Wstęp, komentarz pod tytułem ...


dr Badowska K.dr hab. Berkan-Jabłońska M.dr Biernacka M.prof.Bocheński T.dr Burska K.
dr hab. Burska-Ratajczyk B.dr Cieśla B.prof. Cieślak T.dr Dakowicz P.dr Dembowska-Wosik I.
dr hab.Domagalska M.dr Ejsmunt-Wieczorek I.dr hab. Fiszbak J.dr Gajak-Toczek M.dr Gajda A.
dr Gala-Milczarek B.dr Gawron A.dr Goławska K.dr hab. Grochala -Woźniak B.dr Ignaczak L.
dr hab. Jachimowska K.prof. Jaros I.dr Kaczor-Scheitler K.dr Karasek M.dr hab.Karwowska M.
dr hab.Kobrzycka A.dr Kołodziej K.dr Kowalkiewicz-Kulesza A.prof. Kowalska D.prof. Kudra B.
prof. Kuran M.dr Kuranowa M.dr Lachman M.dr Lenartowicz-Zagrodna A.prof.Mazan B.
dr hab. Mazurkiewicz A.dr Miksza M.dr Mieszek M.prof. Morawiec A.mgr Nowakowska M.
dr Olejniczak E.dr hab. Pałuszyńska E.dr Pawlata M.dr Pawłowska - Kościelniak A.dr Petlak A.
prof. Pietrych K.dr hab. Pietrzak M.prof. Płachcińska K.dr Poradecki M.dr Różycka I.
dr Rudziński G.prof. Samborska-Kukuć D.dr hab. Sicińska K.dr Sokół-Klein A.prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
mgr Szumska K.dr Szymor-Rólczak M.prof. Umińska-Tytoń E.dr Urbańska M.prof. Wichowa M.
dr Wierzbicka A.mgr Wiśniewska-Grabarczyk A.dr hab. Wiśniewski J.prof. Woźniak E.prof. Woźniak-Łabieniec M.
prof. Zarębski R.prof. Zarzycka G.dr Ignaczak L./prof. Kuran M. prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K. dr hab. Pałuszyńska E./dr Różycka I.
Opiekun Opiekun 1 Opiekun 2 Nauczyciel WF Lektor
Lektor 2 Wakat Wakat Wakat 1 Wakat 2
Wakat 3 Wakat 4 Promotor Promotor Lektorzy
mgr Conio M.mgr Krzemińska K.mgr Słodkowicz K.mgr Chiżyńska L.


dr Badowska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Berkan-Jabłońska M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      r.II gr.1+r.II gr.2
*Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
2.57
     
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
2.57
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Hist. lit. pol.: romantyzm w* (1)
aula A4 - godz. 13.30-14.15
           
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Biernacka M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.4
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
2.18
         
2.
10.00-11.30
  r.I gr.4
*Leksykologia i leksykografia ćw.
2.18
         
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.18
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
  r. II JPJO
*Nauczanie sprawności językowych
1.17
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof.Bocheński T.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.54
     
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
2.54
     
4.
13.30-15.00
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. w*
0.01 - godz. 14.15-15.00
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Burska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.III gr.3
*Kultura języka polskiego
2.54
         
3.
11.45-13.15
      r.I gr.5
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
1.03
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
      r. II Komunikowanie
*Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego
1.17
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Burska-Ratajczyk B.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Cieśla B.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.II gr.1
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
2.57
     
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      r.III gr.1
*Kultura języka polskiego
2.18
     
5.
15.15-16.45
      Warsztaty interpunkcyjne
s. 2.18
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Cieślak T.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  Dziennikarstwo          
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Dakowicz P.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.II gr.3
*Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
32 , tydz. A
     
2.
10.00-11.30
      r.I gr.5
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
32
     
3.
11.45-13.15
      r.I gr.3
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
32
     
4.
13.30-15.00
      r.I gr.4
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
32
     
5.
15.15-16.45
  UTW
s. 1.19
         
6.
17.00-18,30
  Chopin, romantycy i współcześni
s. 1.19
         
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Dembowska-Wosik I.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.3
*Praktyczna stylistyka
32
         
