. Samborska-Kukuć D.dr hab. Sicińska K.dr Sokół-Klein A.
prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.mgr Szumska K.dr Szymor-Rólczak M.prof. Umińska-Tytoń E.dr Urbańska M.
prof. Wichowa M.mgr Wdowińska M.dr Wierzbicka A.mgr Wiśniewska-Grabarczyk A.dr hab. Wiśniewski J.
prof. Wolska B.prof. Woźniak E.prof. Woźniak-Łabieniec M.prof. Zarębski R.prof. Zarzycka G.
dr Ignaczak L./prof. Kuran M. prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K. dr hab. Pałuszyńska E./dr Różycka I. Opiekun Opiekun 1
Opiekun 2 Nauczyciel WF Lektor Lektor 2 Wakat
Wakat Wakat 1 Wakat 2 Wakat 3 Wakat 4
Promotor Promotor Lektorzymgr Conio M.mgr Krzemińska K.
mgr Słodkowicz K.mgr Chiżyńska L.


dr Badowska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Berkan-Jabłońska M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      r.II gr.1+r.II gr.2
*Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
2.57
     
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
2.57
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3
*Hist. lit. pol.: romantyzm w* (1)
aula A4
godz. 13.30-14.15
           
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Biernacka M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.4
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
2.18
         
2.
10.00-11.30
  r.I gr.4
*Leksykologia i leksykografia ćw.
2.18
         
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.18
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  Neofilologia
s.1.01
         
6.
17.00-18,30
  r. II JPJO
*Nauczanie sprawności językowych
1.17
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof.Bocheński T.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.54
     
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
2.54
     
4.
13.30-15.00
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. w*
0.01 - godz. 14.15-15.00
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Burska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.III gr.3
*Kultura języka polskiego
2.49
         
3.
11.45-13.15
      r.I gr.5
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
1.03
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
      r. II Komunikowanie
*Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego
1.17
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Burska-Ratajczyk B.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Ciarkowska A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    r.II gr.1
*Dialektologia ćw.
2.49
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Cieśla B.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.II gr.1
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
2.57
     
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      r.III gr.1
*Kultura języka polskiego
2.18
     
5.
15.15-16.45
      Warsztaty interpunkcyjne
s. 2.18
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Cieślak T.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  Dziennikarstwo          
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Dakowicz P.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.II gr.3
*Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
32 , tydz. A
     
2.
10.00-11.30
      r.I gr.5
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
32
     
3.
11.45-13.15
      r.I gr.3
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
32
     
4.
13.30-15.00
      r.I gr.4
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
32
     
5.
15.15-16.45
  UTW
s. 1.19
         
6.
17.00-18,30
  Chopin, romantycy i współcześni
s. 1.19
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Dembowska-Wosik I.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.3
*Praktyczna stylistyka
32
  Dziennikarstwo      
3.
11.45-13.15
  Neofilologia
s. 32
         
4.
13.30-15.00
      r.I gr.5
*Leksykologia i leksykografia ćw.
1.03
     
5.
15.15-16.45
      r. II JPJO
*Metodyka nauczania jpjo 1
1.03
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab.Domagalska M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.I gr.1
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
2.18
       
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.57
r.I gr.2
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
2.18
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Ejsmunt-Wieczorek I.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
    r.II gr.3
*Dialektologia ćw.
2.04
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Fiszbak J.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
3.71
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      Tajemnice dziecięcej lektury
s. 2.04
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gajak-Toczek M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    Mgr II Naucz. 3
*Dydaktyka przedmiotu II (3)
2.04
       
6.
17.00-18,30
    Mgr I Naucz. 1
*Dydaktyka przedmiotu II (1)
2.04
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gajda A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gala-Milczarek B.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
      r.II.Naucz.1
*Dydaktyka przedmiotu I (1)
2.04
     
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 2
*Dydaktyka przedmiotu II (1)
2.05
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gawron A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.1
*Teoria literatury
2.04
           
