PLEJ – publikacje

PLEJ czyli Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe. 2012. Red. O. Majchrzak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego:  Łódź.

PLEJ_2 czyli Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe. 2013. Red. O. Majchrzak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego:  Łódź.

PLEJ_3 czyli Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe. 2014. Red. O. Majchrzak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego:  Łódź.

PLEJ_4 czyli Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe. Red. O. Majchrzak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego:  Łódź. – w przygotowaniu