3.
11.45-13.15
  r.I gr.3
*Leksykologia i leksykografia ćw.
32
         
4.
13.30-15.00
      r.I gr.5
*Leksykologia i leksykografia ćw.
1.03
     
5.
15.15-16.45
      r. II JPJO
*Metodyka nauczania jpjo 1
1.03
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab.Domagalska M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.I gr.1
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
2.18
       
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.57
r.I gr.2
*Poetyka i retoryka ćw. (1)
2.18
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Ejsmunt-Wieczorek I.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    r.II gr.4
*Dialektologia ćw.
2.04
       
4.
13.30-15.00
    r.II gr.3
*Dialektologia ćw.
2.04
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Fiszbak J.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
1.01
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
      r.II.Naucz.1
*Dydaktyka przedmiotu I (1)
2.04
     
6.
17.00-18,30
      Tajemnice dziecięcej lektury
s. 2.04
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gajak-Toczek M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    Mgr II Naucz. 3
*Dydaktyka przedmiotu II (3)
2.04
       
6.
17.00-18,30
    Mgr I Naucz. 1
*Dydaktyka przedmiotu II (1)
2.04
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gajda A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gala-Milczarek B.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
r.II.Naucz.2
*Dydaktyka przedmiotu I (1)
2.05
           
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 2
*Dydaktyka przedmiotu II (1)
2.05
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Gawron A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.1
*Teoria literatury
2.04
r.II gr.2
*Teoria literatury
2.04
         
2.
10.00-11.30
r.II gr.3
*Teoria literatury
2.04
r.II gr.4
*Teoria literatury
2.04
         
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Goławska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
  r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Redakcja techniczna*
0.1
Der geniale Pole
s. 1.17
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Grochala -Woźniak B.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.18
     
3.
11.45-13.15
      r.II gr.3
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
23
     
4.
13.30-15.00
      r.I gr.2
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
23
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Ignaczak L.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
*Najnowsze zjawiska kulturowe*
1.03
  Mgr II Jęz.
*Najnowsza literatura światowa *
1. 19 , tydz. A
Mgr II Jęz.
*Najnowsze zjawiska kulturowe*
1. 19 , tydz. B
     
2.
10.00-11.30
  r.I gr.3
*Podstawy analizy dzieła literackiego
1.03
  r.III gr.1+r.III gr.2
*Literatura powszechna (2)*
1.03
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
*Sentymentalizm i klasycyzm...*
1.03
  Mgr I Jęz.
*Konteksty literatury epok dawnych
1.17
15 godz.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Jachimowska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
    Logopedia
1.19
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Jaros I.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
I i II r..
1.34
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kaczor-Scheitler K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.1
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
r.I gr.2
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
2.
10.00-11.30
  r.I gr.2
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.57
r.I gr.3
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.18
15 godz.
r.I gr.4
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
4.
13.30-15.00
    r.I gr.5
*Podstawy warsztatu filologa
2.57
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Karasek M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.II gr.4
*Praktyczna stylistyka
1.17
         
2.
10.00-11.30
  r.I gr.1
*Leksykologia i leksykografia ćw.
1.17
         
3.
11.45-13.15
  r.I gr.2
*Leksykologia i leksykografia ćw.
1.17
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  r. II JPJO
*Lingwistyczne podstawy nauczania jpjo
1.17
         
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab.Karwowska M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Poetyka i retoryka w* (1)
aula A4 , tydz. B
Mgr I Lit. 2
*Rozwój teorii literatury...
2.49
         
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.54
15 godz.
         