2.
10.00-11.30
r.II gr.3
*Teoria literatury
2.04
           
3.
11.45-13.15
  r.II gr.2
*Teoria literatury
1. 19
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Goławska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
    Der geniale Pole
s. 1.17
       
7.
18.45-20.15
    r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Redakcja techniczna*
0.1
      .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Grochala -Woźniak B.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.18
     
3.
11.45-13.15
      r.II gr.3
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
23
     
4.
13.30-15.00
      r.I gr.2
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
23
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Ignaczak L.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr I Lit.
*Najnowsze zjawiska kulturowe*
2.04 , tydz. A
Mgr I Lit.
*Sentymentalizm i klasycyzm...*
2.04, tydz. B
1.03 , tydz. B
  Mgr II Jęz.
*Najnowsza literatura światowa *
1. 19 , tydz. A
Mgr II Jęz.
*Najnowsze zjawiska kulturowe*
1. 19 , tydz. B
     
2.
10.00-11.30
  r.I gr.3
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.04
  r.III gr.1+r.III gr.2
*Literatura powszechna (2)*
1.03
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      Mgr I Jęz.
*Konteksty literatury epok dawnych
1.17
15 godz.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Jachimowska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
    Logopedia
1.19
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Jaros I.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
I i II r..
1.34
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kaczor-Scheitler K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.1
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
r.I gr.2
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
2.
10.00-11.30
  r.I gr.2
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.57
r.I gr.3
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.21
15 godz.
r.I gr.4
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
4.
13.30-15.00
    r.I gr.5
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Karasek M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.3
*Leksykologia i leksykografia ćw.
1.17
         
2.
10.00-11.30
  r.I gr.1
*Leksykologia i leksykografia ćw.
1.17
         
3.
11.45-13.15
  r.I gr.2
*Leksykologia i leksykografia ćw.
1.17
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
*Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo
1.17
         
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
  Neofilologia
s. 1.17
        .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab.Karwowska M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Poetyka i retoryka w* (1)
aula A4 , tydz. B
           
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.54
15 godz.
         
4.
13.30-15.00
Mgr I Lit.
*Rozwój teorii literatury...
2.54
           
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab.Kobrzycka A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.II gr.2
*Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
1.01
           
3.
11.45-13.15
r.II gr.1
*Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
1.01
  r.II gr.3
*Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
1.01
Seminarium magisterskie
II r.
1.01
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Hist. lit. pol.: oświecenie w.*
aula A4 godz. 14.15-15.00
           
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kołodziej K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.III gr.2
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
2.54
           
4.
13.30-15.00
r.III gr.3
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
2.04
    r.III gr.3
*Literatura powszechna (2)*
1. 19 , tydz. A
     
5.
15.15-16.45
      Literatura łodzi. Hit czy kit
s. 1.19
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.II.Naucz.2
*Praktyka śródroczna I (1)*cm
2.49
           
4.
13.30-15.00
r. II Naucz. 3
*Dydaktyka przedmiotu I (1)
2.05
           
5.
15.15-16.45
r.II.Naucz.2
*Dydaktyka przedmiotu I (1)
2.05
  Mgr II Naucz. 2
*Dydaktyka przedmiotu II (3)
1.01
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Kowalska D.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.2
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
2.05
         
3.
11.45-13.15
  r.II gr.3
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
2.05
  Seminarium magisterskie
II r.
2.44
     
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
6 godz.
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs w.* (2)
aula A4 - godz. 13.30-14.15
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Kudra B.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Dziennikarstwo   Seminarium magisterskie
I r.
2.21
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Gramatyka opisowa języka polskiego w*(1)
aula A4 - godz. 13.30-14.15
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Gramatyka opisowa języka polskiego w* (3)
aula A3 - godz. 14.15-15.00
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Kuran M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
Mgr I Lit.
*Europejskość i swojskość lit. pol.
2.05
    Seminarium magisterskie
II r.
3.95
     
4.
13.30-15.00
      Mgr I Jęz.
*Konteksty literatury epok dawnych
1.17
15 godz.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kuranowa M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Lachman M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Literatura najnowsza w* (1)
aula A4 , tydz. A
  Mgr II Lit. 1
*Konteksty literatury XX i XXI wieku
1.17
       
