WYMAGANIA WSTĘPNE

Uczestnikami Studiów Podyplomowych Kwalifikujących do Nauczania Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej mogą zostać

a.) absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) kierunku filologia  angielska, którzy  podczas  studiów  nie  uzyskali  kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania języka angielskiego w szkole w szkole podstawowej, a chcieliby takie kwalifikacje nabyć

b.) absolwenci studiów wyższych (licencjackich/inżynierskich lub magisterskich) kierunku innego niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać  kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych ORAZ  znają  język  angielski  na  minimalnym  poziomie  C1 (wg. ESOKJ) co jest potwierdzone jednym z certyfikatów wymienionych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r.

c.) absolwenci kierunku pedagogika (w tym praktykujący nauczyciele) posiadający uprawnienia do nauczania w przedszkolach i w pierwszym etapie edukacji podstawowej, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III ORAZ  znają  język  angielski  na  minimalnym  poziomie  B2  (wg. ESOKJ) co jest potwierdzone jednym z certyfikatów wymienionych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012.

d.) absolwenci jak w punktach a., b., c., którzy nie posiadają żadnego z wymaganych certyfikatów, a których znajomość języka angielskiego powinna być co najmniej na poziomie B2.