4.
13.30-15.00
Mgr I Lit. 1
*Rozwój teorii literatury...
2.54
           
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab.Kobrzycka A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.II gr.2
*Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
1.01
           
3.
11.45-13.15
r.II gr.1
*Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
1.01
  r.II gr.3
*Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
1.01
Seminarium magisterskie
II r.
1.01
     
4.
13.30-15.00
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Hist. lit. pol.: oświecenie w.*
aula A4 godz. 14.15-15.00
  r.II gr.4
*Hist. lit. pol.: oświecenie ćw.
1.01
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kołodziej K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.III gr.2
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
2.04
           
4.
13.30-15.00
r.III gr.3
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
2.04
    r.III gr.3
*Literatura powszechna (2)*
1. 19 , tydz. A
     
5.
15.15-16.45
      Literatura łodzi. Hit czy kit
s. 1.19
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kowalkiewicz-Kulesza A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
r.II.Naucz.3
*Dydaktyka przedmiotu I (1)
2.18
           
6.
17.00-18,30
Mgr I Naucz. 3
*Dydaktyka przedmiotu II (1)
2.18
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Kowalska D.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.II gr.2
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
2.05
         
3.
11.45-13.15
  r.II gr.3
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
2.05
  Seminarium magisterskie
II r.
2.44
     
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
6 godz.
  r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs w.* (2)
aula A4 - godz. 13.30-14.15
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Kudra B.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Dziennikarstwo   Seminarium magisterskie
I r.
2.21
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Gramatyka opisowa języka polskiego w*(1)
aula A4 - godz. 13.30-14.15
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Gramatyka opisowa języka polskiego w* (3)
aula A3 - godz. 14.15-15.00
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Kuran M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
Mgr I Lit. 2
*Europejskość i swojskość lit. pol.
2.05
           
3.
11.45-13.15
Mgr I Lit. 1
*Europejskość i swojskość lit. pol.
2.05
    Seminarium magisterskie
II r.
2.04
     
4.
13.30-15.00
      Mgr I Jęz.
*Konteksty literatury epok dawnych
1.17
15 godz.
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Kuranowa M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Lachman M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Literatura najnowsza w* (1)
aula A4 , tydz. A
  Mgr II Lit. 1
*Konteksty literatury XX i XXI wieku
1.17
       
3.
11.45-13.15
r.I gr.1+r.I gr.2
*Literatura najnowsza ćw.* (1)
1.17
  Mgr II Lit. 2
*Konteksty literatury XX i XXI wieku
1.17
       
4.
13.30-15.00
r.I gr.3+r.I gr.4
*Literatura najnowsza ćw.* (1)
1.17
  Mgr II Jęz.
*Konteksty literatury XX i XXI wieku
1.17
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Lenartowicz-Zagrodna A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
  r.I gr.2
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
r.I gr.3
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
       
2.
10.00-11.30
    r.I gr.4
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
       
3.
11.45-13.15
  r.I gr.1
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1.03
r.I gr.5
*Język łaciński z elem. kultury antycznej (1)
1. 19
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof.Mazan B.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
1.19
     
4.
13.30-15.00
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska w*
0.01 - godz. 13.30-14.15
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Mazurkiewicz A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
3.70
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
Mgr II Naucz. 1
*Dydaktyka przedmiotu II (3)
2.04
    Przemiany powieści kryminalnej
s. 2.05
     
6.
17.00-18,30
Mgr II Naucz. 2
*Dydaktyka przedmiotu II (3)
2.04
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Miksza M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r.II.Naucz.3
*Psychoped. etapów edukacyjnych I (1)
1.03
           
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Mieszek M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Morawiec A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Nowakowska M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      r. II Komunikowanie
*Sztuka negocjowania
1.17
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Olejniczak E.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    r.I gr.1
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
2.05
       
4.
13.30-15.00
r.III gr.2
*Kultura języka polskiego
2.44
  r.I gr.3
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (1)
2.05
       
5.
15.15-16.45
r. II Komunikowanie
*Język i tekst w środkach masowego przekazu
2.44
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Pałuszyńska E.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Dziennikarstwo      
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
*Współczesne analizy dyskursu
2.04
15 godz.
  Seminarium magisterskie
II r.
2.18
     
4.
13.30-15.00
  r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Leksykologia i leksykografia w*
aula A4 - godz. 14.15-15.00
  Dziennikarstwo      
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Pawlata M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
    r. II Edyt.1
*Komputerowy skład tekstu
0.1
       
6.
17.00-18,30
r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Redakcja tekstów pras. i internetowych*
0.1
  r.II Edyt. 2
*Komputerowy skład tekstu
0.1
       
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Pawłowska - Kościelniak A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Petlak A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
r. II Edyt.1
*Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
0.1, tydz. A
    r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Krytyka tekstu ( teksty staropolskie)
0.1
     
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Pietrych K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
II r.
3.85
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Pietrzak M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      Dziennikarstwo      
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  r.II gr.4
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
1. 19
         
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
8 godz.
         
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Płachcińska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.5
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
0.40
           
2.
10.00-11.30
      r.I gr.4
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.04
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
r.I gr.1
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
0.40
    r.I gr.1
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.49
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Poradecki M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Logopedia
0.1
         
3.
11.45-13.15
  Mgr II Grafika
*Podstawy grafiki komp.: projekt. czasopism*
0.1 , tydz. A
         
4.
13.30-15.00
  Mgr II Grafika
*Podstawy grafiki komp.: projekt. reklam...
0.1
         
5.
15.15-16.45
  Logopedia
0.1
         
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Różycka I.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  UTW
1.19
         
3.
11.45-13.15
r.II gr.4
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
1. 19
Mgr I Jęz.
*Współczesne analizy dyskursu
2.04
15 godz.
  r.II gr.2
*Gramatyka opisowa języka polskiego ćw. (3)
1.17
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
  r. II Komunikowanie
*Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)
2.18
  Dziennikarstwo      
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Rudziński G.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    r.II gr.2
*Praktyczna stylistyka
2.44
       
4.
13.30-15.00
    r.II gr.1
*Praktyczna stylistyka
2.44
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Samborska-Kukuć D.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.05
     
3.
11.45-13.15
      r.III gr.1
*Hist. lit. pol.: Młoda Polska ćw.
2.05
     
4.
13.30-15.00
      Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
*Konteksty lit. przełomu XIX/XX w.*
2.05
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Sicińska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr I Lit. 1
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
  Mgr II Jęz.
*Język i kultura regionu
0.01
15 godz.
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Lit. 2
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
r.II gr.1
*Dialektologia ćw.
2.49
r.II gr.1
*Gramatyka histor. jęz. pol. z elem. scs ćw. (2)
2.49
     
4.
13.30-15.00
    r.II gr.2
*Dialektologia ćw.
2.49
r.II gr.1+r.II gr.2+r.II gr.3+r.II gr.4
*Dialektologia w*
aula A4 - godz. 14.15-15.00
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Sokół-Klein A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Szkudlarek- Śmiechowicz E.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
    Mgr II Lit. 1
*Pragmalingwistyka
2.54
Seminarium magisterskie
II r.
2.21
     
4.
13.30-15.00
    Mgr II Lit. 2
*Pragmalingwistyka
2.54
Dziennikarstwo      
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      Lingwistyka tekstu
2.18
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Szumska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      r.II gr.4
*Hist. lit. pol.: romantyzm* ćw. (1)
23 , tydz. A
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Szymor-Rólczak M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Umińska-Tytoń E.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      Mgr I Lit. 2
*Historia języka polskiego ćw.
0.01
     
2.
10.00-11.30
  Mgr I Lit. 1
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
  Mgr II Jęz.
*Język i kultura regionu
0.01
15 godz.
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Lit. 1
*Język i kultura regionu
1.01
15 godz.
  Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2 + Mgr Jęz.
*Historia języka polskiego w
0.01
     
4.
13.30-15.00
      Mgr I Lit. 1
*Historia języka polskiego ćw.
0.01
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Urbańska M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.I gr.2
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.18
           
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
r.I gr.4
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.18
           
4.
13.30-15.00
r.I gr.5
*Podstawy analizy dzieła literackiego
2.18
           
5.
15.15-16.45
r.II Edyt. 2
*Edytorswto tekstów literackich- praktyka*
0.1, tydz. B
           
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Wichowa M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
      r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok w* (1)
aula A4
godz. 9.00-9.45
     
2.
10.00-11.30
      r.I gr.3
*Hist. lit. pol.: średn., renesans, barok ćw. (1)
2.49
     