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2
*Literatura najnowsza ćw.* (1)
1.17
  Mgr II Lit. 2
*Konteksty literatury XX i XXI wieku
1.17
       
4.
13.30-15.00
r.I gr.3+r.I gr.4
*Literatura najnowsza ćw.* (1)
1.17
  Mgr II Jęz.
*Konteksty literatury XX i XXI wieku
1.17
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.2
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
r.I gr.3
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
       
2.
10.00-11.30
    r.I gr.4
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
       
3.
11.45-13.15
  r.I gr.1
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1.29
r.I gr.5
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof.Mazan B.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
1.19
     
4.
13.30-15.00
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska w*
0.01 - godz. 13.30-14.15
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Mazurkiewicz A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
3.70
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    Mgr II Naucz. 1
*Dydaktyka przedmiotu II (3)
2.05
Przemiany powieści kryminalnej
s. 2.05
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Miksza M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r. II Naucz. 3
*Psychoped. etapów edukacyjnych I (1)
1.03
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Mieszek M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Morawiec A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Nowakowska M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      r. II Komunikowanie
*Sztuka negocjowania
1.17
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Olejniczak E.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    r.I gr.1
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
2.05
       
4.
13.30-15.00
r.III gr.2
*Kultura języka polskiego
2.44
  r.I gr.3
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
2.05
       
5.
15.15-16.45
r. II Komunikowanie
*Język i tekst w środkach masowego przekazu
2.44
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Pałuszyńska E.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
*Współczesne analizy dyskursu
2.04
15 godz.
  Seminarium magisterskie
II r.
2.18
     
4.
13.30-15.00
  r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Leksykologia i leksykografia w*
aula A4 - godz. 14.15-15.00
  Dziennikarstwo      
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Pawlata M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    r. II Edyt.1
*Komputerowy skład tekstu
0.1
       
6.
17.00-18,30
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Redakcja tekstów pras. i internetowych*
0.1
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Pawłowska - Kościelniak A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Petlak A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
r. II Edyt.1
*Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
0.1, tydz. A
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Pietrych K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
3.85
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Pietrzak M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      Dziennikarstwo      
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
8 godz.
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Płachcińska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.5
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.57
           
2.
10.00-11.30
      r.I gr.4
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.04
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
r.I gr.1
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.57
    r.I gr.1
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.49
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Poradecki M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Logopedia
0.1
         
3.
11.45-13.15
  Mgr II Grafika
*Podstawy grafiki komp.: projekt. czasopism*
0.1 , tydz. A
         
4.
13.30-15.00
  Mgr II Grafika
*Podstawy grafiki komp.: projekt. reklam...
0.1
         
5.
15.15-16.45
  Logopedia
0.1
         
6.
17.00-18,30
  r.II Edyt. 2
*Komputerowy skład tekstu
0.1
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Różycka I.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  UTW
23
         
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
*Współczesne analizy dyskursu
2.04
15 godz.
  r.II gr.2
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
1.17
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  r. II Komunikowanie
*Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)
2.18
  Dziennikarstwo      
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Rudziński G.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    r.II gr.2
*Praktyczna stylistyka
2.44
       
4.
13.30-15.00
    r.II gr.1
*Praktyczna stylistyka
2.44
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Samborska-Kukuć D.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.05
     
3.
11.45-13.15
      r.III gr.1
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
2.05
     
4.
13.30-15.00
      Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
*Konteksty lit. przełomu XIX/XX w.*
2.05
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Sicińska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr I Lit. 1
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
  Mgr II Jęz.
*Język i kultura regionu
0.01
15 godz.
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Lit. 2
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
  r.II gr.1
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
2.49
     
4.
13.30-15.00
    r.II gr.2
*Dialektologia ćw.
2.49
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Dialektologia w*
aula A4 - godz. 14.15-15.00
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Sokół-Klein A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    Mgr II Lit. 1
*Pragmalingwistyka
2.54
Seminarium magisterskie
II r.
2.21
     
