O Kole

Czym się zajmujemy?

  • Rozwój akademicki w zakresie realizacji zainteresowań związanych z językoznawstwem stosowanym, dydaktyką nauczania języków, psycholingwistyką
  • Organizacja studencko-doktoranckiej konferencji PLEJ PLOT