0.01 (pol)0.04 (hiszp)0.15(komp)31(POL)2.20 (ANG)
32 (POL)05 (ang)0.09 (germ)1.04(rom/ger/kul)1.15 (germ.)
1.171.18 1.48 (ital)2.43 (30-os.)27
282.301.2907 (germ)2.04
2.212.23(DZIEN)2.22 (DZIEN)2.47 (DZIENN)2.53 (ang)
2.51 (Log)0.11 (GERM)1.28 (DZIENN.)2.45 (kult.)2.46
2.48(DZIENN)0.42 (ang)2.57(ang)1.03 (POL)1.19(POL)
4.544.451.081.30 (mult.)2.40 ROM
2.41 ROM2.42 ROM2.16 ROM2.02 ROM/HISP06 ROM
0.07 ROM0.08 ROM08 (48 os.) ROM0.41 (24 os) ROM12 ROM/GERM
2.3103 (hisp)1.27 (hisp)1.28(dzienn)1.13 (16-os.) ROM/ITAL
A1A2A3A4rusycystyka
germanistykaanglistyka47 Instytut Historii0.432.08 (germ)
07 (germ)0.39SWF

0.01 (pol)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
        II rom+rom
Etyka zawodu nauczyciela
dr Rafał Kępa
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Etyka zawodu nauczyciela
dr Rafał Kępa
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Etyka zawodu nauczyciela
dr Rafał Kępa
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.04 (hiszp)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.15(komp)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

31(POL)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.20 (ANG)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

32 (POL)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

05 (ang)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.09 (germ)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.04(rom/ger/kul)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.15 (germ.)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.17
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
      II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Emisja głosu
dr hab. Jolanta Fiszbak
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Emisja głosu
dr hab. Jolanta Fiszbak
II rom+rom
Emisja głosu
dr hab. Jolanta Fiszbak
 
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.18
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.48 (ital)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.43 (30-os.)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

27
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

28
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.30
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.29
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

07 (germ)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.04
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF gramatyka prakt.
mgr Justyna Giernatowska
       
6.
12.30-13.15
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF gramatyka prakt.
mgr Justyna Giernatowska
       
7.
13.30-14.15
wolna do dyspozycji pon. 13.30        
8.
14.15-15.00
wolna do dyspozycji pon. 13.30        
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.21
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
    I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-wstep do wypowiedzi pisemnej
mgr B. Kownacka-Maciaszek
   
6.
12.30-13.15
    I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-wstep do wypowiedzi pisemnej
mgr B. Kownacka-Maciaszek
   
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.23(DZIEN)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.22 (DZIEN)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.47 (DZIENN)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.53 (ang)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.51 (Log)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.11 (GERM)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.28 (DZIENN.)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.45 (kult.)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.46
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
III L4B gr. B
Tłumaczenia 2
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
       
4.
10.45-11.30
III L4B gr. B
Tłumaczenia 2
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
       
5.
11.45-12.30
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z traduktologii 2
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
       
6.
12.30-13.15
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z traduktologii 2
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
       
7.
13.30-14.15
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mag. M. Szeflińska
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mag. M. Szeflińska
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
       
8.
14.15-15.00
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mag. M. Szeflińska
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mag. M. Szeflińska
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
       
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.48(DZIENN)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.42 (ang)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.57(ang)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
  II dzien z kult. francuską
PNJF wyp. ustna
mgr D. G. Pakulska
     
8.
14.15-15.00
  II dzien z kult. francuską
PNJF wyp. ustna
mgr D. G. Pakulska
     
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.03 (POL)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.19(POL)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

4.54
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
  III rom+rom
Sem.dypl. WP
prof. Witold Pietrzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem.dypl. WP
prof. Witold Pietrzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem.dypl. WP
prof. Witold Pietrzak
     
8.
14.15-15.00
  III rom+rom
Sem.dypl. WP
prof. Witold Pietrzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem.dypl. WP
prof. Witold Pietrzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem.dypl. WP
prof. Witold Pietrzak
     
9.
15.15-16.00
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mgr lit. W.Pietrzak
prof. Witold Pietrzak
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mgr lit. W.Pietrzak
prof. Witold Pietrzak
       
10.
16.00-16.45
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mgr lit. W.Pietrzak
prof. Witold Pietrzak
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mgr lit. W.Pietrzak
prof. Witold Pietrzak
       
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

4.45
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
  II mgr zaj. wspólne
Sem. mgr lit. A. Staroń
dr hab. Anita Staroń
     
6.
12.30-13.15
  II mgr zaj. wspólne
Sem. mgr lit. A. Staroń
dr hab. Anita Staroń
     
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.08
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.30 (mult.)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.40 ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
    I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF wyp. pisemna
mgr Grażyna Karbowska
  III rom+rom
PNJF wyp. pisemna
mgr Francois Nachin
2.
9.00-9.45
    I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF wyp. pisemna
mgr Grażyna Karbowska
  III rom+rom
PNJF wyp. pisemna
mgr Francois Nachin
3.
10.00-10.45
I mgr zaj. wspólne gr. B
Zajęcia specjal. język
prof. Alicja Kacprzak
I mgr zaj. wspólne gr. A
Zajęcia specjal. język
prof. Alicja Kacprzak
  IL4B gr. A
PNJF
mgr Grażyna Karbowska
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wypowiedź ustna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III rom+rom
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
4.
10.45-11.30
I mgr zaj. wspólne gr. B
Zajęcia specjal. język
prof. Alicja Kacprzak
I mgr zaj. wspólne gr. A
Zajęcia specjal. język
prof. Alicja Kacprzak
  IL4B gr. A
PNJF
mgr Grażyna Karbowska
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wypowiedź ustna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III rom+rom
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
5.
11.45-12.30
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mgr językozn.A. Kacprzak
prof. Alicja Kacprzak
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mgr językozn.A. Kacprzak
prof. Alicja Kacprzak
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Gram.opis.j.fran ć
prof. Magdalena Lipińska
III dzien. z kult. franc.

Fr. literatura faktu
prof. Tomasz Kaczmarek
I dzien z kult. francuską
PNJF-pisanie
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
II rom+rom
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
6.
12.30-13.15
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mgr językozn.A. Kacprzak
prof. Alicja Kacprzak
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mgr językozn.A. Kacprzak
prof. Alicja Kacprzak
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Gram.opis.j.fran ć
prof. Magdalena Lipińska
III dzien. z kult. franc.

Fr. literatura faktu
prof. Tomasz Kaczmarek
I dzien z kult. francuską
PNJF-pisanie
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
II rom+rom
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
7.
13.30-14.15
II mgr zaj. wspólne
Sem.mgr. 3 językozn.AK
prof. Alicja Kacprzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem. dyplom. językozn.
prof. Magdalena Lipińska
III rom+rom
Sem. dyplom. językozn.
prof. Magdalena Lipińska
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem. dyplom. językozn.
prof. Magdalena Lipińska
II dzien z kult. francuską
PNJF teksty publicystyczne
mgr Przybysz Aneta
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. pisemna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
 
8.
14.15-15.00
II mgr zaj. wspólne
Sem.mgr. 3 językozn.AK
prof. Alicja Kacprzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem. dyplom. językozn.
prof. Magdalena Lipińska
III rom+rom
Sem. dyplom. językozn.
prof. Magdalena Lipińska
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem. dyplom. językozn.
prof. Magdalena Lipińska
II dzien z kult. francuską
PNJF teksty publicystyczne
mgr Przybysz Aneta
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. pisemna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
 
9.
15.15-16.00
III rom+rom
PNJF przekład
mgr Joanna Kopeć
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z literatury 2
prof. Witold Pietrzak
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mgr lit. A. Staroń
dr hab. Anita Staroń
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mgr lit. A. Staroń
dr hab. Anita Staroń
  I dzien z kult. francuską
PNJF -rozumienie ze słuchu
mgr Joanna Kopeć
10.
16.00-16.45
III rom+rom
PNJF przekład
mgr Joanna Kopeć
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z literatury 2
prof. Witold Pietrzak
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem. mgr lit. A. Staroń
dr hab. Anita Staroń
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem. mgr lit. A. Staroń
dr hab. Anita Staroń
  I dzien z kult. francuską
PNJF -rozumienie ze słuchu
mgr Joanna Kopeć
11.
17.00-17.45
III mix
PNJF
mgr Joanna Kopeć
      II dzien z kult. francuską
PNJF wyp. pisemna
mgr Joanna Kopeć
12.
17.45-18.30
III mix
PNJF
mgr Joanna Kopeć
      II dzien z kult. francuską
PNJF wyp. pisemna
mgr Joanna Kopeć
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.41 ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I romrom gr. zaawans.
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF wypowiedź ustna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-wstęp do wyp. ustnej
mgr R. Konopka
I fr-\język angielski
PNJA spr. zintegrowane 4
mgr Dobromiła Szczygielska
 
2.
9.00-9.45
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I romrom gr. zaawans.
PNJW spr. zintegrowane 4
mgr Dorota Kaszak
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF wypowiedź ustna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-wstęp do wyp. ustnej
mgr R. Konopka
I fr-\język angielski
PNJA spr. zintegrowane 4
mgr Dobromiła Szczygielska
 
3.
10.00-10.45
    III L4B gr. A
PNJF
mgr R. Konopka
III fr-ang
PNJA spr.zintegro.9
mgr Dobromiła Szczygielska
 
4.
10.45-11.30
    III L4B gr. A
PNJF
mgr R. Konopka
III fr-ang
PNJA spr.zintegro.10
mgr Dobromiła Szczygielska
 
5.
11.45-12.30
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-gramatyka praktyczna 2
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Dyd.naucznia j. fr. wykład
prof. Mieczysław Gajos
III rom+rom
Dyd.naucznia j. fr. wykład
prof. Mieczysław Gajos
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Dyd.naucznia j. fr. wykład
prof. Mieczysław Gajos
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-wstęp do wyp. ustnej
mgr R. Konopka
II fr-ang
PNJA spr. zintegro.7
mgr Dobromiła Szczygielska
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-rozumienie tekstu pisanego 2
mgr B. Danowska
6.
12.30-13.15
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-gramatyka praktyczna 2
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Dyd.naucznia j. fr. wykład
prof. Mieczysław Gajos
III rom+rom
Dyd.naucznia j. fr. wykład
prof. Mieczysław Gajos
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Dyd.naucznia j. fr. wykład
prof. Mieczysław Gajos
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-wstęp do wyp. ustnej
mgr R. Konopka
II fr-ang
PNJA spr. zintegro.7
mgr Dobromiła Szczygielska
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-rozumienie tekstu pisanego 2
mgr B. Danowska
7.
13.30-14.15
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-gramatyka praktyczna 2
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III rom+rom
Sem.dyplom.kult.
prof. Mieczysław Gajos
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem.dyplom.kult.
prof. Mieczysław Gajos
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem.dyplom.kult.
prof. Mieczysław Gajos
III L4B gr. B
PNJF
mgr R. Konopka
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-rozumienie tekstu pisanego 2
mgr B. Danowska
8.
14.15-15.00
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-gramatyka praktyczna 2
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III rom+rom
Sem.dyplom.kult.
prof. Mieczysław Gajos
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem.dyplom.kult.
prof. Mieczysław Gajos
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem.dyplom.kult.
prof. Mieczysław Gajos
III L4B gr. B
PNJF
mgr R. Konopka
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-rozumienie tekstu pisanego 2
mgr B. Danowska
9.
15.15-16.00
I mix
PNJF
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III rom+rom
PNJW spr.zintegro.14
mgr Aleksandra Sowińska
  III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
 
10.
16.00-16.45
I mix
PNJF
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
III rom+rom
PNJW spr.zintegro.14
mgr Aleksandra Sowińska
  III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. ustna
mgr Francois Nachin
 
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.42 ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
III mix
PNJF
mgr Przybysz Aneta
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. pisemna
mgr Grażyna Karbowska
II mix
PNJF
mgr Przybysz Aneta
III rom+rom
PNJH spr.zintegro.13
mgr Aida Gamallo Fernandez
I mix
PNJF
dr Alicja Sobczak
2.
9.00-9.45
III mix
PNJF
mgr Przybysz Aneta
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. pisemna
mgr Grażyna Karbowska
II mix
PNJF
mgr Przybysz Aneta
III rom+rom
PNJH spr.zintegro.13
mgr Aida Gamallo Fernandez
I mix
PNJF
dr Alicja Sobczak
3.
10.00-10.45
II rom+rom
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
II L4B gr. B
PNJF
mgr Grażyna Karbowska
III L4B gr. B
PNJF
mgr Przybysz Aneta
III rom+rom
PNJH spr.zintegro.14
mgr Aida Gamallo Fernandez
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF leksyka
dr Alicja Sobczak
4.
10.45-11.30
II rom+rom
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
II L4B gr. B
PNJF
mgr Grażyna Karbowska
III L4B gr. B
PNJF
mgr Przybysz Aneta
III rom+rom
PNJH spr.zintegro.14
mgr Aida Gamallo Fernandez
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF leksyka
dr Alicja Sobczak
5.
11.45-12.30
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
II dzien z kult. francuską
PNJF gram. prakt.
mgr Grażyna Karbowska
II rom+rom
Gram.opis.j.fr. ć
mgr Anna Bobińska
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Gram.opis.j.fr. ć
mgr Anna Bobińska
E. Schiller do ustalenia I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF leksyka
dr Alicja Sobczak
6.
12.30-13.15
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
II dzien z kult. francuską
PNJF gram. prakt.
mgr Grażyna Karbowska
II rom+rom
Gram.opis.j.fr. ć
mgr Anna Bobińska
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Gram.opis.j.fr. ć
mgr Anna Bobińska
E. Schiller do ustalenia I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF leksyka
dr Alicja Sobczak
7.
13.30-14.15
III L4B gr. A
PNJF
mgr Przybysz Aneta
III dzien. z kult. franc.

Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
III rom+rom
Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF gram. prakt.
mgr Anna Bobińska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF gram. prakt.
mgr Anna Bobińska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Gram.opis.j.fran ć
prof. Magdalena Lipińska
 
8.
14.15-15.00
III L4B gr. A
PNJF
mgr Przybysz Aneta
III dzien. z kult. franc.

Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
III rom+rom
Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem.dyplom.lit. AS
dr hab. Anita Staroń
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF gram. prakt.
mgr Anna Bobińska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF gram. prakt.
mgr Anna Bobińska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Gram.opis.j.fran ć
prof. Magdalena Lipińska
 
9.
15.15-16.00
A. Ottaviano włoski dla anglistów II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. ustna
mgr D. G. Pakulska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. ustna
mgr D. G. Pakulska
     
10.
16.00-16.45
A. Ottaviano włoski dla anglistów II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. ustna
mgr D. G. Pakulska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. ustna
mgr D. G. Pakulska
     
11.
17.00-17.45
A. Ottaviano włoski dla anglistów        
12.
17.45-18.30
A. Ottaviano włoski dla anglistów        
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.16 ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
  I mgr zaj. wspólne gr. A
PNJF pisanie 1
mgr Francois Nachin
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-wstep do wypowiedzi pisemnej
mgr B. Kownacka-Maciaszek
   
2.
9.00-9.45
  I mgr zaj. wspólne gr. A
PNJF pisanie 1
mgr Francois Nachin
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-wstep do wypowiedzi pisemnej
mgr B. Kownacka-Maciaszek
   
3.
10.00-10.45
  I mgr zaj. wspólne gr. B
PNJF pisanie 1
mgr Francois Nachin
II dzien z kult. francuską
Język mediów
dr Agnieszka Woch
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
 
4.
10.45-11.30
  I mgr zaj. wspólne gr. B
PNJF pisanie 1
mgr Francois Nachin
II dzien z kult. francuską
Język mediów
dr Agnieszka Woch
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
 
5.
11.45-12.30
III rom+rom
PNJW spr. zintegro.12
mgr Dorota Kaszak
II L4B gr. B
j. special.(logistyki)
prof. Dariusz Bralewski
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z językoznawstwa 2
dr Agnieszka Woch
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
 
6.
12.30-13.15
III rom+rom
PNJW spr. zintegro.12
mgr Dorota Kaszak
II L4B gr. B
j. special.(logistyki)
prof. Dariusz Bralewski
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z językoznawstwa 2
dr Agnieszka Woch
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF teksty
dr Krystyna Antkowiak
 
7.
13.30-14.15
III rom+rom
PNJW spr. zintegro.13
mgr Dorota Kaszak
II L4B gr. A
j. special.(logistyki)
prof. Dariusz Bralewski
II rom+rom
PNJW spr. zintegro. 8
mgr Aleksandra Sowińska
II rom+rom
Historia lit.fran. ć
dr Sebastian Zacharow
 
8.
14.15-15.00
III rom+rom
PNJW spr. zintegro.13
mgr Dorota Kaszak
II L4B gr. A
j. special.(logistyki)
prof. Dariusz Bralewski
II rom+rom
PNJW spr. zintegro. 8
mgr Aleksandra Sowińska
II rom+rom
Historia lit.fran. ć
dr Sebastian Zacharow
 
9.
15.15-16.00
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
I romrom gr. zaawans.
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
II mgr moduł tradukt.-jęz
Prz. specj-j. finansów
prof. Dariusz Bralewski
  II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF roz. ze słuchu
dr Sebastian Zacharow
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF roz. ze słuchu
dr Sebastian Zacharow
 
10.
16.00-16.45
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
I romrom gr. zaawans.
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJW spr. zintegrowane 3
mgr Dorota Kaszak
    II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF roz. ze słuchu
dr Sebastian Zacharow
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF roz. ze słuchu
dr Sebastian Zacharow
 
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.02 ROM/HISP
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
        hispanistyka
2.
9.00-9.45
    II mgr moduł tradukt.-jęz
Prz. specj-j. ekonomii
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
  hispanistyka
3.
10.00-10.45
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF roz. ze słuchu
dr Magdalena Koźluk
hispanistyka II mgr zaj. wspólne
Sem.mgr. 3 językozn. MSzB
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
III dzien. z kult. franc.

PNJF-pisanie
mgr Grażyna Karbowska
hispanistyka
4.
10.45-11.30
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF roz. ze słuchu
dr Magdalena Koźluk
hispanistyka II mgr zaj. wspólne
Sem.mgr. 3 językozn. MSzB
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
III dzien. z kult. franc.

PNJF-pisanie
mgr Grażyna Karbowska
hispanistyka
5.
11.45-12.30
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF roz. ze słuchu
dr Magdalena Koźluk
hispanistyka III L4B gr. A
Tłumaczenia 2
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
II L4B gr. A
PNJF
mgr Grażyna Karbowska
 
6.
12.30-13.15
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF roz. ze słuchu
dr Magdalena Koźluk
hispanistyka III L4B gr. A
Tłumaczenia 2
prof. Magdalena Szeflińska-Baran
II L4B gr. A
PNJF
mgr Grażyna Karbowska
 
7.
13.30-14.15
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem.mag.lit T
prof. Tomasz Kaczmarek
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem.mag.lit T
prof. Tomasz Kaczmarek
hispanistyka I dzien z kult. francuską
PNJF-gr. praktyczna
mgr Justyna Giernatowska
italianistyka  
8.
14.15-15.00
I mgr zaj. wspólne gr. A
Sem.mag.lit T
prof. Tomasz Kaczmarek
I mgr zaj. wspólne gr. B
Sem.mag.lit T
prof. Tomasz Kaczmarek
hispanistyka I dzien z kult. francuską
PNJF-gr. praktyczna
mgr Justyna Giernatowska
italianistyka  
9.
15.15-16.00
III dzien. z kult. franc.

PNJF roz. ze słuchu
dr Magdalena Koźluk
  II mix
PNJF
mgr Justyna Giernatowska
italianistyka  
10.
16.00-16.45
III dzien. z kult. franc.

PNJF roz. ze słuchu
dr Magdalena Koźluk
  II mix
PNJF
mgr Justyna Giernatowska
italianistyka  
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

06 ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
    IL4B gr. A
PNJF
dr Sebastian Zacharow
II mix
PNJF
dr Alicja Sobczak
 
2.
9.00-9.45
    IL4B gr. A
PNJF
dr Sebastian Zacharow
II mix
PNJF
dr Alicja Sobczak
 
3.
10.00-10.45
I fr-\język angielski
PNJA spr. zintegrowane 4
mgr Dobromiła Szczygielska
II mgr zaj. wspólne
Wykład monograficzny
prof. Mieczysław Gajos
III dzien. z kult. franc.

Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
III rom+rom
Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
I dzien z kult. francuską
PNJF-spr. zintegrowane
dr Alicja Sobczak
 
4.
10.45-11.30
I fr-\język angielski
PNJA spr. zintegrowane 4
mgr Dobromiła Szczygielska
II mgr zaj. wspólne
Wykład monograficzny
prof. Mieczysław Gajos
III dzien. z kult. franc.

Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
III rom+rom
Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Sem dyplom. lit/kult.
dr Sebastian Zacharow
I dzien z kult. francuską
PNJF-spr. zintegrowane
dr Alicja Sobczak
 
5.
11.45-12.30
II fr-ang
PNJA spr. zintegro. 8
mgr Dobromiła Szczygielska
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z kultury 2
dr Magdalena Koźluk
I mgr zaj. wspólne gr. A
Tłumaczenie tekstów użytk.
prof. Dariusz Bralewski
III dzien. z kult. franc.

PNJF-mówienie
mgr Francois Nachin
 
6.
12.30-13.15
II fr-ang
PNJA spr. zintegro. 8
mgr Dobromiła Szczygielska
I romrom gr. zaawans.
PNJF-projekt z kultury 2
dr Magdalena Koźluk
I mgr zaj. wspólne gr. A
Tłumaczenie tekstów użytk.
prof. Dariusz Bralewski
III dzien. z kult. franc.

PNJF-mówienie
mgr Francois Nachin
 
7.
13.30-14.15
III fr-ang
PNJA spr.zintegro.9
mgr Dobromiła Szczygielska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Analiza tekstów literackich
dr Magdalena Koźluk
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Analiza tekstów literackich
dr Magdalena Koźluk
I mgr zaj. wspólne gr. B
Tłumaczenie tekstów użytk.
prof. Dariusz Bralewski
III rom+rom
PNJF teksty
mgr Justyna Giernatowska
 
8.
14.15-15.00
III fr-ang
PNJA spr.zintegro.10
mgr Dobromiła Szczygielska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Analiza tekstów literackich
dr Magdalena Koźluk
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Analiza tekstów literackich
dr Magdalena Koźluk
I mgr zaj. wspólne gr. B
Tłumaczenie tekstów użytk.
prof. Dariusz Bralewski
III rom+rom
PNJF teksty
mgr Justyna Giernatowska
 
9.
15.15-16.00
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF gramatyka prakt.
mgr Justyna Giernatowska
I mgr moduł uzup. trad-jęz.
Przekład specjalistyczny (j. medyczny)
dr Magdalena Koźluk
  II dzien z kult. francuską
PNJF roz. ze słuchu
mgr Justyna Giernatowska
 
10.
16.00-16.45
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF gramatyka prakt.
mgr Justyna Giernatowska
    II dzien z kult. francuską
PNJF roz. ze słuchu
mgr Justyna Giernatowska
 
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.07 ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
  L4B Marta Pawlikowska III dzien. z kult. franc.

PNJF-fr.specjalist.
mgr Joanna Kopeć
   
2.
9.00-9.45
  L4B Marta Pawlikowska III dzien. z kult. franc.

PNJF-fr.specjalist.
mgr Joanna Kopeć
   
3.
10.00-10.45
  L4B Marta Pawlikowska   II rom+rom
Gram. prakt. j.hisz.2
mgr Anna Bobińska
 
4.
10.45-11.30
  L4B Marta Pawlikowska   II rom+rom
Gram. prakt. j.hisz.2
mgr Anna Bobińska
 
5.
11.45-12.30
III L4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
II L4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
  III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Gram.opis.j.fr. ć
mgr Anna Bobińska
 
6.
12.30-13.15
III L4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
II L4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
  III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Gram.opis.j.fr. ć
mgr Anna Bobińska
 
7.
13.30-14.15
III L4B gr. B
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
II L4B gr. B
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
I mgr zaj. wspólne gr. A
PNJF j. fr. specialistyczny 1
dr Łukasz Szkopiński
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. pisemna
mgr Ewa Schiller
 
8.
14.15-15.00
III L4B gr. B
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
II L4B gr. B
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
I mgr zaj. wspólne gr. A
PNJF j. fr. specialistyczny 1
dr Łukasz Szkopiński
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. pisemna
mgr Ewa Schiller
 
9.
15.15-16.00
IL4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
  Komunikacja w biznesie III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. pisemna
mgr Ewa Schiller
 
10.
16.00-16.45
IL4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
  Komunikacja w biznesie III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
PNJF wyp. pisemna
mgr Ewa Schiller
 
11.
17.00-17.45
II L4B gr. A
PNJF
mgr Veronique Napieralska
       
12.
17.45-18.30
II L4B gr. A
PNJF
mgr Veronique Napieralska
       
13.
18.45-19.30
II L4B gr. B
PNJF
mgr Veronique Napieralska
       
14.
19.30-20.15
II L4B gr. B
PNJF
mgr Veronique Napieralska
       

0.08 ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
III L4B gr. A
Tłumaczenia 1
dr Andrzej Napieralski
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Dydakt-pr. śródroczne
mgr Ewa Schiller
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Dydakt-pr. śródroczne
mgr Ewa Schiller
III rom+rom
Dydakt-pr. śródroczne
mgr Ewa Schiller
I mgr zaj. wspólne gr. A
PNJF j. fr. non-standard
dr Andrzej Napieralski
IL4B gr. A
PNJF
mgr Ewa Schiller
II rom+rom
psychopedagogika 1 ć
dr M. Karkocha
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
psychopedagogika 1 ć
dr M. Karkocha
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
psychopedagogika 1 ć
dr M. Karkocha
4.
10.45-11.30
III L4B gr. A
Tłumaczenia 1
dr Andrzej Napieralski
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Dydakt-pr. śródroczne
mgr Ewa Schiller
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Dydakt-pr. śródroczne
mgr Ewa Schiller
III rom+rom
Dydakt-pr. śródroczne
mgr Ewa Schiller
I mgr zaj. wspólne gr. A
PNJF j. fr. non-standard
dr Andrzej Napieralski
IL4B gr. A
PNJF
mgr Ewa Schiller
II rom+rom
psychopedagogika 1 ć
dr M. Karkocha
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
psychopedagogika 1 ć
dr M. Karkocha
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
psychopedagogika 1 ć
dr M. Karkocha
5.
11.45-12.30
III L4B gr. B
Tłumaczenia 1
dr Andrzej Napieralski
III mix
PNJF
mgr Ewa Schiller
I mgr zaj. wspólne gr. B
PNJF j. fr. non-standard
dr Andrzej Napieralski
II L4B gr. B
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
 
6.
12.30-13.15
III L4B gr. B
Tłumaczenia 1
dr Andrzej Napieralski
III mix
PNJF
mgr Ewa Schiller
I mgr zaj. wspólne gr. B
PNJF j. fr. non-standard
dr Andrzej Napieralski
II L4B gr. B
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
 
7.
13.30-14.15
IL4B gr. A
Języki specjalistyczne: wstęp
dr Andrzej Napieralski
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-spr. zintegrowane 4
mgr Ewa Schiller
III rom+rom
Historia lit.fran ć
prof. Tomasz Kaczmarek
II L4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
 
8.
14.15-15.00
  I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-spr. zintegrowane 4
mgr Ewa Schiller
III rom+rom
Historia lit.fran ć
prof. Tomasz Kaczmarek
II L4B gr. A
PNJF
mgr Elżbieta Begale- Król
 
9.
15.15-16.00
II rom+rom
PNJW spr. zintegro. 7
mgr Aleksandra Sowińska
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-spr. zintegrowane 4
mgr Ewa Schiller
anglistyka    
10.
16.00-16.45
II rom+rom
PNJW spr. zintegro. 7
mgr Aleksandra Sowińska
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-spr. zintegrowane 4
mgr Ewa Schiller
anglistyka    
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

08 (48 os.) ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
II rom+rom
Gram.opis.j.fr. w
prof. Alicja Kacprzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Gram.opis.j.fr. w
prof. Alicja Kacprzak
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Gram.opis.j.fr. w
prof. Alicja Kacprzak
III dzien. z kult. franc.

kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
II rom+rom
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
  I rom+rom gr. pocz. 2
Łacina
dr Anna Maciejewska
 
2.
9.00-9.45
  III dzien. z kult. franc.

kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
II rom+rom
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
  I rom+rom gr. pocz. 2
Łacina
dr Anna Maciejewska
 
3.
10.00-10.45
I romrom gr. zaawans.
Warsztaty retoryki i stylistyki
mgr J. Dynkowska
I rom+rom gr. pocz. 2
Warsztaty retoryki i stylistyki
mgr J. Dynkowska
  I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Czytanie literatury
dr hab. Anita Staroń
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Łacina
dr Anna Maciejewska
I romrom gr. zaawans.
Łacina
dr Anna Maciejewska
 
4.
10.45-11.30
I romrom gr. zaawans.
Warsztaty retoryki i stylistyki
mgr J. Dynkowska
I rom+rom gr. pocz. 2
Warsztaty retoryki i stylistyki
mgr J. Dynkowska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Gram. opi. j. fran. w
prof. Magdalena Lipińska
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Gram. opi. j. fran. w
prof. Magdalena Lipińska
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Czytanie literatury
dr hab. Anita Staroń
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Łacina
dr Anna Maciejewska
I romrom gr. zaawans.
Łacina
dr Anna Maciejewska
 
5.
11.45-12.30
I rom+rom gr. pocz. 1
Warsztaty retoryki i stylistyki
mgr J. Dynkowska
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Czytanie literatury
dr hab. Anita Staroń
  I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Łacina
dr Anna Maciejewska
I rom+rom gr. pocz. 1
Łacina
dr Anna Maciejewska
6.
12.30-13.15
I rom+rom gr. pocz. 1
Warsztaty retoryki i stylistyki
mgr J. Dynkowska
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Czytanie literatury
dr hab. Anita Staroń
  I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Łacina
dr Anna Maciejewska
I rom+rom gr. pocz. 1
Łacina
dr Anna Maciejewska
7.
13.30-14.15
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
II mgr zaj. wspólne
PNJF spr.zintegro.
mgr Francois Nachin
  III L4B gr. A
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Krystyna Antkowiak
III L4B gr. B
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Krystyna Antkowiak
 
8.
14.15-15.00
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Magdalena Koźluk
II mgr zaj. wspólne
PNJF spr.zintegro.
mgr Francois Nachin
  III L4B gr. A
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Krystyna Antkowiak
III L4B gr. B
kultura fran. obszaru jęz. w
dr Krystyna Antkowiak
 
9.
15.15-16.00
    Uniwersytet III Wieku   logopedia
10.
16.00-16.45
    Uniwersytet III Wieku   logopedia
11.
17.00-17.45
    II fr-ang
Elem. gram. opis. ang
dr Martin Hinton
II rom+rom
Hstoria lit.fran. w
dr Krystyna Antkowiak
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Hstoria lit.fran. w
dr Krystyna Antkowiak
II dzien z kult. francuską
Hstoria lit.fran. w
dr Krystyna Antkowiak
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Hstoria lit.fran. w
dr Krystyna Antkowiak
logopedia
12.
17.45-18.30
    II fr-ang
Elem. gram. opis. ang
dr Martin Hinton
  logopedia
13.
18.45-19.30
        logopedia
14.
19.30-20.15
        logopedia

0.41 (24 os) ROM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
  I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I romrom gr. zaawans.
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
I romrom gr. zaawans.
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
   
2.
9.00-9.45
  I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I romrom gr. zaawans.
PNJH spr. zintegrowane 4
mgr B. Galant
I mgr moduł uzup. trad-jęz.
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
I romrom gr. zaawans.
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
   
3.
10.00-10.45
    I mgr zaj. wspólne gr. B
PNJF j. fr. specialistyczny 1
dr Łukasz Szkopiński
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
 
4.
10.45-11.30
    I mgr zaj. wspólne gr. B
PNJF j. fr. specialistyczny 1
dr Łukasz Szkopiński
I rom+rom gr. pocz. 2
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJH spr. zintegrowane 3
dr Łukasz Szkopiński
 
5.
11.45-12.30
II rom+rom
PNJH spr. zintegro. 8
mgr Aida Gamallo Fernandez
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. pisemna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
II L4B gr. B
PNJF
mgr Ewa Schiller
II rom+rom
PNJH spr. zintegro. 7
dr Łukasz Szkopiński
 
6.
12.30-13.15
II rom+rom
PNJH spr. zintegro. 8
mgr Aida Gamallo Fernandez
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF wyp. pisemna
mgr Katarzyna Grabowska-Bilicka
II L4B gr. B
PNJF
mgr Ewa Schiller
II rom+rom
PNJH spr. zintegro. 7
dr Łukasz Szkopiński
 
7.
13.30-14.15
III rom+rom
PNJH spr.zintegro.12
mgr Aida Gamallo Fernandez
II rom+rom
gram.prkt. j. wł. 2
mgr Dorota Kaszak
II L4B gr. A
PNJF
mgr Ewa Schiller
IL4B gr. A
PNJF
dr Łukasz Szkopiński
 
8.
14.15-15.00
III rom+rom
PNJH spr.zintegro.12
mgr Aida Gamallo Fernandez
II rom+rom
gram.prkt. j. wł. 2
mgr Dorota Kaszak
II L4B gr. A
PNJF
mgr Ewa Schiller
IL4B gr. A
PNJF
dr Łukasz Szkopiński
 
9.
15.15-16.00
    II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Dydaktyka przedmiotowa
mgr Ewa Schiller
II rom+rom
Dydaktyka przedmiotowa
mgr Ewa Schiller
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Dydaktyka przedmiotowa
mgr Ewa Schiller
   
10.
16.00-16.45
    II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Dydaktyka przedmiotowa
mgr Ewa Schiller
II rom+rom
Dydaktyka przedmiotowa
mgr Ewa Schiller
II fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Dydaktyka przedmiotowa
mgr Ewa Schiller
   
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

12 ROM/GERM
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
I mgr zaj. wspólne gr. B
Zajęcia spec.1 lit.
prof. Witold Pietrzak
I mgr zaj. wspólne gr. A
Zajęcia spec.1 lit.
prof. Witold Pietrzak
       
6.
12.30-13.15
I mgr zaj. wspólne gr. B
Zajęcia spec.1 lit.
prof. Witold Pietrzak
I mgr zaj. wspólne gr. A
Zajęcia spec.1 lit.
prof. Witold Pietrzak
       
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.31
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

03 (hisp)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.27 (hisp)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.28(dzienn)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

1.13 (16-os.) ROM/ITAL
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

A1
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Historia lit.fran. w
prof. Witold Pietrzak
I dzien z kult. francuską
Historia lit.fran. w
prof. Witold Pietrzak
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Historia lit.fran. w
prof. Witold Pietrzak
       
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
    III rom+rom
Historia lit.fran. w
prof. Tomasz Kaczmarek
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A
Historia lit.fran. w
prof. Tomasz Kaczmarek
III dzien. z kult. franc.

Historia lit.fran. w
prof. Tomasz Kaczmarek
III fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Historia lit.fran. w
prof. Tomasz Kaczmarek
   
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
  II fr-ang
Elem. historii lit. ang.
prof. T. Fisiak
     
12.
17.45-18.30
  II fr-ang
Elem. historii lit. ang.
prof. T. Fisiak
     
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

A2
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
      I rom+rom gr. pocz. 1
Wstęp do językoznawstwa
prof. Magdalena Lipińska
I rom+rom gr. pocz. 2
Wstęp do językoznawstwa
prof. Magdalena Lipińska
I romrom gr. zaawans.
Wstęp do językoznawstwa
prof. Magdalena Lipińska
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Wstęp do językoznawstwa
prof. Magdalena Lipińska
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Wstęp do językoznawstwa
prof. Magdalena Lipińska
 
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

A3
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

A4
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
  I romrom gr. zaawans.
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I rom+rom gr. pocz. 1
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I dzien z kult. francuską
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I rom+rom gr. pocz. 2
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I rom+rom gr. pocz. 1
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
II rom+rom
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
I rom+rom gr. pocz. 2
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
I romrom gr. zaawans.
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
   
4.
10.45-11.30
  I romrom gr. zaawans.
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I rom+rom gr. pocz. 1
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I dzien z kult. francuską
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I rom+rom gr. pocz. 2
Historia Francji w
prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
I rom+rom gr. pocz. 1
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
II rom+rom
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
I rom+rom gr. pocz. 2
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
I romrom gr. zaawans.
Historia filozofii

prof. Jadwiga Czerwińska
   
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
    I rom+rom gr. pocz. 1
Wstęp do literat.
dr hab. Anita Staroń
I rom+rom gr. pocz. 2
Wstęp do literat.
dr hab. Anita Staroń
I romrom gr. zaawans.
Wstęp do literat.
dr hab. Anita Staroń
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

Wstęp do literat.
dr hab. Anita Staroń
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
Wstęp do literat.
dr hab. Anita Staroń
   
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

rusycystyka
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

germanistyka
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

anglistyka
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

47 Instytut Historii
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.43
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

2.08 (germ)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

07 (germ)
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         

0.39
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
    II rom+rom
PNJF roz. ze słuchu
dr Andrzej Napieralski
   
2.
9.00-9.45
    II rom+rom
PNJF roz. ze słuchu
dr Andrzej Napieralski
   
3.
10.00-10.45
I dzien z kult. francuską
PNJF-fonetyka
mgr Przybysz Aneta
       
4.
10.45-11.30
I dzien z kult. francuską
PNJF-fonetyka
mgr Przybysz Aneta
       
5.
11.45-12.30
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF fonetyka
mgr Przybysz Aneta
  I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF fonetyka
mgr Przybysz Aneta
   
6.
12.30-13.15
I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. A

PNJF fonetyka
mgr Przybysz Aneta
  I fr + j.ag/niem/ros PNJF gr. B
PNJF fonetyka
mgr Przybysz Aneta
   
7.
13.30-14.15
      I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-fonetyka 2
prof. Teresa Jaroszewska
 
8.
14.15-15.00
      I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-fonetyka 2
prof. Teresa Jaroszewska
 
9.
15.15-16.00
      I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-fonetyka 2
prof. Teresa Jaroszewska
 
10.
16.00-16.45
    I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-wstęp do roz. ze słuchu
mgr B. Kownacka-Maciaszek
I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-fonetyka 2
prof. Teresa Jaroszewska
 
11.
17.00-17.45
    I rom+rom gr. pocz. 1
PNJF-wstęp do roz. ze słuchu
mgr B. Kownacka-Maciaszek
   
12.
17.45-18.30
    I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-wstęp do roz. ze słuchu
mgr B. Kownacka-Maciaszek
   
13.
18.45-19.30
    I rom+rom gr. pocz. 2
PNJF-wstęp do roz. ze słuchu
mgr B. Kownacka-Maciaszek
   
14.
19.30-20.15
         

SWF
Data publikacji: 2018-02-16
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.15-9.00
         
2.
9.00-9.45
         
3.
10.00-10.45
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.45-12.30
         
6.
12.30-13.15
         
7.
13.30-14.15
         
8.
14.15-15.00
         
9.
15.15-16.00
         
10.
16.00-16.45
         
11.
17.00-17.45
         
12.
17.45-18.30
         
13.
18.45-19.30
         
14.
19.30-20.15
         
Astar Plany.
http://www.astar05.pl