4.
13.30-15.00
    Mgr II Lit. 2
*Pragmalingwistyka
2.54
Dziennikarstwo      
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      Lingwistyka tekstu
2.18
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Szumska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      r.II gr.4
*Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
23 , tydz. A
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Szymor-Rólczak M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Umińska-Tytoń E.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr I Lit. 1
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
  Mgr II Jęz.
*Język i kultura regionu
0.01
15 godz.
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Lit. 1
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
  Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2 + Mgr Jęz.
*Historia języka polskiego w
0.01
     
4.
13.30-15.00
      Mgr I Lit.
*Historia języka polskiego ćw.
0.01
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Urbańska M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.2
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.18
           
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.I gr.4
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.18
           
4.
13.30-15.00
r.I gr.5
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.18
           
5.
15.15-16.45
r.II Edyt. 2
*Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
0.1, tydz. B
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Wichowa M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok w* (1)
aula A4
godz. 9.00-9.45
     
2.
10.00-11.30
      r.I gr.3
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.49
     
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
I r.
3.61
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Wdowińska M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    r.II.Naucz.1
*Praktyka śródroczna I (1)*cm
2.57
       
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Wierzbicka A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.44
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Wiśniewska-Grabarczyk A.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.I gr.5
*Literatura najnowsza ćw.* (1)
2.57
           
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Wiśniewski J.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.III gr.1
*Współczesne zjawiska kultury
1. 19
  Seminarium magisterskie
I r.
0.40
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
0.40
15 godz.
  r.III gr.3
*Współczesne zjawiska kultury
2.04
     
4.
13.30-15.00
      r.III gr.2
*Współczesne zjawiska kultury
2.04
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Wolska B.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
      r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Krytyka tekstu ( teksty staropolskie)
0.1
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Woźniak E.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
1.01
Mgr I Jęz.
*Historia języka polskiego ćw.
1.03
       
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
8 godz.
Mgr I Jęz.
*Językoznawstwo ogólne
1.03
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Woźniak-Łabieniec M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.III gr.1
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
32
r.III gr.3
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
1. 19
     
3.
11.45-13.15
    r.III gr.2
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
32
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Zarębski R.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.44
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
6 godz.
         
5.
15.15-16.45
  r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Granice modernizacji języka...
2.04
         
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Zarzycka G.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      Neofilologia
s. 2.57
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      r. II JPJO
*Kultura, lit. i wiedza o Polsce w naucz.jpjo
2.57
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Ignaczak L./prof. Kuran M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      Mgr I Jęz.
*Konteksty literatury epok dawnych
1.17
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr I Lit.
*Język i kultura regionu
1.01
  Mgr II Jęz.
*Język i kultura regionu
0.01
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Pałuszyńska E./dr Różycka I.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
*Współczesne analizy dyskursu
2.04
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Opiekun
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r. II Naucz. 3
*Praktyka śródroczna I (1)*pr
Szkoła
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Opiekun 1
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Opiekun 2
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Nauczyciel WF
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        Mgr I Lit.
*Wychowanie fizyczne
Studium Wychowania Fizycznego
   
2.
10.00-11.30
        Mgr I Jęz.
*Wychowanie fizyczne
Studium Wychowania Fizycznego
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Wychowanie fizyczne
Studium Wychowania Fizycznego
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Lektor
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Lektor 2
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 1
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 2
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 3
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 4
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Promotor
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
*Seminarium dyplomowe (2)
Sala Promotora
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Promotor
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
*Seminarium magisterskie (3)
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Lektorzy
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Conio M.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.2
*Język angielski I

1.17
      r.II gr.1
*Język angielski II

1.17
   
2.
10.00-11.30
r.II gr.1
*Język angielski I

1.17
      r.II gr.2
*Język angielski II

1.17
   
3.
11.45-13.15
        Logopedia
1.17
   
4.
13.30-15.00
    Logopedia
2.18
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Krzemińska K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
*Repetytorium z jęz. obcego na poz. B2+*
Studium Języków Obcych
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Słodkowicz K.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Chiżyńska L.
Data publikacji: 2017-12-12
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl