ZDOBĄDŹ NOWE KWALIFIKACJE!

Studia Podyplomowe

Kwalifikujące do Nauczania Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

przy Instytucie  Filologii Angielskiej  UŁ

Celem 3-semestralnych Studiów Podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych określonych w rozporządzeniu MENiS z 12 marca 2009 r. oraz rozporządzeniu MniSzW z dnia 17 stycznia 2012 roku.

UWAGA!

Ukończenie  niniejszych Studiów  nie  jest  równoważne z  uzyskaniem  certyfikatu językowego  Potwierdzającego  znajomość  języka  obcego  na  poziomie  wymaganym odpowiednimi przepisami!

Podstawa prawna
Rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012

W  przypadku  osób  nie  posiadających  żadnego  z  certyfikatów wymienionych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012,  kwalifikacje  pedagogiczno-dydaktyczne  do nauczania  języka  angielskiego nabyte w rezultacie ukończenia niniejszych Studiów Podyplomowych uzyskają ważność  w momencie uzyskania przez te osoby jednego  z  w/w  certyfikatów  potwierdzających  ich merytoryczne przygotowanie do nauczania języka angielskiego.

Możliwość komentowania ZDOBĄDŹ NOWE KWALIFIKACJE! została wyłączona

Filed under Uncategorized

Comments are closed.