3.
11.45-13.15
      Seminarium magisterskie
I r.
3.61
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Wierzbicka A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.44
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Wiśniewska-Grabarczyk A.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        r.I gr.5
*Literatura najnowsza ćw.* (1)
1. 19 , tydz. A
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Wiśniewski J.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  r.III gr.1
*Współczesne zjawiska kultury
0.40
  Seminarium magisterskie
I r.
0.40
     
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
0.40
15 godz.
  r.III gr.3
*Współczesne zjawiska kultury
0.40
     
4.
13.30-15.00
      r.III gr.2
*Współczesne zjawiska kultury
0.40
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Woźniak E.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Seminarium dyplomowe
III r.
2.49
Mgr I Jęz.
*Historia języka polskiego ćw.
1.03
       
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
8 godz.
Mgr I Jęz.
*Językoznawstwo ogólne
1.03
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Woźniak-Łabieniec M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.III gr.1
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
32
r.III gr.3
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
1. 19
     
3.
11.45-13.15
    r.III gr.2
*Lit. pol. XX w.: dwudziest. oraz wojna i okup. ćw.
32
       
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Zarębski R.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Seminarium magisterskie
I r.
2.44
     
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
  Mgr I Jęz.
*Metodologia badań językoznawczych
2.04
6 godz.
         
5.
15.15-16.45
  r. II Edyt.1+r.II Edyt. 2
*Granice modernizacji języka...
2.04
         
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Zarzycka G.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
      r. II JPJO
*Kultura, lit. i wiedza o Polsce w naucz.jpjo
2.57
     
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr Ignaczak L./prof. Kuran M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
      Mgr I Jęz.
*Konteksty literatury epok dawnych
1.17
     
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...prof. Umińska-Tytoń E./dr hab. Sicińska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
  Mgr I Lit. 1
*Język i kultura regionu
1.01
  Mgr II Jęz.
*Język i kultura regionu
0.01
     
3.
11.45-13.15
  Mgr I Lit. 2
*Język i kultura regionu
1.01
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...dr hab. Pałuszyńska E./dr Różycka I.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  Mgr I Jęz.
*Współczesne analizy dyskursu
2.04
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Opiekun
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
    r.II.Naucz.1+r.II.Naucz.2+r.II.Naucz.3
*Praktyka śródroczna I (1)
Szkoła
       
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Opiekun 1
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Opiekun 2
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Nauczyciel WF
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
        Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
*Wychowanie fizyczne
Studium Wychowania Fizycznego
   
2.
10.00-11.30
        Mgr I Jęz.
*Wychowanie fizyczne
Studium Wychowania Fizycznego
   
3.
11.45-13.15
        r.I gr.1+r.I gr.2+r.I gr.3+r.I gr.4+r.I gr.5
*Wychowanie fizyczne
Studium Wychowania Fizycznego
   
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Lektor
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Lektor 2
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 1
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 2
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 3
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Wakat 4
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Promotor
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
  r.III gr.1+r.III gr.2+r.III gr.3
*Seminarium dyplomowe (2)
Sala Promotora
         
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Promotor
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
      Mgr I Lit. 1+Mgr I Lit. 2
*Seminarium magisterskie (1)
Sala Promotora
     
3.
11.45-13.15
      Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
*Seminarium magisterskie (3)
Sala Promotora
     
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...Lektorzy
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Conio M.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
r.II gr.2
*Język angielski I

1.17
      r.II gr.1
*Język angielski II

1.17
   
2.
10.00-11.30
r.II gr.1
*Język angielski I

1.17
      r.II gr.2
*Język angielski II

1.17
   
3.
11.45-13.15
        Logopedia
1.17
   
4.
13.30-15.00
    Logopedia
2.18
       
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Krzemińska K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
        Mgr II Lit. 1+Mgr II Lit. 2
*Repetytorium z jęz. obcego na poz. B2+*
Studium Języków Obcych
   
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Słodkowicz K.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...mgr Chiżyńska L.
Data publikacji: 2017-09-19
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1.
8.15-9.45
             
2.
10.00-11.30
             
3.
11.45-13.15
             
4.
13.30-15.00
             
5.
15.15-16.45
             
6.
17.00-18,30
             
7.
18.45-20.15
            .....
8.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
9.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
10.
  ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl